ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • We zijn vandaag iets meer dan de winst die we vorige week vrijdag boekten kwijtgeraakt. Er is daarbij ruimte tussen de candle van vrijdag en die vandaag ontstaan, wat we zoals u waarschijnlijk al weet een gap noemen. Het kenmerk van gaps is dat zij meestal gesloten worden, wat wil zeggen dat er een beweging komt waarmee het overgeslagen gebied weer wordt overbrugd. Een voorbeeld daarvan is het gap van 1 februari dat vandaag gesloten werd, wat tevens illustreert dat je er soms wel flink geduld voor moet oefenen.

  • We bevinden ons bijna bij de onderkant van het kanaal cc' die morgen rond 502,5 te vinden is. Zolang we boven die onderkant, lijn c', zijn is de trend die dit kanaal weergeeft naar boven gericht en doen we er dientengevolge goed aan voor morgen met een stijging rekening te houden.

  • Dat ligt theoretisch anders in de daggrafiek met Bollinger Bands waar we onder de middellijn gekomen zijn, wat normaal gesproken in een daling naar de onderzijde van de banden zou moeten resulteren. Eind januari echter steeg de index uit een vergelijkbare situatie al weer snel tot boven de middellijn, ik neem dit aspect daarom vandaag niet in mijn overwegingen mee. De indicator is in dat opzicht momenteel te onbetrouwbaar.

  • Wat blijft staan is de verwachting dat er een flinke beweging aankomt, een verwachting die gebaseerd is op op de banden die nogal flink versmald zijn. Een richting hiervoor kan ik echter net als vorige week niet geven.

  • We vonden vandaag steun rond de onderkant van het gap van 1 februari dat we hiermee gesloten hebben. Door deze nieuwe bodem kon ik lijn t tekenen die samen met lijn t' die langs de toppen ontstond een kanaal vormt met licht naar elkaar toelopende lijnen. De lijnen t en t' lopen echter niet zodanig snel naar elkaar toe om over een wig te kunnen spreken, daarom behandel ik het als een trendkanaal. Ik zal het toekomstig koersverloop aan de hand van dit kanaal beoordelen, voorlopig moet ik daarbij zoals ik dat altijd met een kanaal doe tot het tegendeel bewezen is van een stijging naar lijn t' uitgaan. Lijn t heeft een daling naar het 61,8% Fibonacci niveau waar ik vandaag gedurende de dag op rekende voorkomen. Wil het morgen toch nog van een daling naar dat niveau op 501,7 komen dan kan dat alleen maar bij een daling onder lijn t of bij een index die na een stijging op een gegeven moment toch weer naar beneden gaat.

  • Morgen zijn de stippellijn rond 504,5 en lijn t van belang. Slagen we er in om ons boven 504,5 uit te werken en ons daar te handhaven, wat vandaag niet lukte, dat schept dat de voorwaarde om het gap dat vandaag ontstond met een stijging naar lijn t' grotendeels te gaan sluiten. Ik ga er in dat geval tot het tegendeel bewezen is van uit dat lijn t' het einde van die beweging zal veroorzaken, verder zou er rond 505,6 nog weerstand kunnen liggen waardoor het niet lukt om het gap in te gaan.

  • Dalen we morgen en komen we onder lijn t dan gaan we naar het 61,8% in de uurgrafiek op 501,5, maar waarschijnlijk gezien het feit dat we dan in de daggrafiek onder lijn c' zouden komen die immers rond 502,5 ligt ook lager.

  • Zolang we ons tussen lijn t en 504,5 bevinden kunnen we nog beide kanten op gaan, maar moet ik gezien het gevormde kanaal tt' vooralsnog van een beweging naar boven uitgaan.

Resumerend:

We verloren vandaag 0,7% en zijn daarbij dicht in de buurt gekomen van de onderzijde van het stijgend kanaal cc' in de daggrafiek. Die onderkant vinden we morgen rond 502,5 en die waarde moeten we dus terdege in de gaten houden. De markt heeft door de vorming van het kanaal tt' in de uurgrafiek de mogelijkheid geschapen om te gaan stijgen, teneinde naar het gap toe te gaan dat vandaag ontstond. Net als altijd moeten we er ook bij dit gap nog van uit gaan dat het nog gesloten kan gaan worden. We moeten om naar het gap en lijn t' in de kwartiergrafiek toe te kunnen gaan doen wat vandaag niet lukte, we zullen daarvoor namelijk door 504,5 moeten breken en daar ook boven moeten blijven. Doen we dat dan gaan we het gap in zodra het ons lukt om boven 505,6 te komen, mijn korte termijn doel is dan lijn t'. Zouden we morgen niet stijgen dan moet ik zolang we ons in het kanaal tt' bevinden nog van handhaving van het kanaal en een beweging naar boven uitgaan. Een beweging onder lijn t echter zou ons naar het 61,8% niveau in de uurgrafiek brengen en daar we dan ook onder lijn c' in de daggrafiek zouden zijn waarschijnlijk ook naar lagere niveaus.

En dan nog dit...

Er is een veelheid van oorzaken aan te dragen voor de stijging van de aandelenbeurzen, ik wil een aantal vandaag kort met u doornemen. Een belangrijke oorzaak is de groei van de wereldeconomie, wat heeft gezorgd voor stijgende bedrijfswinsten en navenant stijgende beurskoersen. Een andere reden van de stijgingen is echter van speculatievere aard, het betreft de zogenaamde carry trade. Grote beleggers, veelal hedge funds, lenen tegen een lage rente geld in Japan en beleggen dit geld vervolgens met behulp van derivaten met een hefboomeffect in andere continenten. Dit is vanwege de extreem lage rente in Japan al vlug profijtelijk waardoor de carry trade een grote vlucht genomen heeft. Een andere basis van de stijging vormt de enorme geldgroei in de VS en Europa. Die geldgroei bedraagt in Europa momenteel ongeveer 9 procent, geld dat voor een deel zijn weg naar de aandelenmarkten vindt en daarnaast de economie in algemene zin oppompt. De geldpersen draaien flink en dat geld vindt zijn weg in de economie en schenkt ons zo een deel van de groei. Een volgende oorzaak van de opmars van de beurzen is gelegen in het inkopen van eigen aandelen van beursgenoteerde bedrijven, bijna ieder groot beursgenoteerd bedrijf heeft tegenwoordig wel een aandelen inkoopprogramma. Hiermee kunnen zij naar believen de beurskoersen ondersteunen, in tegenstelling tot bij een emissie is het inkopen van eigen aandelen namelijk qua timing en hoeveelheid vrij gelaten. Tot slot is er nog de invloed van de belangrijke financiŽle topmensen in de wereld, te weten FED-voorzitter Bernanke, ECB-voorman Trichet en Amerikaans minister van FinanciŽn Paulson (voormalig topman van Goldman Sachs) die allen een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en dus aan de stijgingen leveren. Zij plaatsen de markten namelijk in tegenstelling tot hun voorgangers die zich onafhankelijk opstelden namelijk nooit voor een verrassing, voorspelbaarheid staat bij hen hoog in het vaandel. Veeg al het voorgaande bijeen en je hebt het recept voor eeuwig stijgende beurskoersen.

 

Het is echter als je het op zijn merites beoordeelt een levensgroot kaartenhuis. Laat ik de kaarten benoemen waaruit dit uiterst onsolide, maar inmiddels erg grote bouwsel bestaat. De carry trade is een gevaar, zodra namelijk de Japanse yen zou gaan stijgen zorgt dat ervoor dat speculanten met grote vaart terug moeten naar de Japanse yen om verliezen te voorkomen. Het zou een uitverkoop op de Westerse beurzen tot gevolg hebben. De geldgroei betekent dat we met een enorme verborgen inflatie te maken hebben, inflatie die niet in de officiŽle cijfers terugkomt, maar wel in prijzen van goud, zilver, vastgoed en andere 'vaste' producten. De ECB had om de geldgroei te verminderen al lang de rente moeten verhogen, maar verkiest het tot dusverre dat niet te doen. In de VS loste men dat probleem op door sinds vorig jaar de geldgroeicijfers niet meer bekend te maken. De stijging van de aandelenmarkt is in feite gebaseerd op geld dat doordat er meer van is minder waard geworden is. Stelt u zich daarnaast eens voor wat het betekent als er per jaar 6% meer geld in omloop komt dan dat de economie groeit, dat plaatst de economische groei direct in een heel ander licht. Aandelen inkoopprogramma's zijn van tijdelijke aard en bedrijven ondersteunen daarmee hun eigen aandelenkoers, op een gegeven moment valt ook het effect daarvan echter na afsluiting van die programma's weg. Als laatste punt wil ik tenslotte opmerkten dat Bernanke, Trichet en Paulson hun houding niet eeuwig vol zullen kunnen houden. Doen er zich om welke reden dan ook economische verschuivingen voor die zij niet hebben voorzien dan zullen ze op een gegeven moment toch gedwongen zijn de markten te verrassen. In het verleden stelden die markten zich voorafgaand aan beslissingen nog behoedzaam op, maar tegenwoordig niet meer en dat kan dus schade opleveren als er een bericht komt dat de beurzen onwelgevallig is.

 

De reden dat ik u dit beeld schets is niet om u op dit moment uit de aandelenmarkten te jagen, mocht ik dat al kunnen. De beurzen kennen immers een prachtige stijgende trend en het zou zonde zijn om de winst die daaruit voortvloeit als belegger te missen. Een beetje schrik kan, als dat u ertoe brengt voor uzelf een scenario te maken dat u kunt hanteren als het mis mocht gaan op de financiŽle markten, echter geen kwaad. Ik kan niet voorzien hoe lang men nog doorbouwt aan het huis en of men als een van bovenstaande pijlers eronderuit valt de rest nog zal kunnen stutten, maar het kan nooit kwaad om voor elke positie in uw portefeuille steeds een waarde paraat te hebben waarop u er afscheid van neemt. -Ad Nooten-

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen