ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De Amsterdamse beursindex is vandaag verder gedaald en nadert de grens 390 die ik gisteren noemde. Deze grens is van belang omdat we daar in de weekgrafiek het 50% Fibonacci niveau van de stijging 217,8 - 564 vinden dat eventueel steun kan vormen. Zoals ik gisteren schreef richt ik me pas onder 390 op 388,4 waar vorige week een bodem ontstond. De waarde 374,1 komt vervolgens aan bod mocht er zich een daling onder 388,4 voordoen. Vooralsnog richt ik me op 390, later blijkt dan of ik mijn doel op kan schuiven naar 388,4 of 374,1.

  • De Bollinger Bands bevinden zich zoals ik gisteren schreef in een dalende trend en daarin is vandaag geen verandering gekomen.

  • De uurgrafiek toont ons eveneens een dalende trend, de beursindex is namelijk onder lijn gebleven. Er is echter wel een kleine kans op bodemvorming, want er is rond het 76,4% Fibonacci niveau van de stijging 388,3 - 405,3 een bodem ontstaan. Het is een ongebruikelijk niveau voor een bodem, maar er kan er desondanks wel een ontstaan. We doen er verstandig aan om morgen in dit kader op het koersverloop ten opzichte van lijn g te letten. Mocht de beurs zich een weg naar boven proberen te banen dan manifesteert zich dat als eerste in de vorm van een doorbraak door die lijn.

  • Zolang lijn g niet doorbroken is ga ik overigens uit van een voortzetting van de daling, zoals ik dat bij een dalende lijn altijd doe.

  • In de kwartiergrafiek heb ik rond 391,7 en 397,1 horizontale lijnen, waardoor zichtbaar werd dat er een rechthoek is ontstaan. Een rechthoek is een voortzettingspatroon, hetgeen net als lijn g en de dalende trend in de daggrafiek met Bollinger Bands duidt op een vervolg naar beneden.
  • Het patroon geeft echter tegelijkertijd aan dat kopers zich vandaag geenszins gewonnen gegeven hebben. Bij drie achtereenvolgende forse dalingen zorgden zij vandaag namelijk voor een terugkeer naar boven, zij blijken onvermoeibaar te streven naar de vorming van een bodem. Dat we morgen gaan dalen is dus nog geen gesneden koek, daarvoor moeten we echt onder de dubbele bodem rond 391,7 geraken.
  • Het beeld zou uiteraard geheel veranderen zou het van een doorbraak door lijn g en de laatste toppen rond 397,1 komen. Daar wil ik zolang we echter onder lijn g staan niet over speculeren, zolang dat het geval is blijft een daling immers waarschijnlijker.

Resumerend:

Onze aandelenmarktindex is vandaag gedaald en hierdoor dichter bij de waarde 390 gekomen die ik gisteren als eerste van drie mogelijke richtpunten 390, 388,4 en 374,1 noemde. De trend in de Bollinger Bands grafiek is naar beneden gericht en we bevinden ons in de uurgrafiek onder lijn g, beide factoren maken een vervolg van de daling tot het meest waarschijnlijke scenario. Daarvoor is echter nog wel een uitbraak naar beneden uit de rechthoek nodig die in de kwartiergrafiek is ontstaan. Komt die er dan komen de voornoemde richtpunten in het vizier, om te beginnen 390. Voorwaarde is verder uiteraard dat we onder lijn g blijven, zouden 'we' namelijk door die lijn en de dubbele weerstand rond 397,1 breken dan verandert het beeld in positieve zin.

En dan nog dit...

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat de euro ten opzichte van de dollar aan een stevige daling bezig is, wat gevolgen heeft voor onze exportbedrijven. Een sterke euro brengt hen in een nadelige positie, hoe zwakker de munt is, hoe beter voor hen. Genoeg reden dus om weer eens naar het koersverloop van de dollar te kijken, wat ik doe aan de hand van de maandgrafiek.

  • In die grafiek tekende ik Fibonacci lijnen over de stijging $1,164 - $1,604. De euro is deze maand onder de lange termijn trendlijn i en het 38,2% niveau gekomen, wat van het 50% niveau rond $1,384 het eerstkomende koersdoel maakt.
  • Er is uiteraard nog een kans dat de munt naar het 61,8% niveau rond $1,332 gaan, maar die kans acht ik minder groot. De stippellijn rond $1,367 door oude toppen zal niet zomaar doorbroken worden. Oude weerstand wordt nieuwe steun, wat wil zeggen dat een bodem rond het 50% niveau rond $1,384 of een bodem rond $1,367 de meest plausibele opties zijn. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 10 sept 2008, 19.00u)

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen