ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De AEX-index heeft vandaag tot mijn verrassing een winst van 2% geboekt. Ik ging op grond van de daling die tot dusverre vanaf de onderkant van de vlag e-s plaats vond van een voortzetting van de daling uit, een beweging waarvoor ik afgelopen vrijdag de stappen noemde waaruit die daling zou moeten gaan bestaan. Het is vandaag anders verlopen. Bijzonder was dat er gedurende de dag meerdere keren precies op de momenten dat er weerstand opdoemde extra kooporders werden ingelegd. Hierdoor werden de desbetreffende weerstanden eenvoudig uitgenomen. Er ligt net als bij de pogingen van de voorgaande weken om terug te keren binnen de vlag dus een tactiek aan ten grondslag, iets dat de winst wat mij betreft wel in een ander daglicht plaatst. Het lijkt wederom niet om spontane kooplust te gaan, maar om een zorgvuldig opgezette strategie. Ik zie het namelijk niet als toeval als de kopers steeds op de juiste momenten acteren en dat ook nog eens meerdere keren per dag doen. Het zal vanwege de grote belangen die op het spel staan een uiterste poging van een of meer grotere partijen zijn om een daling af te wenden, dat is althans mijn veronderstelling. Het staat elke partij uiteraard vrij om dit te proberen, maar ik permitteer me daarbij wel een kritische houding. Het is namelijk net als bij de mislukte terugkeerpogingen in de vlag nog maar de vraag of je met dergelijke slimme manoeuvres het onderliggende negatieve sentiment kunt verbeteren, al zal dat vast de bedoeling zijn. Ik stel me daarom gereserveerd op ten opzichte van de stijging.

  • Deze houding neemt niet weg dat er vandaag een uit drie candles bestaand potentieel bodempatroon is ontstaan dat de naam morning star draagt. Het koersverloop spreekt in deze grafiek dus absoluut tegen me, want er kan een hogere bodem ontstaan. We zullen het morgen weten. Zoals bij elk candlestick patroon is er namelijk bevestiging nodig en die moet hier komen in de vorm van een volgende groene candle. Het bodempatroon moet door een stijging worden bekrachtigd.

  • Uit de daggrafiek met Bollinger Bands vloeit voort dat een dergelijke bekrachtiging er niet perse hoeft te komen. Het slot van vandaag ligt ter hoogte van de middellijn, een lijn die daarmee eventueel nog weerstand kan blijken en weer voor een daling kan zorgen. Breken we morgen alsnog door de lijn dan kan het bodempatroon bevestigd worden, gebeurt dat niet dan fungeert de lijn als blokkade.

  • In de uurgrafiek ziet u Fibonacci lijnen 258,4 - 241,7. Wat blijkt is dat de index het 50% niveau rond 250 uitgenomen heeft, wat wil zeggen dat het 61,8% niveau rond 252 als potentieel weerstandsniveau overgebleven is.

  • Daarenboven kan de stippellijn rond 252,7 door voormalige bodems de stijging eventueel nog tot staan brengen. Een structurele overwinning halen kopers bij een stijging boven deze laatste grens, dat zou plaats geven voor een terugkeer naar de top rond 258,4 of lijn s.

  • Zolang het 61,8% niveau rond 252 en de stippellijn rond 252,7 niet ontmanteld zijn als potentiŽle weerstandsniveaus bestaat de mogelijkheid dat er op een van beide een top ontstaat. Dat zou dan weer kunnen uitlopen op een hervatting van de daling. Op dit moment staat er echter nog geen top, waardoor ik nog geen Fibonacci niveaus kan plaatsen om de mogelijke steunniveaus te bepalen. Wat ik wel kan zeggen is dat de top rond 248 van vanmorgen steun zou kunnen blijken, net als de stijgende lijn l die ik vanmiddag tekende.

Resumerend: 

Een winst van 2% van de AEX-index heeft vandaag een patroon met de naam morning star doen ontstaan, een patroon dat in eerste aanleg een bodempatroon is. Wat nog ontbreekt is bevestiging van het patroon door middel van een stijging. De vraag is nu of die stijging er komt. Op de winst van vandaag werd in mijn optiek nogal gestuurd, wat wil zeggen dat ik bepaald gereserveerd ten opzichte van de stijgingsmogelijkheden sta. Soortgelijke pogingen zijn de voorgaande weken immers ook niet geslaagd. Laat ik me echter op de grafieken richten. Daar zie ik weerstand ter hoogte van de middellijn van de Bollinger Bands, die ligt ter hoogte van het slot van vandaag. Andere weerstandsniveaus zijn het 61,8% niveau rond 252 in de uurgrafiek en de stippellijn rond 252,7 in diezelfde grafiek. Worden die grenzen uitgenomen dan is dat waar ik me door moet laten leiden, het zou duiden op een stijging naar 258,4 of lijn s. Zolang deze drie mogelijke weerstandslijnen niet uitgenomen worden kan ik mijn sceptische houding bij de stijging van vandaag echter de vrije loop laten. Zowel rond het slot van vandaag als rond 252 of 252,7 kan dan immers nog een top ontstaan. Vooruitlopen op een daling en al steunniveaus bepalen kan ik echter niet, voor topvorming is in de korte termijn grafieken nog geen harde aanwijzing. Zolang we niet boven 252,7 komen is op grond van mijn slotanalyse van afgelopen vrijdag een daling overigens nog wel de meest voor de hand liggende optie.

En dan nog dit...

Vorige week woensdag schreef ik dat de Duitse beurs door een stijging van 4,5% die dag wat uit de gevarenzone gekomen was, een zone ter hoogte van de bodems die in oktober en november vorig jaar ontstonden. Bijna een week later blijkt de strijd echter nog niet beslist. 

  • De DAX is namelijk de dagen na mijn bespreking gedaald en heeft zich dus nog niet in afdoende mate van de bodems losgemaakt om al in veiligheid te kunnen zijn. In de grafiek ziet u dat de index zich gisteren ternauwernood boven het 61,8% niveau van de laatste stijging wist te handhaven en dat vandaag wat uit wist te bouwen. De Duitse aandelenmarkt heeft hiermee nog net een terugkeer naar de drie bodems die inmiddels de gevarenzone markeren weten te voorkomen. Komt de DAX echter alsnog onder 4200 dan was deze moeite tevergeefs en dreigt alsnog een daling onder de bodems van vorig en dit jaar iets boven 4000. Wat meer veiligheid koopt de aandelenmarkt van Frankfurt zich pas boven de laatste top rond 4535. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst dinsdag 3 feb 2009, 19.35u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

3 feb 09.15u: Counterattack line in kwartiergrafiek

3 feb 10.00u: Lijn zorgde voor aanhouden stijging

3 feb 11.00u: AEX heeft daling weer opgepakt

3 feb 12.00u: Poging tot bodemvorming bij 76,4%

3 feb 13.00u: AEX heeft bodem rond 76,4% niveau

3 feb 14.00u: Verlies AEX-index is weggewerkt

3 feb 15.00u: Orders precies op het juiste moment

3 feb 16.15u: Weerstand rond Fibonacci niveau

3 feb 17.00u: Amsterdam in hogere versnelling

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven