ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een bodem bij het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 611,7 - 77,6 rond 714,2, dat is de belangrijke verworvenheid van deze week. Het kan het begin zijn van een stadium waarin de AEX zich weer in een opgaande koersontwikkeling bevindt.

  • Het is uiteraard noodzakelijk dat de beursindex boven het laagste punt rond 710,9 van deze week blijft. Een blijvende daling onder dat niveau zou de graadmeter namelijk met grote waarschijnlijkheid naar het 50% niveau rond 694,7 of het 61,8% niveau rond 675,1 doen afzakken.

  • De beursindex kende in de eerste vier dagen van de week een opleving, maar vandaag volgde een draai bij het 50% Fibonacci niveau van de daling 777,6 - 710,9 rond 744,2. Een omkeer bij een 50% niveau kan uitmonden in een vervolg naar beneden, laten we daar dus ernstig rekening mee houden.

  • Mocht de top bij het 50% niveau rond 745,6 alsnog doorbroken worden dan is dat na de wending van vandaag een sterke ontwikkeling. De AEX gaat dan naar de stippellijn rond 747,8 of naar het 61,8% niveau rond 752,1.

  • Een daling is aannemelijk. De index is namelijk gedaald vanaf de middellijn van de Bollinger Bands, die potentiŽle weerstandslijn vormde daadwerkelijk weerstand. Een gang naar de onderkant van de banden is het waarschijnlijkst. 

  • In de uurgrafiek is een bodem ontwikkeld bij het 50% Fibonacci niveau van de stijging 710,9 - 745,6. Vanuit deze optiek kan de beursgraadmeter juist weer omhoog. De ontwikkeling spreekt de conclusie uit de vorige grafiek tegen. De index loopt op indien de top rond 734,9 doorbroken wordt.

  • Bij een daling onder de bodem rond 727,9 wordt het 61,8% niveau rond 724,2 het nieuwe richtpunt. Mocht de index ook door dat niveau zakken dan komt het van een terugkeer naar 714,2, 710,9 of lager. 

  • Doorbreekt de marktindex de top rond 734,9 van vanmiddag dan krijgen we te maken me drie potentiŽle weerstandsniveaus. Dit zijn de stippellijn rond 736,5, het 50% niveau van de daling 745,6 - 727,9 rond 736,8 of het 61,8% van die daling rond 738,9. Een eventuele doorbraak door het laatste niveau zou een vervolg naar de toppen rond 744,6 of 745,6 inhouden, waarbij die in theorie doorbroken zouden kunnen worden.

Resumerend: 

Het is een ingewikkelde analyse vanavond, waarin het wemelt van de Fibonacci niveaus. Ik zet het stap voor stop op een rij. 
In de weekgrafiek is bij het 50% Fibonacci niveau een bodem ontwikkeld. Het kan de start zijn van een stadium waarin de beursgraadmeter oploopt. Een bodem bij het 50% niveau in de uurgrafiek maakt dit technisch mogelijk. Wordt de top van vanmiddag rond 734,9 doorbroken kan weerstand worden ondervonden rond 736,5, 736,8 of 738,9, zoals we in de kwartiergrafiek zagen. Een eventuele doorbraak door 738,9 zou een vervolg naar de toppen rond 744,6 of 745,6 inhouden. Zou het laatste niveau doorbroken worden dan zou de graadmeter volgens de daggrafiek naar 747,8 of 752,1 gaan.
De AEX heeft echter een draai gemaakt vanaf het 50% niveau in de daggrafiek en de middellijn van de Bollinger Bands. We moeten dus terdege rekening houden met een mogelijke daling. Het eerste daarbij belangrijke niveau is de bodem rond 727,9 in de uurgrafiek. Belandt de marktgraadmeter onder die bodem dan komt het van een daling naar het 61,8% niveau in die grafiek rond 724,4. Zou de index blijvend onder dat niveau geraken dan worden 714,2 en 710,9 de volgende punten om onze aandacht op te richten. Een eventuele daling onder de bodem rond 710,9 zou de AEX gezien het beeld in de weekgrafiek verder doen wegzakken naar 694,7 of 675,1. Dat is het meest negatieve scenario van de in deze complexe analyse geschetste mogelijkheden.
Laat ik alle getallen nog even op een rij zetten, want het is een cijferbrij. Naar boven kwamen aan bod de grenzen 734,9, 736,5, 736,8, 738,9, 744,6, 745,6, 747,8 en 752,1. Naar beneden schreef ik over de niveaus 727,9, 724,4, 714,2, 710,9, 694,7 en 675,1. 
Of de AEX nu stijgt of daalt, het is zaak om van niveau tot niveau de ontwikkelingen te bekijken en bij elke grens te beoordelen of het van een vervolg naar het volgende niveau komt of van een omkeer. Zo ingewikkeld is het dus ook weer niet . -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 24 mrt 2023 19.12u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Vrijdag 24 mrt 2023: Wat is me opgevallen?

24 mrt 10.00u: Een M-vormige top ontwikkeld

24 mrt 12.00u: Flink eind naar koersdoel afgelegd

24 mrt 14.00u: Koersdoel M-vormige top bereikt

24 mrt 16.00u: Korte termijn top bij 38,2% grens

Agenda van maandag 20 mrt t/m vrijdag 24 mrt 2023

 

De vorige analyse:

23 mrt slot: Index van verlies naar winst gedraaid

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven