ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De lange rode candle die vandaag is ontwikkeld laat zien dat de stemming onder beleggers vandaag weer erg slecht was. Gisteren koesterden zij gezien de groene candle nog hoop op herstel, vandaag echter lieten zij het hoofd al weer hangen. De AEX sloot 2,85% onder de slotstand van gisteren. Het eerste potentiŽle steunniveau in de daggrafiek van onze index is het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 611,7 - 777,6 rond 714,2. In de buurt van die grens kan in theorie een bodem tot ontwikkeling komen. Wordt deze grens evenwel blijvend doorbroken dan vinden we het volgende potentiŽle steunniveau in deze grafiek pas rond 694,7, dat is het 50% Fibonacci niveau. Een blijvende daling onder 714,2 zou dus slecht nieuws zijn, want dan zouden we voor de tijd erna als vervolgstap rekening moeten houden met een daling naar 694,7 of lager. De afstand tot 714,2 is vanaf de laagste stand 715 van vandaag niet groot meer. Het zal snel duidelijk worden of hier eventueel een bodem wordt geplaatst.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands ziet u een slot onder de banden. Normaal gesproken zal de beursindex een van de komende drie dagen terugkeren binnen de indicator. Zolang de graadmeter onder de banden staat zullen we elke dag rekening moeten houden met een eventueel herstel waarmee in een terugkeer binnen de banden wordt voorzien. Morgen kan in theorie een herstel plaatsvinden, al kan dat ook nog wat langer op zich laten wachten.

  • In de uurgrafiek ziet u een met een uitbraak naar beneden afgemaakte vlag.  Het koersdoel dat we op basis van dit patroon kunnen bepalen is om en nabij 702. Zou de AEX naar dat doel gaan dan wordt de stap naar het niveau 694,7 in de daggrafiek naar ik veronderstel ook nog gemaakt, het verschil is in lange termijn termen immers klein.

  • Er is in de grafiek sprake van twee versnellingen naar beneden en dat heeft mogelijk consequenties. Ik laat u die versnellingen zien aan de hand van de tweede uurgrafiek die ik hieronder heb neergezet.  

  • U ziet boven de candles vanaf 6 maart jongstleden drie trendlijnen door de toppen getrokken. De tweede lijn heeft een grotere hellingshoek dan de eerste, de derde daalt op zijn beurt weer scherper dan de tweede. Dit is de versnelling die ik bedoel. In algemene zin geldt dat je bij zo'n versnelling rekening moet houden met een kentering, waarbij niets kan worden gezegd over de plaats waar die start. De enige manier om dat te achterhalen is om de korte termijn candles van de komende dag tot dagen candle voor candle te inspecteren op eventuele tekenen van bodemvorming en een doorbraak door de laatste lijn.

  • Uit het verloop van dit moment zou zich een dubbele bodem kunnen vormen ingeval de AEX morgen niet verder daalt. Mocht de index daarna achtereenvolgens door de dalende lijn en de top rond 723,6 breken dan staat er een W-vormig bodempatroon in de grafiek. De markt zou een herstelpoging ondernemen.

Resumerend: 

Vandaag lieten beleggers het hoofd opnieuw hangen, zij zorgden voor een lange rode candle en een 2,85% lager slot in de AEX index. De laagste stand lag rond 715, waarmee de beursindex het eerste potentiŽle steunniveau tot op een klein stukje is genaderd. Het koersverloop zal ons snel leren of in de buurt van 714,2 eventueel een bodem wordt geplaatst. Mocht daar geen bodem komen dan ligt een vervolg naar 694,7 als vervolgstap voor de hand. De met een uitbraak afgeronde vlag in de uurgrafiek wijst met een koersdoel van 702 al in die richting.
Er zijn evenwel twee factoren aan te wijzen die zouden kunnen resulteren in een herstel. Hierbij leg ik de nadruk op de woorden 'zouden kunnen', want met zekerheid kan ik bij een slechte stemming als deze niets zeggen. De ene factor is het slot onder de Bollinger Bands, de andere de versnellingen in de uurgrafiek. In theorie kan morgen een dubbele bodem ontstaan. Zou de index daarna door de dalende lijn in de kwartiergrafiek en de top rond 723,6 breken dan zorgt dat voor een W-vormig bodempatroon in de kwartiergrafiek, duidend op een herstelpoging. Wordt de bodem rond 715 van vandaag anderzijds doorbroken dan zullen we de uur- en kwartiergrafiek van candle tot candle moeten gaan beoordelen op eventuele tekenen van bodemvorming, niet wetend waar die bodem dan komt te liggen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 15 mrt 2023 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Woensdag 15 mrt 2023: Wat is me opgevallen?

15 mrt 10.00u: Gedaald naar potentieel steunniveau

15 mrt 12.00u: AEX index gaat opnieuw onderuit

15 mrt 14.15u: Doorbroken stippellijn nu weerstand

15 mrt 16.00u: Verloop kreeg vorm van een vlag

 

De vorige analyse:

14 mrt slot: Stevig herstel van de beursindex

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven