ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze beursgraadmeter is deze week naar beneden uit de stijgende wig k-d gebroken. Het is de gebruikelijke stap bij dit patroon, wel heeft het deze keer ongewoon lang geduurd vooraleer de uitbraak werd gerealiseerd. Dit is de start van een correctie en ik heb de grafiek daarom voorzien van Fibonacci lijnen. Het gaat om twee sets, namelijk de grijze lijnen over de stijging 611,7 - 777,6 en de magenta lijnen over de beweging van 688,2 - 777,6. Alle grijze en magenta stippellijnen zijn potentiŽle steunniveaus, in de nabijheid waarvan zich een  bodem kan ontwikkelen.

  • Het laagste punt van de week ligt bij het grijze 23,6% niveau rond 738,4. De kans op de vorming van een bodem is bij een 23,6% niveau over het algemeen niet groot, maar wel aanwezig. Ik bekijk dus of aanstaande maandag eventueel een herstelbeweging wordt opgestart.

  • Zou het laagste punt van deze week rond 737,5 blijvend doorbroken worden dan zijn het magenta 50% niveau rond 732,9 en het 61,8% niveau rond 722,4 in deze grafiek de eerste twee potentiŽle doelen.

  • Op basis van de daggrafiek kan ik bij een daling onder 737,5 de stippellijn rond 735,3 als eerste doel noemen, die stippellijn die afkomstig is van een voorgaande bodem is net als de genoemde Fibonacci niveaus 732,9 en 722,4 een potentieel steunniveau waar een bodem kan volgen.

  • De candle van vandaag geeft te denken. Hij lijkt namelijk sterk op een doji en kan in theorie dus een bodem worden. Dit is relevant in verband met het vandaag afgeronde hoofd en schouders patroon, waarvan de stippellijn rond 747,8 de neklijn is. Een eventueel slot boven deze neklijn zou het patroon ongeldig maken. Het koersdoel van het toppatroon ligt rond 718, maar daar zou een streep doorheen kunnen indien het patroon ongeldig zou worden. Het is de moeite waard om maandag te volgen of de vandaag ontwikkelde candle eventueel daadwerkelijk een bodem wordt.

  • Het slot van deze dag lag op de onderste lijn van de Bollinger Bands. Dit is een potentiŽle steunlijn, wat wil zeggen dat een beweging naar boven zonder meer mogelijk is. Een stijging garanderen doet deze grafiek overigens niet. De banden zijn immers een na-ijlende indicator.

  • In de uurgrafiek zien we een dubbele bodem. Dit kan een basis vormen voor een tweede aanval op de neklijn rond 747,8, Een eerste aanval vond vanmiddag plaats, waarbij de lijn intact bleef als weerstandslijn. Het is mogelijk dat we komende maandag een tweede poging gaan zien.

  • Voordat een aanval op 747,8 kan worden gedaan hebben we te maken met drie mogelijke barriŤres. Dit zijn het magenta 61,8% Fibonacci niveau van de daling 747,5 - 737,5 rond 743,7, het grijze 38,2% niveau van de daling 755,6 - 737,5 rond 744,5 en het eveneens grijze 50% niveau rond 746,6. Zouden deze grenzen worden doorbroken dan volgt een aanval op de neklijn rond 747,8. Mocht ook dat doorbroken worden dan is het grijze 61,8% niveau rond 748,7 de laatste hindernis die de AEX af kan houden van een terugkeer naar de top rond 755,6 of hoger. Omdat een neklijn wel eens tijdelijk doorbroken wordt wil ik dit 61,8% niveau rond 748,7 gebruiken als criterium om te beoordelen of het hoofd en schouders patroon in de daggrafiek geldig blijft of niet.

Resumerend: 

Deze week brak de AEX index uiteindelijk uit de stijgende wig k-d. Het heeft lang geduurd voor het zover was dat deze bij de stijgende wig normale ontwikkeling zich daadwerkelijk voordeed. De uitbraak is de start van een correctie, daarom heb ik de weekgrafiek voorzien van Fibonacci correctieniveaus. Deze week bereikte de beursindex het grijze 23,6% niveau rond 738,4 dat u zowel in de week- als in de daggrafiek ziet. Er is hier een kleine kans op de vorming van een bodem. Dit gegeven is van belang. In de daggrafiek is namelijk een hoofd en schouders patroon ontwikkeld dat voorziet in een daling naar 718, dat is het koersdoel dat op grond van dit patroon is te berekenen. Zou de candle van vandaag daadwerkelijk een bodem worden dan bestaat de kans dat het hoofd en schouders patroon vervolgens ongeldig wordt. Hiervoor geldt formeel het verloop ten opzichte van de neklijn, aan de hand van de kwartiergrafiek kies ik er echter voor om aan de hand van het verloop ten opzichte van het Fibonacci niveau rond 748,7 in die grafiek te beoordelen of het toppatroon geldig blijft. Het is geldig zolang geen blijvende doorbraak door dat niveau 748,7 wordt gerealiseerd. Zou die doorbraak wel tot stand komen dan kunnen we het hoofd en schouders patroon niet meer gebruiken en gaat de beursgraadmeter naar 755,6 of hooier. Voordat de aanval op 747,8 (de neklijn) of 748,7 (het criterium voor de geldigheid van het toppatroon) kan worden geopend zal de markt moeten afrekenen met hindernissen rond 743,7, 744,5 en 746,6.
Ontwikkelt zich in tegenstelling met het voorgaande een daling waarbij de bodem rond 737,5 doorbroken wordt, dan richt ik me op 735,3 en zo nodig op 732,9 of 722,4. Dit zijn Fibonacci grenzen afkomstig uit de weekgrafiek. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 10 mrt 2023 18.37u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Vrijdag 10 mrt 2023: Wat is me opgevallen?

10 mrt 10.00u: De AEX index is onderuitgegaan

10 mrt 12.00u: AEX bleef bij herstel onder het gap

10 mrt 14.00u: Stijgende wig ontwikkeld in index

10 mrt 16.00u: Gap gesloten, daarna weer omlaag

Agenda van maandag 6 mrt t/m vrijdag 10 mrt 2023

 

De vorige analyse:

9 mrt slot: Minieme daling Amsterdamse beursindex

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven