ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

,6 (61,8%), 

 • Zowel het kwartaal, de maand als de week zijn vandaag afgelopen. Het wil zeggen dat u vanavond bovenop de grafieken die ik van maandag tot en met donderdag bespreek de kwartaal-, maand- en weekgrafiek behandeld ziet. 

 • In het eerste kwartaal zagen we een top bij het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 829,7 - 611,7 rond 778,2. Het hoogste punt dat in dat kwartaal werd bereikt was 777,6, het verschil met 778,2 is in deze grafiek niet te zien. Dit kwartaal was de hoogste koers 776,3, een niveau dat vandaag overigens bijna opnieuw bereikt werd. We staan wederom bij het 76,4% niveau. Vindt op een gegeven moment een blijvende doorbraak plaats door dit 76,4% niveau rond 778,2 plaats dan wordt een terugkeer naar 829,7 aannemelijk.

 • Het is daartegenover nog steeds mogelijk dat de AEX niet verder komt dan een top in de buurt van dit niveau en een daling inzet. Het komend kwartaal is daarom een belangrijke fase in het lange termijn verloop van de beursindex.

 • In de maandgrafiek zien we de situatie wat uitvergroot. We zien dat de top uit februari rond 777,6 net niet werd bereikt. Het ligt wel binnen bereik, net als het 76,4% Fibonacci niveau rond 778,2. We zouden  in juli een doorbraak kunnen gaan zien.

 • De weekgrafiek leert ons niets nieuws, onze aandelenmarktindex staat op het punt van doorbreken. De situatie in deze grafiek zou in negatieve zin veranderen mocht een daling met een weekslot onder de bodem van de eerste week van juni rond 748,5 volgen.

 • In de daggrafiek zien we de verschillen tussen de besproken niveaus 776,3, 777,6 en 778,2 wat duidelijker. Laten we ons volgende week met name richten op het laatste niveau, het 76,4% niveau uit de vorige grafieken. Wordt dat doorbroken dan biedt dat immers ruimte voor een vervolg richting 829,7. 

 • De bodem rond 748,5 uit de weekgrafiek is nog ver weg. Daar richt ik me pas op indien het koersverloop dit nodig zou maken.

 • De bovenste lijn van de Bollinger Bands werd vandaag bereikt. Zoals we in deze grafiek eerder zagen kan bij deze lijn een top tot ontwikkeling komen. Het is mogelijk dat volgende week een nieuwe daling wordt ingezet.

 • Het hoogste punt van vandaag vinden we rond 776. Indien dit doorbroken wordt kunnen we ons gaan bezighouden met het verloop ten opzichte van de besproken grenzen 776,3, 777,6 en 778,2.

 • Daalt de graadmeter dan kan lijn y in theorie voor steun zorgen.

 • Behalve bij lijn y is er bij een daling steun en dus bodemvorming mogelijk bij de Fibonacci niveaus 773,5 (23,6%), 772 (38,2%), 770,8 (50%) en 769,6 (61,8%), alsmede bij de bodem rond 765,7 van vandaag.

Resumerend: 

De beursindex staat na een positief kwartaal opnieuw in de buurt van het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 829,7 - 611,7 rond 778,2. Net daaronder vinden we nog potentiŽle weerstand rond 776, 776,3 en 777,6, maar de grens 778,2 is veruit het belangrijkst. Wordt dit namelijk blijvend doorbroken dan is de weg naar de top rond 829,7 in principe vrij. Gaat de AEX volgende week omhoog dan is dat Fibonacci niveau daarom het niveau waar ik in het bijzonder naar kijk. De index staat echter bij de bovenste lijn van de Bollinger Bands in de tweede daggrafiek op deze pagina. Er kan daarom  een daling volgen. Gaat de index naar beneden dan kan steun aanwezig zijn rond 773,5, 772, 770,8 en 769,6. Bij elk van deze grenzen uit de kwartiergrafiek is als de index wegzakt bodemvorming een optie, net als bij lijn y in de uur- en kwartiergrafiek. In de weekgrafiek zagen we dat een daling onder 748,5 het lange termijn beeld zou doen verslechteren. Dat is echter pas aan de orde indien we daadwerkelijk in de richting van dat niveau zouden gaan, iets wat momenteel niet het geval is.  -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 30 jun 2023 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Vrijdag 30 jun 2023: Wat is me opgevallen?

30 jun 10.00u: Snel herstel op het lagere begin

30 jun 12.00u: AEX doorgestoten naar 771,7

30 jun 16.00u: Index is bijna bij de top 776,3

Agenda van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 jun 2023

 

De vorige analyse:

29 jun slot: Een kleine groene dagcandle erbij

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven