ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De twee hammers die de afgelopen dagen een grafische illustratie vormden voor steun in de AEX index zijn vandaag met een groene candle bevestigd. Gezien hun bereidheid om geld uit te zetten in Amsterdam veronderstellen beleggers dat de beursgraadmeter verder zal oplopen. Het is voor ons daarbij zaak om te controleren of de top rond 776,3 wordt doorbroken. Wordt er namelijk een lagere top ontwikkeld onder dat punt dan zouden beleggers ernaast kunnen zitten. De stippellijn rond 771,7 is in deze grafiek in dit verband een belangrijke lijn, want daar kan in principe een lagere top worden ontwikkeld. We dienen dus te controleren of dit niveau doorbroken wordt.

  • De middellijn van de Bollinger Bands is doorbroken. Deze ontwikkeling maakt een vervolg naar de bovenste lijn van de banden theoretisch mogelijk. Omdat het bij deze banden om een na-ijlende indicator gaat kunnen we hier echter geen zekerheid aan ontlenen.

  • Het 61,8% niveau dat ik in mijn updates besprak is doorbroken en ik heb de Fibonacci lijnen die vanmiddag nog in de grafiek stonden daarom uit de grafiek gehaald. De lijnen van het gap rond 767,4 en 768,2 zijn evenmin nog relevant, want die zijn bereikt.

  • In de uurgrafiek tekende ik vandaag de vlag x-x' . Dat patroon is nog wel essentieel voor de analyse, want de ontwikkeling van dit patroon kan zolang er geen uitbraak naar boven wordt gerealiseerd uitmonden in een nieuwe daling. Bij een naar boven gerichte vlag doet zich namelijk over het algemeen een uitbraak aan de onderkant voor.

  • Het patroon zou ongeldig worden ingeval de AEX naar boven uitbreekt. De beursgraadmeter gaat dan naar 771,7 of naar de top rond 776,3, die zoals we in de daggrafiek constateerden moet worden gepasseerd willen beleggers gelijk krijgen met hun aanname dat de AEX de weg naar boven vervolgt.

  • Daalt de beursindex tot onder de bodems rond 763,8 waar vandaag twee keer steun lag dan moeten we serieus rekening gaan houden met een uitbraak naar beneden uit de vlag x-x'. Dat patroon ontwikkelt zich dan immers verder.

Resumerend: 

Op twee hammers die de afgelopen dagen in de daggrafiek van de AEX werden gevormd volgde vandaag een groene candle. Het was de bekrachtiging van de hammers als teken van steun en een aanwijzing dat beleggers aansturen op een vervolg naar boven. Voor de realisatie daarvan moeten achtereenvolgens de toppen rond 771,7 en 776,3 worden uitgenomen. Er mag geen lagere top onder 776,3 ontstaan. De kans op de ontwikkeling van een lagere top is desalniettemin aanwezig. In de uur- en kwartiergrafiek zien we namelijk de vlag x-x'. Bij een naar boven gerichte vlag zie je in de regel een uitbraak aan de onderkant. Daalt de index tot onder het steunniveau 763,8 van vandaag dan neemt de kans op die uitbraak naar beneden toe. Bij een uitbraak naar boven uit de vlag zou dat patroon in tegenstelling hiermee niet meer bruikbaar zijn. In dat geval gaat de AEX naar 771,7 of hoger. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 28 jun 2023 18.11u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Woensdag 28 jun 2023: Wat is me opgevallen?

28 jun 10.00u: Een positief begin van de beursdag

28 jun 12.00u: Deel markt streeft naar doorbraak

28 jun 14.00u: Geen doorbraak tussen de middag

28 jun 16.00u: Top bij 61,8% niveau en een vlag

 

De vorige analyse:

23 jun slot: Markt twijfelde gezien de doji vandaag

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven