ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De eerste beursweek van 2023 zit erop. Het was een week waarin de aandelenmarkt uitstekend gestemd was, de winst ten opzichte van de slotstand van het afgelopen jaar bedroeg namelijk 5,1%. Deze ontwikkeling zag ik niet aankomen. Er staat door dit koersverloop rond 688,2 een bodem in de grafiek. Deze bodem ligt een eind boven die uit oktober van het afgelopen jaar. Het is een aanzet voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven, die tot wekelijkheid wordt gemaakt indien het achtereenvolgens van een doorbraak door toppen rond 736,3 (aug 2022), 741,1 (dec 2022) en 743,4 (apr 2022) komt. Een doorbraak door de top rond 743,4 zou de afronding van een heel groot bodempatroon inhouden. Het spreekt voor zich dat ik volg of het van die doorbraak komt.

  • In de daggrafiek werd vandaag het 61,8% Fibonacci niveau rond 720,9 ruimschoots doorbroken. Vanuit de Fibonacci theorie in deze daggrafiek gezien kan de AEX door naar de top rond 741,1 of hoger. De stijging van vandaag kwam vanwege de bearish harami onverwachts voor me, ik verwachtte op grond van dit patroon en een dalende rechthoekige driehoek in de uur- en  kwartiergrafiek in principe een daling. De markt maakte een andere keuze en dat heb ik te respecteren. Het is duidelijk dat in de markt in dit nog prille jaar tot dusverre naar boven wordt gekeken.

  • Mocht het ondanks het slot boven het 61,8% niveau volgende week van de ontwikkeling van een lagere top onder die rond 741,1 komen dan zou dat een minder goede stap zijn. Een dergelijk verloop zou een nieuwe dalingsfase mogelijk maken.

  • De opwaartse koersontwikkeling kan uitmonden in een stijging  naar de bovenste lijn van de Bollinger Bands, dat is een potentiŽle weerstandslijn. Die lijn zal bij een voortzetting van de stijging naar boven buigen, waardoor niet is te voorzien waar we de lijn in dat geval zouden ontmoeten. We zullen daar van dag naar dag naar moeten kijken.

  • Mocht de aandelengraadmeter terugvallen dan is de stippellijn in de grafiek als middellijn van de banden een potentiŽle steunlijn.

  • De dalende rechthoekige driehoek die ik gisteren besprak veranderde vandaag in de vlag x-y. Het gaat om patroontransformatie, de overgang van het ene naar het andere patroon. Patroontransformatie komt niet vaak voor, ik werd erdoor verrast. De vlag laat zien dat onze markt de ambitie heeft een vervolgbeweging omhoog te realiseren. 

  • De AEX bereikte met de laatste candle de stippellijn rond 725, wat een potentiŽle hindernis is waar een top kan volgen. Wordt het niveau doorbroken dan geldt voor 727,7 hetzelfde. Een blijvende doorbraak door 727,7 zou een terugkeer naar de top rond 736,3 uit de weekgrafiek of hoger plausibel maken.

  • Van naar boven gerichte posities die in de middag werden ingenomen werden aan het einde van de dag gezien het verloop nauwelijks afscheid genomen. Beleggers speculeren volop op een voortzetting naar boven, die daadwerkelijk volgt indien de top rond 725,1 blijvend wordt uitgenomen.

Resumerend: 

Onze markt heeft in de eerste beursweek van 2023 een stijging van 5,1% bewerkstelligd. Het zorgde voor een duidelijke bodem in de weekgrafiek. In de daggrafiek werd het 61,8% niveau doorbroken, dat is het tweede positieve punt. Het maakt een terugkeer naar 741,1 of hoger technisch gezien mogelijk. De dalende rechthoekige driehoek van gisteren in de uur- en kwartiergrafiek veranderde in een vlag, ook dit geeft de ambitie van beleggers weer om een koersbeweging omhoog te realiseren. Het gegeven dat aan het einde van de dag nauwelijks winst werd genomen bekrachtigt dit beeld. De AEX bereikte de grens 725, waar eventueel een top kan worden ontwikkeld. Wordt het hoogste punt rond 725,1 van vandaag blijvend doorbroken dan gaat de index naar 727,7, waar hetzelfde geldt. Naar de top rond 736,3 uit augustus van vorig jaar of hoger gaat de index indien 727,7 blijvend doorbroken zou worden. Die top en de toppen daar iets boven rond 741,1 en 743,4 zijn van groot belang voor het toekomstig verloop. Zou de AEX achtereenvolgens door deze toppen rond 736,3, 741,1 en 743,4 breken dan zorgt dat in de weekgrafiek namelijk voor de afronding van een groot bodempatroon. 
Volgt volgende week in de daggrafiek in contrast met al deze positieve gegevens een lagere top (dus een top onder 741,1), dan is dat na de opmars van deze week een niet al te beste stap. Die ontwikkeling zou namelijk een nieuwe dalingsfase mogelijk maken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 6 jan 2023 19.04u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Vrijdag 6 jan 2023: Wat is me opgevallen?

6 jan 10.00: Nog geen uitbraak uit het patroon

6 jan 12.00: Uitbraak werd snel teruggedraaid

6 jan 14.00: Beleggers houden alle opties open

6 jan 16.00: Na stijging top bij 61,8% niveau

Agenda van maandag 2 jan t/m vrijdag 6 jan 2023

 

De vorige analyse:

5 jan slot: Eerste rode dagcandle van dit jaar

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven