ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De beurs was deze week het toneel van een uitbraakpoging naar boven uit de stijgende wig k - d.  Het weekslot viel echter binnen de wig, waardoor we geen uitbraak kunnen noteren. Was dat wel het geval geweest dan zou dat een stevige positieve stap geweest. Bij deze ontwikkeling is het evenwel afwachten wat de toekomst ons brengt  Een uitbraak naar beneden uit de wig is een scenario dat zich na dit verloop zeker kan ontwikkelen. Laten we volgende week terdege letten op de stappen die gezet worden ten opzichte van lijn k. We vinden deze lijn de komende week rond 741.

  • Rond 778,2 ziet u het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 829,7 - 611,7, met daar vlak onder het hoogste punt 777,6 van deze week. In de buurt van een 76,4% niveau hebben we te maken met een kleine kans op de vorming van een top. De afstand tussen 777,6 en 778,2 is naar verhouding in deze weekgrafiek dermate klein dat de candle van deze week zeker een top kan worden. Een daling naar de onderkant van de wig zou vanuit de Fibonacci theorie dus verklaarbaar zijn.

  • Daartegenover staat dat een doorbraak door de grenzen 777,6 en 778,2 veel ruimte zou geven voor een voortzetting naar boven. Het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau is dan namelijk 812,6, waar in januari 2022 een top werd geplaatst.

  • Aanstaande maandag en de dagen erna ga ik kijken of de valse uitbraak van gisteren eventueel resulteert in een koersontwikkeling in de richting tegenovergesteld aan die van de uitbraak, dus in de richting van de onderzijde van de stijgende wig k - d.

  • De daggrafiek met Bollinger Bands zegt ons echter voorzichtig te zijn met uitspraken over een eventuele daling, die kunnen namelijk voorbarig zijn. De AEX koerst immers nog boven de middellijn en dat is een  potentiŽle steunlijn. De trend in deze indicator is naar boven gericht zolang de beursgraadmeter boven deze lijn noteert.

  • Nu de index is teruggekeerd binnen de banden hoeven we daar geen rekening meer mee te houden. Die op basis van deze indicator technisch noodzakelijke stap, waar het eerdaags van moest komen, is gezet.

  • De vlag s-s' in de uurgrafiek dwingt ons rekening te houden met een eventuele daling. Het is een patroon dat doorgaans wordt afgemaakt met een uitbraak aan de onderkant, waarna een daling volgt die gelijk is in lengte aan de daling die voorafging aan het patroon.

  • Komt die voortzetting naar beneden daadwerkelijk tot stand dan is het verloop ten opzichte van de bodem rond 770,9 van essentieel belang. Een daling onder dat punt zou de voortzetting namelijk bekrachtigen. PotentiŽle steunniveaus zijn zoals ik vandaag in mijn eerste update vertelde vervolgens het magenta 61,8% Fibonacci niveau rond 759,1, het grijze 50% niveau rond  757,2 en het grijze 61,8% niveau rond 752,3.

  • Een uitbraak naar boven uit de vlag s-s' zou dat patroon van zijn waarde als voortzettingspatroon ontdoen. Er zou daarna weerstand kunnen  liggen ter hoogte van het 61,8% niveau van de voorgaande daling, dat rond 770,7 is te vinden. Daar zou een top kunnen volgen. 

  • Mocht dat 61,8% niveau blijvend doorbroken worden dan wordt een terugkeer naar de top rond 777,6 of hoger een plausibel scenario.

Resumerend: 

We hadden deze week te maken met een valse uitbraak uit de stijgende wig k-d. Het gegeven dat de AEX met een hoogste stand rond 777,6 vrijwel het 76,4% niveau rond 778,2 in de weekgrafiek bereikte en deze valse uitbraak maken het mogelijk dat de candle van deze week een top wordt. Laten we daarom rekening houden houden met de mogelijkheid dat we met de AEX afdalen naar de onderkant van de wig. Het gaat om lijn k, die de komende week in de weekgrafiek rond 741 ligt. Aan de andere kant moet gesteld worden dat we in de Bollinger Bands daggrafiek nog steeds te maken hebben met een stijgende trend. We mogen daarom niet zonder meer aannemen dat een daling volgt, een stijging is gezien het beeld in die grafiek zeker mogelijk. Brengt een stijging de AEX achtereenvolgens door 777,6 en 778,2 dan biedt dat ruimte voor een vervolg naar 812,6.
In de uur- en kwartiergrafiek zien we de vlag s-s'. Wordt dit patroon op de gangbare manier afgemaakt met een uitbraak naar beneden dan behelst dat de hervatting van de daling die voorafging aan de vlag. Een daling onder de bodem rond 770,9 zou deze afloop bevestigen. PotentiŽle steunniveaus waar we dan mee te maken krijgen zijn achtereenvolgens 759,1, 757,2 en 752,3. In dit scenario gaan we dus in de richting van de onderkant van de stijgende wig in de week- en daggrafiek.
Bij een uitbraak naar boven uit de vlag s-s' is dat patroon niet meer bruikbaar. Er zou nog weerstand en dus topvorming mogelijk zijn rond 770,7. Bij een blijvende doorbraak door dat niveau wordt een terugkeer naar de top rond 777,6 of hoger een plausibel scenario. Loopt het zo dan doet de markt een nieuwe doorbraakpoging naar boven. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 17 feb 2023 18.58u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Vrijdag 17 feb 2023: Wat is me opgevallen?

17 feb 10.00: Beursgraadmeter is terug in de wig

17 feb 12.00: Na hammer is een vlag gevormd

17 feb 14.00: Kort na afronding vlag toch omhoog

17 feb 16.00: Opnieuw een vlag in het AEX verloop

Agenda van maandag 13 feb t/m vrijdag 17 feb 2023

 

De vorige analyse:

16 feb slot: Graadmeter naar boven uit stijgende wig

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven