ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • In de daggrafiek van onze AEX ziet u als candle van vandaag een doji waarmee het 50% Fibonacci niveau van de daling 703,4 - 611,7 rond 657,6 werd bereikt. Een doji kan in theorie een top worden en een Fibonacci niveau is een potentieel weerstandsniveau. Het billijkt de stelling dat zich morgen een daling kan voordoen.

  • Het hoogste punt van de dag ligt rond 658,2. Indien dat doorbroken wordt geldt het 38,2% niveau van de daling 836,3 - 611,7 rond 659,3 als eerstvolgend weerstandsniveau waar een top kan ontstaan. Het magenta 61,8% niveau rond 668,4 is het tweede, samen met de top rond 669,8 van begin oktober daar net boven.

  • Een daling onder het laagste punt 647,3 van vandaag zou een sterk argument zijn voor topvorming, een eventuele daling onder de bodems rond 641,2 zou daadwerkelijk topvorming inhouden.

  • Met een AEX boven de middellijn ziet de zaak in de daggrafiek met Bollinger Bands er nog steeds goed uit. De middellijn is een potentiŽle steunlijnen en draait naar boven, een vervolg naar boven mogelijk makend.

  • Lijn h werd vandaag doorbroken, maar de AEX keerde terug onder de lijn. We kunnen deze niet meer gebruiken. Ik overweeg overigens de lijn morgen te vervangen door een lijn door de top van vandaag, wat ik zal doen als morgen een daling volgt.

  • De stippellijn rond 661,9 is indien de graadmeter verder zou oplopen naast de niveaus die ik al noemde een mogelijke hindernis.

  • Vanmiddag ontstond een stijgende wig, een teken dat in de markt rekening wordt genouden met een daling. Volgt inderdaad een daling dan vinden we rond 649,7 en 647,7 potentiŽle steunniveaus, daaronder zouden we naar ik veronderstel opnieuw 641,2 gaan zien.

Resumerend: 

We hebben in de daggrafiek van de AEX met een doji bij een 50% Fibonacci niveau te maken met een potentiŽle top. Volgen achtereenvolgens dalingen onder 647,3 en 641,2 dan moeten we dat interpreteren als topvorming. PotentiŽle steunniveaus als inderdaad een daling zou volgen zijn de niveaus 649,7 en 647,7 in de kwartiergrafiek. Wordt het hoogste punt rond 658,2 van vandaag doorbroken, dan zijn er meerdere grenzen waar de beursgraadmeter naar toe zou kunnen gaan en ook weerstand zou kunnen ondervinden. Het gaat om de grenzen 659,3, 661,9, 668,4 en 669,8. Bij elk van deze grenzen zal ik in het verloop in dat geval onderzoeken op de eventuele ontwikkeling van een top. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 24 okt 2022, 19.48u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Maandag 24 okt 2022: Wat is me opgevallen?

24 okt 10.00: Begin van de week was positief

24 okt 12.00: Stijgend na ontwikkeling van wig

24 okt 14.00: Beursindex is door lijn h gebroken

24 okt 16.00: Veel strijd bij weerstandsniveau

 

De vorige analyse:

21 okt slot: Stap naar boven binnen dalende wig

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven