ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het eerste dat me opvalt in de AEX daggrafiek is dat de top rond 650,5 vandaag met een slotstand doorbroken is. Het 50% Fibonacci niveau rond 657,6 is op grond hiervan het volgende doel.

  • In mijn zoektocht naar aanwijzingen heb ik de grafiek voorzien van lijnen boven en onder de candles die vanaf 13 oktober jongstleden zijn ontstaan. De lijnen vormen samen een stijgende wig. Het wil zeggen dat ik niet zomaar kan rekenen op een gang naar 657,6 of hoger, maar me terdege bewust moet zijn van de mogelijkheid dat de index omkeert voordat 657,6 bereikt wordt. Als de index in de wig blijft is de grens overigens wel bereikbaar, want de bovenkant van de wig valt morgen samen met het doelniveau.

  • Breekt de AEX morgen nochtans naar beneden uit de wig en komt een slot onder de bodem van gisteren rond 641,1 tot stand dan duidt dat op de hervatting van de dalende trend die voorafging aan de wig.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is de situatie helder. De AEX vond steun op de middellijn en kan op basis hiervan morgen verder omhoog. Zou een daling volgen dan geldt de middellijn als potentiŽle steunlijn. Een terugkeer onder de lijn zou negatief uitpakken voor het daaropvolgend koersverloop.

  • In de uurgrafiek van de AEX is net als in de vorige grafiek een duidelijke stap gezet. De markt heeft met een uitbraak naar boven een eind gemaakt aan het zijwaartse koersverloop van de afgelopen beursdagen. Behalve de bij de daggrafiek besproken grens 657,6 zijn mogelijke doelen in deze grafiek de stippellijnen rond 661,9 en 669.

  • Vereist voor een voortzetting naar boven is dat de AEX morgen boven het doorbroken niveau 650,5 blijft. Een terugkeer onder de grens zou hier namelijk opnieuw een potentieel weerstandsniveau van maken, met alle onzekerheid van dien.

  • Zou dit gebeuren dan ben ik in verband met de eventuele hervatting van de dalende trend in de daggrafiek sterk geÔnteresseerd in het koersverloop ten opzichte van de bodem rond 641,1 van gisteren.

Resumerend: 

De top rond 650,5 is vandaag doorbroken. Hiermee kwam een eind aan het zijwaartse koersverloop van de afgelopen dagen, dat goed te zien is in de uurgrafiek. Het is de eerste stap van een vervolg naar boven, dat zal althans de bedoeling zijn van de markt. Mogelijke doelen zijn 657,6, 661,9 of 669. Het is voor deze voortzetting naar boven geboden dat de AEX boven de doorbroken grens 650,5 blijft. Ik wil echter terdege rekening houden met de stijgende wig in de daggrafiek. Binnen die wig kan de vervolgstap naar 657,6 gezet worden, maar er zou ook een uitbraak naar beneden neergezet kunnen worden. Dat is immers een reŽle mogelijkheid bij een stijgende wig. Breekt de beursgraadmeter werkelijk naar beneden uit de wig en komt een slot onder de bodem rond 641,1 tot stand dan behelst dat de hervatting van de dalende trend die voorafging aan de wig. Op deze mogelijkheid zal ik letten indien de beursgraadmeter terugkeert onder de vandaag doorbroken grens 650,5. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 20 okt 2022, 18.19u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Donderdag 20 okt 2022: Wat is me opgevallen?

20 okt 10.00: Weer steun voor AEX rond 642,5

20 okt 12.00: Geen verandering in de situatie

20 okt 14.00: AEX de afgelopen uren gestegen

20 okt 16.00: Bewegingen zijn niet te duiden

 

De vorige analyse:

19 okt slot: Geen bevestiging candle van gisteren

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven