ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het was een slechte dag op alle beurzen, ook op die in Amsterdam. De AEX verloor drie procent van haar waarde. De bodem van 12 maart jongstleden werd doorbroken en die van 15 maart van dit jaar rond 660 bereikt. Het is een potentieel steunniveau. Het gegeven dat hier eerder een bodem werd gevormd houdt in dat hier opnieuw een bodem zou kunnen worden ontwikkeld.

  • Zou het laagste punt 659 van vandaag doorbroken worden dan blijft maar n voormalige recent gevormde bodem als mogelijk steunniveau over. Dat is die rond 652,8 van 8 maart. Dat dit punt cruciaal is zult u begrijpen als ik u vertel dat de daaraan voorafgaande significante bodem rond 528 ligt, een bodem uit oktober 2020.

  • De hele candle van vandaag ligt onder de Bollinger Bands. De AEX zal eerdaags terugkeren binnen de banden. Eventueel kan dit morgen al gebeuren, reden om een herstel als een optie te zien.

  • Hoewel de laatste uurcandle van vandaag een groene candle is was van herstel geen sprake. Op grond hiervan kan  niet gesteld worden dat we morgen daadwerkelijk een herstel op de borden krijgen.

  • Het herstel kan er desondanks wel komen, dat heeft te maken met het grote gap dat vandaag tussen 671.9 en 681 open bleef. De leer zegt ons de mogelijkheid in beschouwing te nemen dat dit gap voor een deel of helemaal gesloten wordt. Het is geheel gesloten zou de beursindex terugkeren naar 681 of hoger. Dat gap heeft aantrekkingskracht door de vele posities die rond die zone nog open zullen staan.

  • In de kwartiergrafiek ziet het beeld er echter nog negatief uit. Vanmiddag werd een vlag afgerond en de onderkant daarvan fungeerde in de voorlaatste candle als weerstand. Op basis hiervan moeten we het scenario dat een voortzetting naar beneden volgt als reel beschouwen.

Resumerend: 

Door de grote daling van vandaag is de AEX teruggekeerd bij de bodem rond 660 van 12 maart jongstleden. Hier kan in theorie een bodem ontstaan. Uit het gegeven dat de beursindex onder de Bollinger Bands sloot vloeit voort dat een herstel mogelijk is. De AEX zal eerdaags immers terugkeren binnen de banden en dat kan eventueel al morgen zijn. Er is tussen 671.9 en 681 bovendien een gap dat aantrekkingskracht zal hebben en morgen eventueel deels of geheel gesloten wordt. Het is geheel gesloten zou 681 bereikt worden. De vlag in de kwartiergrafiek vertelt ons echter van een daling uit te gaan. Het laagste punt van vandaag vinden we rond 658. Zou dat blijvend doorbroken worden dan richt ik mijn vizier op 652,8. Die grens is dan cruciaal in het licht van het feit dat daar de laatste onlangs ontwikkelde significante bodem staat, die van 8 maart van dit jaar. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 13 jun 2022, 19.05u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Maandag 13 jun 2022: Wat is me opgevallen?

13 juni 10.00u: Beursweek begon met flinke daling

13 juni 12.00u: Ter hoogte van een vorige bodem

13 juni 14.00u: Sentiment werd nog wat slechter

13 juni 16.00u: Korte termijn bodem kwartiergrafiek

 

De vorige analyse:

10 jun slot: Driehoek in wording in de weekgrafiek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven