ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Op de eerste beursdag van het nieuwe jaar is de AEX naar boven uit de driehoek gebroken die in de laatste weken van het afgelopen jaar werd gevormd. Het patroon is afgerond als voortzettingspatroon. Het koersdoel dat op grond van de driehoek is uit te rekenen is 842. Het patroon en dit doel blijven geldig zolang de beursindex boven de onderkant van de driehoek blijft. Dat kunnen we dus gaan controleren.

  • Gaat de beursgraadmeter inderdaad verder omhoog dan zal ik me niet direct richten op het genoemde koersdoel. Rond 809,2 kan immers weerstand aanwezig zijn en ook de top rond 829,7 vormt een potentiële barrière.

  • Het slot van de dag lag net onder de top die vorige week dinsdag rond 803,6 werd neergezet. Dit niveau geldt hierdoor nog als potentieel weerstandsniveau en dus als grens waar eventueel een top kan ontstaan. Morgen moet blijken of de candle van vandaag eventueel daadwerkelijk een top wordt. De kans daarop is aanwezig. 

  • Wordt het hoogste punt van de candle rond 805,9 echter doorbroken dan loopt de AEX verder op in de richting van de weerstandsgrens 809,2.

  • Uit de daggrafiek met Bollinger Bands blijkt dat een vervolg naar boven mogelijk is, want er is ruimte tot de bovenste lijn. Het beeld in deze grafiek is positief zolang de beursindex boven de middellijn noteert.

  • In de uurgrafiek ziet u een patroon van hogere bodems, waarvan de bodem van vandaag rond 800,6 de meest recente is. De AEX kan op grond van dit patroon verder omhoog, want een patroon van hogere bodems duidt op een trendmatige beweging naar boven. Worden de toppen van vandaag rond 805,9 blijvend doorbroken dan kan de marktindex in theorie door naar 809,2 of hoger.

  • Volgt een negatieve ontwikkeling waarbij de bodems rond 800,6 doorbroken worden dan volgt naar ik aanneem een daling naar de bodem rond 796,6 of lager. De driehoek in de daggrafiek zou bij een daling ongeldig kunnen worden, een daling zou dus een spannende ontwikkeling zijn.

Resumerend: 

Op deze eerste beursdag van 2022 brak de AEX naar boven uit de in de laatste weken van 2021 in de daggrafiek ontwikkelde driehoek. De uitbraak is een aanzet voor een voortzetting naar boven. Het koersdoel van de driehoek is 842, waar de beursindex naar toe zou kunnen gaan indien weerstandsniveaus rond 809,2 en 829,7 worden gepasseerd. De top van vorige week dinsdag rond 803,6 werd echter niet met een slotstand doorbroken. Dat zal voor de verwezenlijking van een vervolg naar boven alsnog moeten gebeuren. Breekt de marktgraadmeter achtereenvolgens naar boven door de toppen rond 803,6 en 805,9 dan kan de index door naar 809,2 of hoger. Belandt de AEX in tegenstelling hiermee onder de bodems rond 800,6 dan is het de vraag of de driehoek in de daggrafiek geldig blijft. Die ontwikkeling zou namelijk een daling naar 796,6 of lager aannemelijk maken en dus spanning brengen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 3 jan 2022, 18.15u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Maandag 3 jan 2022: Wat is me opgevallen?

3 jan 10.00u: Nieuwe jaar begonnen met stijging

3 jan 12.00u: Hogere bodem in de kwartiergrafiek

3 jan 14.00u: Door top na daling onder trendlijn

3 jan 16.00u: Daling gevolgd op vorige update

 

De vorige analyse:

31 dec slot: 2021 was een fenomenaal beursjaar

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven