ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een gedaanteverwisseling van de markt, laat ik het verloop maar zo noemen. Afgelopen dinsdag steeg de AEX met 2,8%, gisteren gaf een bearish harami een potentiŽle top aan en vandaag volgde een daling met 3,2%. Bij zowel de grote stijging van eergisteren als de nog grotere daling van vandaag werden een renteverhoging in combinatie met nog te volgen renteverhogingen als reden genoemd. Maak daar maar eens wat van. Technisch gezien was de stap van vandaag echter een duidelijke. Lijn q en de horizontale stippellijn rond 715,6 vormen samen een omgekeerde rechthoekige driehoek en dat patroon is door de daling door de onderkant ervan afgerond als toppatroon. Het zorgt voor een koersdoel van ongeveer 684,2. Dit is geldig zolang de AEX onder de driehoek, dus onder 715,6 blijft. Daar kunnen we bij een eventuele terugkomst bij het niveau overigens nog te maken krijgen met een eventuele overshoot, het aanhouden van een kleine marge is op zijn plaats.

  • Rond 703,3 vinden we een potentieel steunniveau. Daar zou de index gezien het veel lager gelegen doel doorheen gaan zakken. Dat kunnen we checken.

  • Niet ver boven 684,2 vinden we rond 691,7 het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 611,7 - 741,1. Een 38,2% niveau is bij een correctie een belangrijk doel, daarom richt ik me zolang de driehoek geldig blijft met name op een daling naar dat niveau.

  • Binnen korte tijd is de AEX van de bovenkant van de Bollinger Bands naar de onderkant van deze banden gegaan. Hier kan eventueel steun aangetroffen worden en daarom in theorie een bodem ontstaan. Laten we morgen dus zeker kijken of in Amsterdam wellicht een herstel volgt.

  • De stemming was vandaag tot het laatste moment van de handelsdag slecht. Dat belooft niet veel goeds. Komt toch een herstel tot stand dan let ik vervolgens op het verloop ten opzichte van de besproken grens 715,6. Deze grens, de onderkant van de driehoek in de daggrafiek, kan in dat geval worden getest als weerstandsgrens.

  • Tussen 725 en 727,7 bleef vandaag een gap open. Dit zou theoretisch nog gesloten kunnen worden met een terugkeer van de AEX naar 727,7 of hoger. Dat kan echter alleen gebeuren indien een blijvende terugkeer boven 715,6 volgt, waarmee de omgekeerde driehoek 715,6 - lijn q ongeldig wordt. Dit speelt in eerste instantie zolang die stap niet is gezet dus niet.

Bij de daggrafiek betoogde ik dat het goed was wat marge te nemen bij de grens 715,6. Ik wil er 717,2 van maken, het niveau waar bij de twee candles die voorafgingen aan de daling onder 715,6 weerstand lag. Bij een blijvende terugkeer boven 717,2 wordt het vandaag afgeronde toppatroon wat mij betreft ongeldig.

Resumerend: 

De markt heeft met een stijging van 2,8%, een bearish harami en de daaropvolgende daling van 3,2% een gedaanteverandering ondergaan. In de daggrafiek werd een toppatroon afgerond, namelijk een omgekeerde rechthoekige driehoek. Dit patroon is formeel geldig zolang de AEX onder de onderzijde 715,6 ervan blijft. Ik pak daarvoor liever wat ruimte, wat mij betreft is het toppatroon ongeldig indien de beursindex blijvend boven 717,2 komt. Een test van de grenzen 715,6 of 717,2 is aan de orde indien de marktgraadmeter steun zou vinden bij de vandaag bereikte onderste lijn van de Bollinger Bands. Dan is er ook nog het vandaag tussen 725 en 727,7 open gebleven gap. Een eventuele terugkeer in de driehoek zou erop uit kunnen lopen dat dit gap gesloten wordt met een terugkeer van de beursindex naar 727,7 of hoger. 
Zolang er geen terugkeer is in de driehoek geldt het koersdoel 684,2 van dat patroon. Ik richt me dan echter primair op het 38,2% Fibonacci niveau daar iets boven, de grens 691,7. De AEX zou dan door 703,3 zakken, ik check in dat geval of dat potentiŽle steunniveau inderdaad doorbroken wordt.  -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 15 dec 2022, 18.51u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Donderdag 15 dec 2022: Wat is me opgevallen?

15 dec 10.00: Bij opening uit de vlag gebroken

15 dec 12.00: Hammer in kwartiergrafiek AEX

15 dec 14.00: Hammer, inverted hammer, hammer

15 dec 16.00: De stemming is volledig omgeslagen

 

De vorige analyse:

14 dec slot: Een potentiŽle top in de daggrafiek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven