ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Dit wordt een wat langere analyse dan gebruikelijk op een doordeweekse dag. Vandaag eindigen namelijk zowel het derde kwartaal van 2021 als de maand september. Ik begin de analyse met de kwartaalgrafiek en daarna komt de maandgrafiek aan de orde.

  • In de kwartaalgrafiek zien we dat de markt een vierde positief kwartaal heeft afgerond. Dat is overigens geen unicum, al maakt de lengte van de candles het deze keer toch speciaal. De AEX index bereikte dit kwartaal het 161,8% Fibonacci niveau. Dit is een potentieel weerstandsniveau, hier is topvorming mogelijk. 

  • De AEX is boven het 161,8% niveau geweest, tot dusverre echter maar tijdelijk. Een blijvende doorbraak door het niveau zou ruimte geven voor een vervolg naar het 200% niveau rond 875. De conclusie is gerechtvaardigd dat de beursgraadmeter bij een belangrijk punt staat. 

  • Vorige maand brak de AEX in de maandgrafiek naar boven uit het stijgend kanaal y-y'. Deze maand volgde een terugkeer. De uitbraak werd een valse uitbraak, wat de kans op een tegenovergestelde beweging groot maakt. Na een teruggedraaide uitbraak naar boven uit een stijgend kanaal zie je vaak een uitbraak aan de onderkant. Die ligt in oktober in de buurt van 755, dat is deze maand een cruciaal punt. Op dit moment moet ik op grond van de maandgrafiek tot de conclusie komen dat topvorming bij het 161,8% niveau in de kwartaalgrafiek zeker mogelijk is.

  • Het slot van vandaag lag onder de vorige bodem 773,2, nota bene nadat de AEX de dag vanmorgen met een flinke stijging begon. Daalt de beursindex verder dan hebben we in deze grafiek vier potentiŽle steunniveaus waar we mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn achtereenvolgens de Fibonacci niveaus rond 770,8 en 760,4, de stippellijn rond 755,3 en het Fibonacci niveau 740,9. Voor elk van deze vier geldt dat zich een bodem kan voordoen in de buurt van de grens.

  • Het slot van de dag ligt onder de Bollinger Bands in deze tweede daggrafiek. Een herstel is mogelijk, want de AEX moet eerdaags terugkeren binnen de banden. Complicerende factor is dat dit een paar dagen kan duren, waardoor ik niet kan stellen dat de index morgen al omhoog gaat. Een stijging is mogelijk, maar een daling mag ik niet uitsluiten. De index kan in theorie een dag tot drie dagen achtereen onder de indicator sluiten.

  • In de uurgrafiek werd vanmiddag de vlag p-p' afgemaakt. Op grond van dit patroon laat zich een koersdoel van ongeveer 758 berekenen. De AEX zou kortom naar het steunniveau 755,3 in de daggrafiek en dus naar de onderkant van het kanaal in de maandgrafiek kunnen gaan, want dat ligt niet ver onder dit koersdoel. De situatie ziet er vooralsnog niet best uit.

  • Aan het eind van de dag ontstond rond 775,2 een korte termijn top. Die kunnen we morgen gebruiken, een stijging boven dit niveau zou namelijk een herstelpoging aangeven, dit in weerwil van de vanmiddag afgeronde vlag.

Resumerend: 

Kijken we naar het lange termijn beeld dan zien we dat de AEX dit kwartaal het 161,8% niveau in de kwartaalgrafiek bereikte. Hier kan in theorie een top tot ontwikkeling komen. Zou het niveau daarentegen doorbroken worden dan biedt dat mogelijkheden voor een vervolg naar het 200% niveau in die grafiek rond 875. De uitbraak naar boven uit het stijgend kanaal y-y' in de maandgrafiek is deze maand een valse uitbraak geworden. De AEX keerde namelijk terug binnen het kanaal. Op een valse uitbraak volgt over het algemeen een koersbeweging in te tegenovergestelde richting. We doen er goed aan rekening te houden met een omslag. Gaat de index inderdaad omlaag dan is de waarde 755 belangrijk, want in die buurt ligt in oktober de onderkant van het kanaal y-y'.

Gaan we naar de wat kortere termijn dan zien we in de daggrafiek een slot onder de bodem die eerder rond 773,2 ontstond. Verder werd in de uurgrafiek de vlag p-p' afgemaakt. Op basis van de vlag zou de AEX naar de onderkant 755 van het kanaal in de maandgrafiek kunnen gaan. PotentiŽle steunniveaus bij een vervolg naar beneden zijn achtereenvolgens 770,8, 760,4, 755,3 en 740,9. Ik bekijk het van niveau tot niveau, steeds beoordelend of de index verder omlaag gaat of niet. Zo blijkt vanzelf of we rond het steunniveau 755,3 uitkomen, dat samenvalt met de onderkant van het kanaal in de maandgrafiek. Op grond van het slot onder de Bollinger Bands is een herstel een optie. Aan het eind van de middag ontstond een korte termijn top rond 775,2. Een stijging boven dit niveau zou een herstelpoging aangeven. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 30 sep 2021, 18.48u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Donderdag 30 sep 2021: Wat is me opgevallen?

30 sep 10.00u: Hoger na stijging S&P500 futures

30 sep 12.00u: Vlag in ontwikkeling in de uurgrafiek

30 sep 14.00u: Spanning bij onderkant van de vlag

30 sep 16.00u: Vlag nu afgerond met een uitbraak

 

De vorige analyse:

29 sep slot: Groot deel aanvankelijke winst is weg

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven