ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Toen de AEX in de loop van de afgelopen beursweek onder het kanaal y-y' belandde leek het erop dat er een einde kwam aan de stijgende trend van de beursgraadmeter. Een herstelbeweging zorgde echter voor een slot binnen het kanaal. Onze beurs eindigde de week met 0,7% winst ten opzichte van vorige week. De stijgende trend bleef gehandhaafd, de kans op een voortzetting naar boven groot houdend.

  • In de daggrafiek zien we een zwak gegeven, namelijk een top bij het 50% Fibonacci niveau rond 777,8. Hier kan in principe een daling naar en onder de bodem rond 751,1 op volgen. Het spreekt voor zich dat een daling onder dit laatste niveau een slechte zaak zou zijn, mocht die ontwikkeling zich voordoen.

  • Wordt het 50% niveau rond 777,8 in contrast met dit negatieve scenario doorbroken, dan volgt een stijging naar de stippellijn rond 779 of het 61,8% niveau rond 784,1. Ter hoogte van beide grenzen kan eventueel een top ontstaan.

  • In de Bollinger Bands daggrafiek is van de huidige stand midden in een band alles mogelijk. De trend is echter naar beneden gericht, want de index noteert onder de middellijn van de indicator. Er is dientengevolge zeker een kans op een vervolg naar beneden.

  • Een positief punt vinden we in de uurgrafiek, namelijk in het bodempatroon dat gisteren werd afgerond en vandaag geldig bleef. Het gaat om de omgekeerde rechthoekige driehoek die bestaat uit de stippellijn rond 771,6 en lijn t. Het koersdoel van het patroon ligt in de buurt van 792,2, dat is van belang indien de beide grenzen 779 en 784,1 die ik besprak doorbroken zouden worden. Het patroon en dus ook het doel geldt zolang de beursindex boven 771,6 koerst. Een terugkeer daaronder zou het bodempatroon ongeldig maken en verzwakking betekenen.

  • Gisteren ontstond een gap, dat overgeslagen gebied zien we goed in de kwartiergrafiek. Keert de index terug onder 771,6 dan neem ik vooralsnog aan dat het gap gesloten wordt door middel van een daling naar 764 of lager. Ik houd daarnaast in dat geval in de gaten wat de AEX doet ten opzichte van de potentiŽle steunniveaus 767,6 (38,2%), 764,5 (50%) en 761,3 (61,8%). Bij elk van deze drie kan een bodem tot ontwikkeling komen, net als bij de onderkant van het gap 764 uiteraard.

  • Het heeft geen zin meer de genoemde niveaus te gebruiken indien de top rond 777,8 doorbroken zou worden, want dan kunnen we ons zoals betoogd richten op 779, eventueel 784,1 of hoger.

Resumerend: 

Het had er in de loop van de week veel van weg dat de stijgende trend van de AEX beŽindigd werd, namelijk toen onze index in de weekgrafiek onder het stijgend kanaal y-y' geraakte. Uiteindelijk sloot de beursindex de beursweek echter af met een lichte winst, waardoor het kanaal intact en de trend behouden bleef. De kans op een vervolg naar boven is groot, ook op grond van het bodempatroon dat gisteren in de uurgrafiek werd afgemaakt. In de daggrafiek is echter een top ontwikkeld bij het 50% Fibonacci niveau en in de daggrafiek met Bollinger Bands is sprake van een dalende trend. Dit zegt ons toch ook rekening te houden met een daling. Zou de index terugkeren onder 771,6 dan wordt het bodempatroon ongeldig en wordt naar ik aanneem het gap gesloten dat gisteren open bleef. De AEX zou daarvoor naar 764 of lager gaan. Behalve op het verloop ten opzichte van dat niveau zouden we bij een daling onder 771,6 ook moeten letten op dat ten opzichte van drie potentiŽle steunniveaus, de grenzen 767,6, 764,5 en 761,3. Zolang de aandelengraadmeter echter boven 771,6 noteert is op grond van het bodempatroon dat ik gisteren beschreef een vervolg naar boven een optie. Aan dat patroon is een koersdoel van ongeveer 792,2 verbonden. Wordt 777,8 doorbroken dan richt ik me echter eerst op 779 en eventueel 784,1, twee koersniveaus in de buurt waarvan namelijk topvorming mogelijk is. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 8 okt 2021, 18.37u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Vrijdag 8 okt 2021: Wat is me opgevallen?

8 okt 10.00u: AEX is gedaald in het eerste uur

8 okt 12.00u: Korte termijn bodem in kwartiergrafiek

8 okt 14.00u: Voorzichtige beweging naar boven

8 okt 16.00u: Technische situatie nog onbeslist

Agenda van maandag 4 okt t/m vrijdag 8 okt 2021

 

De vorige analyse:

7 okt slot: Stijging van 2,1% van onze beursindex

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven