ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Lijn e in de daggrafiek is doorbroken, wat een belangrijk gegeven is. Gisterenavond vertelde ik u dat een daling onder deze lijn niet per se een eind aan de stijgende trend zou maken. Daar ga ik bij de volgende grafiek verder op in. Eerst kijken we naar potentiŽle steunniveaus. Dat zijn in deze grafiek de Fibonacci niveaus van de stijging 602,6 - 667,9 rond 642,9 (38,2%), 635,2 (50%) en 627,6 (61,8%). Verder is de stippellijn rond 632,1 afkomstig van de top uit februari 2020 een grens waar steun kan liggen. De AEX bereikte vandaag het 38,2% niveau. Het is een grens waar in principe een bodem tot ontwikkeling kan komen. Zou dat niet gebeuren en zou de graadmeter verder dalen dan is het 50% niveau rond 635,2 het eerstvolgend doel.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands werd de middellijn niet met een slotstand doorbroken. Dit wil zeggen dat de stijgende trend intact bleef. De consequentie daarvan is dat we eventueel een nieuwe opmars van de AEX zouden kunnen krijgen.

  • De markt speculeerde aan het einde van de middag vanaf een nieuwe korte termijn bodem rond 642,1 al op een nieuwe opmars. Zou de bodem rond 642,1 morgen bij een daling doorbroken worden dan was deze speculatie een foute inschatting. De AEX gaat dan naar de stippellijn rond 639,2 (een potentieel steunniveau) of het bij de daggrafiek besproken niveau 635,2.

  • In de kwartiergrafiek heb ik twee sets Fibonacci lijnen getekend. Ik wil immers weten waar eventueel weerstand gevonden kan worden indien de beursgraadmeter morgen verder zou herstellen van de vandaag opgelopen schade. Ik neem ook twee voorgaande toppen mee. Bij een stijging boven de top rond 649,6 zou het lijstje mogelijke barriŤres worden: 650,9, 651,9, 655, 656,4, 658 en 662,2. Ik kijk dan bij elke grens of zich een top ontwikkelt of een voortzetting naar het volgende niveau.

Resumerend: 

Vandaag werd de stijgende trendlijn e in de daggrafiek doorbroken. De conclusie dat met deze ontwikkeling de stijgende trend is beŽindigd wil ik echter nog niet trekken. De AEX sloot namelijk boven de middellijn van de Bollinger Bands en dat hield de trend intact. Het wil zeggen dat een nieuwe opmars naar boven een optie is. Wordt de top rond 649,6 in de kwartiergrafiek doorbroken dan hebben we met een rij mogelijke weerstanden  van doen. Het gaat om de grenzen 650,9, 651,9, 655, 656,4, 658 en 662,2. Bij elk niveau wordt het dan zien of zich een top ontwikkelt of een voortzetting naar het volgende niveau. Bij een doorbraak door de bodem rond 642,1 gaat de AEX daarentegen verder omlaag, dan volgt naar ik aanneem een daling naar 639,2, 635,2 of misschien nog lager. De beide grenzen zijn potentiŽle steunniveaus. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 27 jan 2021, 18.58u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Woensdag 27 jan 2021: Wat is me opgevallen?

27 jan 10.00u: AEX gedaald naar potentiŽle steunlijn

27 jan 12.00u: Top gevormd bij voorgaande bodems

27 jan 14.00u: Beursgraadmeter door lijn daggrafiek

27 jan 16.00u: AEX heeft het 38,2% niveau bereikt

 

De vorige analyse:

26 jan slot: Trend is nu afhankelijk van twee lijnen

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven