ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Vandaag ging er 1,1% af van de AEX index. Op het laagste punt in het verloop stond de beursgraadmeter evenwel op een verlies van 2%. De markt heeft er dus de scherpste kantjes van af weten te halen. Of het voldoende is om een bodem te vormen bij de vrijwel bereikte stippellijn rond 755,3 is op grond van deze candle echter niet te zeggen. Het is wel een niveau waar theoretisch een bodem tot ontwikkeling kan komen. In theorie kan morgen dus een herstel volgen.

  • Zou de stippellijn rond 755,3 blijvend doorbroken worden dan komt alles aan op het verloop ten opzichte van het cruciale potentiŽle steunniveau 751,1. Een slot daaronder zou een erg negatieve ontwikkeling zijn.

  • De AEX belandde vandaag onder de Bollinger Bands, maar sloot erbinnen. Hier kan theoretisch een bodem uit voortkomen, wat overigens niet automatisch wil zeggen dat dit ook gebeurt.

  • Het rechterdeel van de uurgrafiek oogt vol, dat komt omdat ik om te bepalen waar eventueel weerstand gevonden kan worden twee sets Fibonacci lijnen in de grafiek heb moeten zetten. Het ging niet anders. Vandaag werd de combinatie van het magenta 23,6% niveau en het grijze 50% niveau bereikt. Vanaf deze grenzen is een nieuwe daling mogelijk.

  • De lijnen in de kwartiergrafiek komen overeen met die in de uurgrafiek. Stijgt de index morgen verder dan zijn de potentiŽle barriŤres achtereenvolgens 766,4 (grijs 61,8% niveau), 769,8 (38,2%), 773,1 (top vrijdagmiddag), 774,3 (50%), 778, 778,7 (61,8%) en 781,6. Indien de AEX omhoog gaat zal ik bij elk van deze grenzen die wordt bereikt nagaan of zich eventueel een top ontwikkelt bij dat niveau.

  • Steun was er vanmiddag rond 761,9. Mocht de bodem daar doorbroken worden dan kunnen we gaan kijken of de bodem van vanmorgen en het niveau 755,3 dat ik bij de daggrafiek besprak eventueel doorbroken worden.

Resumerend: 

Na een verlies van 2% in de ochtend sloot de AEX vanmiddag uiteindelijk 1,1% lager. Of het een basis is voor een herstel kan ik niet met zekerheid zeggen. Het laagste punt van de dag lag in de buurt van het potentieel steunniveau 755,3. Daarnaast werd de onderste lijn van de Bollinger Bands bereikt. Deze beide zaken geven aan dat bodemvorming en een  stijging mogelijk is. Gaat de beursgraadmeter inderdaad omhoog dan zijn de niveaus 766,4, 769,8, 773,1, 774,3, 778, 778,7 en 781,6 de potentiŽle barriŤres op de weg naar boven. Bij elk van deze grenzen kan in dat geval een top ontwikkeld worden. Steun was er vanmiddag rond 761,9. Ingeval de bodem daar doorbroken wordt kijk ik vervolgens of het steunniveau 755,3 eventueel doorbroken wordt. Een eventuele daling onder dat niveau zou de AEX naar het dan cruciale niveau 751,1 doen gaan.

En dan nog dit:

Morgenochtend schrijf ik mijn rubriek "Wat is me opgevallen? niet. Ik ben dan namelijk de deur uit voor mijn 'booster'. De eerste AEX update schrijf ik wel, maar in verband met die vaccinatie mogelijk iets later dan u van me gewend bent. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 20 dec 2021, 19.00u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Maandag 20 dec 2021: Wat is me opgevallen?

20 dec 10.00u: AEX vanmorgen 1,9% lager gestart

20 dec 12.00u: Gap voor het grootste deel gesloten

20 dec 14.00u: Beursindex op punt van uitbreken

20 dec 16.00u: Vreemd verloop na afronding vlag

 

De vorige analyse:

17 dec slot: AEX gedaald vanaf onderkant kanaal

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven