ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze markt heeft een groene candle toegevoegd aan de weekgrafiek van de AEX index. De huidige beweging omhoog kan in principe uitmonden in een stijging naar de bovenste lijn van het stijgend kanaal y-y'. Hier wil ik een kanttekening bij maken. In de maandgrafiek kan ik het kanaal niet exact op dezelfde wijze tekenen en daar ligt de bovenkant van het kanaal deze maand rond 780. De maandgrafiek is het belangrijkst van de twee, wat wil zeggen dat ik me bij een voortzetting naar boven op 780 richt.

  • Om verder te kunnen gaan in de richting van 780 zal de beursgraadmeter naar boven uit de wig z-z' in de daggrafiek moeten breken. De bovenkant van de wig ligt aanstaande maandag rond 773,9. Breekt de AEX naar beneden uit de wig, technisch de meest logische ontwikkeling, dan wil ik ter bevestiging graag een daling onder de candles van gisteren en eergisteren zien, dus een daling onder 763,9 en 763,1. In dat geval is dat namelijk de start van een correctie op de wig, wat overigens niets zegt over de grootte die deze correctie dan zal hebben. 

  • De Bollinger Bands vertellen me dat ik de mogelijkheid van een voortzetting naar boven open moet houden. Hier is zoals ik de afgelopen dagen al betoogde immers sprake van een sterke trendmatige beweging naar boven. Er zijn nog geen aanwijzingen dat die gaat eindigen.

  • In de uurgrafiek is de dalende wig a-a' gevormd. Het is een teken dat men in onze markt nog steeds uit gaat van een vervolg omhoog. Dat vervolg start als de index naar boven uit het patroon breekt.

  • Breekt de AEX naar beneden door lijn a dan heeft het patroon daarboven geen functie meer. Ik kijk dan wat de beursindex doet ten opzichte van de bodems 763,9 en 763,1 van de voorgaande dagen.

Resumerend: 

De markt voegde deze week een groene candle toe aan de weekgrafiek. De huidige ontwikkeling in die grafiek kan uitlopen op een stijging naar de bovenkant van het kanaal y-y' in die grafiek. In de maandgrafiek ligt de bovenste lijn van dit kanaal deze maand rond 780, bij een vervolg naar boven is dat dan ook de grens waar ik me op zal richten. We zetten stappen in die richting indien de AEX aanstaande maandag naar boven uit de wig z-z' in de maandgrafiek breekt. De bovenkant van de wig ligt maandag rond 773,9, dat is het uit te nemen niveau. Dit is het scenario waar beleggers gezien de dalende wig in de uurgrafiek aan denken. Breekt de AEX naar beneden uit de wiggen in daggrafiek en uurgrafiek dan ga ik kijken wat de graadmeter vervolgens doet ten opzichte van de bodems rond 763,9 en 763,1 van de afgelopen dagen. Een daling onder deze bodems zou de uitbraak uit de wig z-z' bevestigen en een correctie aangeven, wat overigens niets zegt over de grootte die de correctie dan zal krijgen. Op die grootte zal ik dan mijn analyse moeten richten. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 6 aug 2021, 18.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Vrijdag 6 aug 2021: Wat is me opgevallen?

6 aug 10.00u: Tot dusverre nauwelijks beweging

6 aug 12.00u: Afwachtende houding van beleggers

6 aug 14.00u: AEX zijwaarts gegaan vanuit de vlag

6 aug 16.00u: Nog geen uitsluitsel in Amsterdam

Agenda van maandag 2 aug t/m vrijdag 6 aug 2021

 

De vorige analyse:

5 aug slot: Mislukte uitbraakpoging bij bovenkant wig

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven