ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Vanmorgen werd voorafgaand aan de opening al duidelijk dat de inverted hammer van afgelopen vrijdag niet de rol ging spelen van weerstandscandle die een inverted hammer over het algemeen heeft. Met de voorbeurshandel in FTI's werd tussen acht en negen namelijk een opening boven de recent gevormde top afgedwongen. De AEX steeg meteen en een deel van die winst werd vastgehouden. De graadmeter beweegt dus nog steeds omhoog in de richting van het niveau 780 dat ik afgelopen vrijdag noemde, een grens die ik gebruik zolang de beursindex verder blijft oplopen.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands bleef de AEX bij de bovenste lijn. De situatie is ontstaan waarin de index met die lijn samen optrekt naar boven. Morgen kan hier eventueel een vervolg aan gegeven worden, al kun je dat aan de hand van deze indicator gezien de geringe voorspelbaarheidwaarde van het instrument helaas niet met zekerheid zeggen. De trend is echter onmiskenbaar naar boven gericht.

  • Het slot van afgelopen vrijdag 754,3 is een bodem geworden en net daarboven is rond 754,9 een hogere bodem neergezet. De zaak moet als positief worden beoordeeld zolang de beursgraadmeter boven deze twee niveaus staat. Een doorbraak door de top rond 762,2 zou een voortzetting richting 780 zijn.

  • In de kwartiergrafiek is een vlag ontwikkeld, maar nog niet afgerond. Een uitbraak naar beneden zou de afronding zijn van het voortzettingspatroon. De marktgraadmeter zou vervolgens door de bodems rond 754,9  en 754,3 kunnen breken, wat daarna in theorie in een terugkeer naar het gap van afgelopen donderdag zou kunnen resulteren.

  • Een uitbraak naar boven zou de vlag ongeldig maken, als vervolgstap zou de top rond 762,2 eventueel uitgenomen kunnen worden.

Resumerend: 

De inverted hammer van afgelopen vrijdag fungeerde niet als weerstandscandle, de AEX opende er om negen uur namelijk meteen boven. Een deel van de winst werd de rest van de dag vastgehouden. In de daggrafiek met Bollinger Bands staat nu een stijgende trend en in de uurgrafiek twee hogere bodems. Het geeft aan dat een voortzetting naar boven mogelijk is. Deze wordt gerealiseerd indien de AEX achtereenvolgens naar boven uit de vlag in de kwartiergrafiek en door de top rond 762,2 breekt. De AEX beweegt dan verder in de richting van de grens 780 dat ik afgelopen vrijdagavond noemde. Wordt de vlag in de kwartiergrafiek afgerond met een uitbraak naar beneden dan kan dat uitlopen op een daling onder de bodems rond 754,9 en 754,3, wat vervolgens weer zou kunnen resulteren in een terugkeer naar het gap dat afgelopen donderdag tot ontwikkeling kwam. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 2 aug 2021, 18.34u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Maandag 2 au 2021: Wat is me opgevallen?

2 aug 10.00u: Onmiddellijk nieuw record in AEX

2 aug 12.00u: Stijging voor de helft gecorrigeerd

2 aug 14.00u: Niet ver meer boven slot van vrijdag

2 aug 16.00u: Vlag ontwikkeld in de kwartiergrafiek

 

De vorige analyse:

30 jul slot: Groene maandcandle nummer negen

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven