ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Vandaag kwam een slot tot stand ruim boven de top uit het jaar 2000 703,18. De marktverwachting die hieruit spreekt is die van een vervolg naar boven. Volgende week ga ik kijken of deze marktverwachting uitkomt. Heeft u vanmorgen mijn pagina Donderdag 1 apr 2021: Wat is me opgevallen? gelezen dan weet u dat ik een andere verwachting koester. Ik zie daarom uit naar de komende beursweek, die overigens aanstaande dinsdag start. De komende vier dagen wordt er niet gehandeld op de Amsterdamse beurs.

  • Onze markt verwezenlijkte vandaag een winst van 1,2% voor de AEX. Morgen worden de maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktcijfers bekend gemaakt. De Amerikaanse markten zijn morgen gesloten, maar aanstaande maandag geopend. Dan komt dus de reactie uit die markten. Onze markt kan pas op dinsdag reageren. Dit maakt het bijzonder dat vandaag een 1,2% hoger slot tot stand is gebracht. De markt van nu is niet meer die van voorheen. Het is geen markt meer waar men voorzichtigheid betracht voorafgaand aan een vierdaags weekend waarin cijfers bekend worden gemaakt. Daarin heb ik me overigens vergist, omdat gezond verstand dit dicteert had ik verwacht dat men daar wel rekening mee zou houden. Ik ben benieuwd of Amerikaanse markten vanavond nog wat gas terugnemen in verband met de cijfers. Feit is hoe dan ook dat de Amsterdamse markt speculeert op een voortzetting naar boven, we gaan volgende week zien of hier invulling aan wordt gegeven.

  • De AEX trekt in de daggrafiek met Bollinger Bands samen met de bovenste lijn van de indicator op naar boven. Een voortzetting naar boven is daarom zeker mogelijk.

  • Het verloop in de uurgrafiek spreekt boekdelen, marktpartijen demonstreren hoge verwachtingen over het aanstaande koersverloop. Die komen uit indien de top rond 711 doorbroken wordt.

  • Ingeval de AEX aanstaande dinsdag daalt zijn de stippellijnen in deze grafiek potentiële steunniveaus. Ik zal dan van stap tot stap volgen welke niveaus een rol spelen en welke niet. Het doorbroken niveau 703,18 is het belangrijkst. Zou de graadmeter dinsdag al terugkeren onder dit niveau dan zou dat na vandaag zwak zijn. De grens kan dan in theorie alsnog de barrière worden die het vandaag niet was.

  • Een eventuele daling onder de bodems rond 699,6 zou een draai inhouden, want dat zou in deze grafiek en in de uurgrafiek een eind maken aan het huidige patroon van hogere bodems dat de basis vormt voor het beurssucces.

Resumerend: 

De top uit 2000 is met een slotstand uitgenomen, wat vanzelfsprekend een belangrijke ontwikkeling is. Uit de doorbraak spreekt de marktverwachting dat de AEX verder zal oplopen. Ik denk daar op grond van een analyse die ik vanmorgen schreef anders over. Volgende week zal blijken of de inschatting van de markt of die van mij juist is, dat laat ik nu maar in het midden. Als ik het fout heb hoort u dat van me. Het hoogste punt van vandaag vinden we rond 711. Wordt dat blijvend doorbroken dan vult de markt haar verwachting in. Zou de index aanstaande dinsdag dalen dan zijn alle stippellijn in de kwartiergrafiek potentiële steunlijnen. Het doorbroken niveau 703,18 is dan het belangrijkst, omdat de grens bij een terugkeer eronder alsnog de barrière zou kunnen worden die het vandaag niet was. Een eventuele daling onder 699,6 zou een draai inhouden, omdat die ontwikkeling in de uur- en kwartiergrafiek een eind zou maken aan het patroon van hogere bodems. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 1 apr 2021, 18.46u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Donderdag 1 apr 2021: Wat is me opgevallen?

1 apr 10.00u: Nieuw record in onze beursindex

1 apr 12.00u: Dubbele top in kwartiergrafiek

1 apr 14.00u: Tussen de middag opgevangen

1 apr 16.00u: AEX is verder naar boven gegaan

Agenda van maandag 29 mrt t/m vrijdag 2 apr 2021

 

De vorige analyse:

31 mrt slot: Beurs heeft sterk kwartaal achter zich

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven