ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De maand september is voorbij en daarmee ook het derde kwartaal. U krijgt daarom twee extra grafieken van me. Gaat u er dus maar even voor zitten . Ik begin met de kwartaalgrafiek. De AEX is dit kwartaal met 2,1% gedaald. Het kan om een top gaan, maar dat is op grond van deze grafiek en de relatief kleine daling niet met zekerheid te zeggen. Gaat u met me mee naar de maandgrafiek?

  • In de maandgrafiek zien we dat in juli, de eerste maand van het afgelopen kwartaal, inderdaad een top is ontstaan. De correctie bedroeg tot dusverre echter nog maar 23,6%, dat zien we aan de Fibonacci lijnen in de grafiek. Een daling naar het 38,2% niveau rond 511,6 zou technisch goed verklaarbaar zijn. Een correctie bedraagt namelijk over het algemeen 38,2% of meer. Dit gegeven nemen we mee naar de daggrafiek.

  • Het koersverloop vanaf de top in juli heeft in deze grafiek tot nog toe de vorm van de dalende wig i-h. Het is een aanwijzing dat onze markt voor de vervolgbeweging nog steeds aan een stijging denkt. Daarvoor moet de wig dan nog wel worden afgerond met een uitbraak naar boven, dus een stijging boven lijn h. Die lijn ligt morgen rond 556,4. Zou de graadmeter oplopen dan is dat niveau dan ook van cruciaal belang.

  • Naar het 38,2% niveau rond 511,6 uit de maandgrafiek zou de AEX alleen gaan na een uitbraak naar beneden uit de wig, dat is na een daling onder lijn i. De wig zou dan ongeldig worden.

  • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is onbestemd. De beursindex is min of meer op de middellijn gesloten, ik moet op grond van deze grafiek in het midden laten wat morgen gebeurt met de index.

  • We verfijnen het beeld nog wat door naar de uurgrafiek te gaan. Bij een stijging is vandaag in deze grafiek een lagere top gezet, wat niet sterk is. Volgt een daling onder 545,7 dan let ik op het koersverloop ten opzichte van vier potentiŽle steunniveaus die we dan hebben. Het gaat om de grenzen 545,3, 544,4, 544,2 en 542.

  • Tot slot bestuderen we de kwartiergrafiek. Stelt u zich aan de hand van het beeld in de kwartiergrafiek eens voor wat de situatie zou zijn indien de AEX morgen oploopt en blijvend door de stippellijn rond 551,7 breekt. Dat zou de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon veroorzaken, waarvan die stippellijn de neklijn zou zijn. Vervolgens zou alleen nog de top rond 553,2 doorbroken moeten worden voor een vervolg omhoog, een gang naar lijn h rond 556,4 in de daggrafiek. Zolang de beursindex boven 545,7 koerst is dit een mogelijk scenario.

Resumerend: 

Het derde kwartaal is voorbij, een kwartaal waarin de AEX met 2,1% daalde. In juli werd een top gezet, dat zagen we in de maandgrafiek. De correctie vanaf die top bleef echter beperkt tot het 23,6% niveau en dat is weinig. Een daling naar het 38,2% niveau rond 511,6 of lager zou technisch goed verklaarbaar zijn. Dat is echter niet wat het Damrak voor ogen staat. In de daggrafiek is immers de dalende wig i-h in ontwikkeling en dat is een aanwijzing dat in onze markt aan een vervolg omhoog wordt gedacht. Naar 511,6 zou de beursindex alleen gaan bij een uitbraak naar beneden uit de wig i-h. 
Gaat de index morgen omhoog dan is eerst de koersontwikkeling ten opzichte van de grens 551,7 in de kwartiergrafiek belangrijk. Een blijvende doorbraak door dat niveau zou de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon zijn. Zou dan ook de top rond 553,2 gepasseerd worden dan kan de marktindex naar lijn h rond 556,4 in de daggrafiek. Daar kunnen we dan kijken of de dalende wig i-h eventueel wordt afgerond met een uitbraak naar boven. 
Komt de index morgen onder 545,7 dan kunnen we ons focussen op het koersverloop ten opzichte van vier potentiŽle steunniveaus die we in de uurgrafiek zagen. Het gaat achtereenvolgens om 545,3, 544,4, 544,2 en 542. Met het verloop ten opzichte van deze niveaus kijken we daarna verder. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 8 sep 2020, 18.38u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Woensdag 30 sep 2020: Wat is me opgevallen?

30 sep 10.00u: Steun bij 38,2% en een lagere top

30 sep 12.00u: Veel steun AEX bij het 38,2% niveau

30 sep 14.00u: Nog geen duidelijkheid in het verloop

30 sep 16.00u: AEX omhoog en door de dalende lijn

 

De vorige analyse:

29 sep slot: Dalende rechthoekige driehoek gevormd

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven