ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • In de weekgrafiek is al enige tijd de dalende wig i-h in ontwikkeling. Er zijn twee scenario's mogelijk. De eerste is dat de bij deze wig gebruikelijke uitbraak naar boven tot stand wordt gebracht. Dit zou een voortzetting naar boven inhouden. Het tweede scenario is dat van een  uitbraak naar beneden, iets dat de wig ongeldig en het beeld slechter zou maken. De AEX is deze week gedaald, maar bleef binnen het patroon. Dit houdt in dat beide scenario's mogelijk zijn gebleven. 

  • Bij een uitbraak naar boven uit de dalende wig i-h zou de top rond 580,4 het eerste niveau zijn waar ik me op zou focussen. De wig zou in dat geval een voortzetting naar boven aangeven, voor de verwezenlijking waarvan als eerste een stijging naar die top zou moeten volgen.

  • Een uitbraak naar beneden zou de wig ongeldig maken. Zou bij die uitbraak ook de stippellijn rond 529,8 doorbroken worden dan zou ik mijn vizier op het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 389,6 - 587 rond 511,6 richten. 

  • De candle van vandaag staat op de onderste lijn van de Bollinger Bands. Deze lijn fungeerde als steunlijn, op grond waarvan een stijging aanstaande maandag in ieder geval als een optie moet worden gezien. Daar komt nog bij dat de candle van vandaag een hammer is en dus een potentiŽle bodem vormt.

  • Beleggers hebben zich vandaag niet van hun stuk laten brengen door een daling onder de bodem van gisteren, maar zorgden meteen voor steun bij het eerstvolgende potentiŽle steunniveau daaronder. Het deel van de markt dat bereid is geld te steken in een opwaartse beweging is gezien deze ontwikkeling nog steeds een relevant deel van de markt. 

  • Het zou volgende week een goede eerste slag zijn van deze groep beleggers als zij kans zouden zien de AEX boven vier potentiŽle weerstandsniveaus te brengen die we in deze uurgrafiek zien. Het zijn de Fibonacci niveaus van de daling 550,7 - 535,1 rond 541 (38,2%), 542,9 (50%) en 544,8 (61,8%), alsmede de stippellijn rond 544,4 door de toppen van gisteren en vandaag. Dit zijn echter ook vier grenzen waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen, het is dus niet zomaar gerealiseerd.

  • Het slot van de dag lag op het 61,8% niveau van andere Fibonacci lijnen, namelijk die over de daling 544,4 - 535,2. Hier kan in theorie een top worden neergezet, waardoor het mogelijk is dat de AEX komende maandag meteen een daling inzet. Een eventuele daling onder 535,2 zou daarbij een gang naar 533,2 of wellicht lager inhouden. U ziet dit niveau als u nog even terugkijkt naar de uurgrafiek.

Resumerend: 

In de weekgrafiek staat de dalende wig i-h in wording. Hoewel de AEX deze week daalde bleef de graadmeter binnen deze wig. Hierdoor zijn twee scenario's, die van een uitbraak naar boven en die van een uitbraak naar beneden, mogelijk gebleven. Een uitbraak naar boven zou de 'gewone' afronding van de wig zijn. De markt zou met die stap aansturen op een voortzetting naar boven, waarvoor de index vervolgens allereerst naar de top rond 580,4 zou moeten gaan. Breekt de beursgraadmeter naar beneden uit de dalende wig i-h dan wordt dit patroon ongeldig. In het geval van een daling onder 529,8 zou de AEX naar ik aanneem vervolgens naar de grens 511,6 in de daggrafiek gaan. 
Dit was de grote lijn, nu gaan we naar de details. De candle van vandaag is een hammer, die staat op de onderste lijn van de Bollinger Bands. Het wil zeggen dat een stijging aanstaande maandag een optie is. BarriŤres waar de markt dan mee af te rekenen heeft zijn achtereenvolgens 541, 542,9, 544,4 en 544,8. De andere kant van de medaille is dat het slot van deze dag in de kwartiergrafiek precies op het 61,8% niveau van de voorgaande daling uitkwam. Hier kan  in theorie een top worden geplaatst, wat zou neerkomen op de inzet van een nieuwe daling. Mocht de index daarbij onder 535,2 komen dan zou een gang naar 533,2 of lager daarvan het gevolg zijn. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 25 sep 2020, 18.15u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Vrijdag 25 sep 2020: Wat is me opgevallen?

25 sep 10.00u: Kopers zijn taai, AEX naar boven

25 sep 12.00u: Daling gevolgd vanaf top van gister

25 sep 14.00u:  Bodem bij het steunniveau 535,2

25 sep 16.00u: Strijd na afronding van de vlag

Agenda van maandag 21 sep t/m vrijdag 25 sep 2020

 

De vorige analyse:

24 sep slot: Inverted hammer is top geworden

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven