ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De dark cloud cover van gisteren is door een daling van de AEX vandaag bevestigd als top. Vanuit deze optiek lijkt dus een verdere daling te volgen. De candle van vandaag is echter een hammer en dat is een mogelijke bodem. De hammer staat met de onderkant bovendien op lijn x die ik in de grafiek heb getekend. Dit is een lijn die voor steun kan zorgen. Verder naar beneden gaat de beursgraadmeter als achtereenvolgens lijn x en het laagste punt van de hammer rond 523,3 doorbroken worden. Vanuit de huidige positie is evenwel een vervolg naar boven mogelijk.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands koerst de AEX in het bovenste deel van de indicator. Ook vanuit deze grafiek beoordeeld is een beweging omhoog dientengevolge een goede optie. De middellijn is een potentiŽle steunlijn.

  • In de uurgrafiek zien we een overtuigende bodem rond 523,3. De markt heeft dus aangezet voor een  vervolg naar boven. Zou de bodem rond 523,3 desondanks doorbroken worden dan hebben we richtpunten nodig. De Fibonacci niveaus van de stijging 492,4 - 528,7 zijn potentiŽle steunniveaus bij een vervolg onder de bodem rond 523,3 en dus richtpunten. Deze grenzen bevinden zich rond 521 (38,2%), 515,5 (50%) en 510,1 (61,8%). Een daling onder 523,3 geeft dus een neerwaarts vervolg naar 521 of lager.

  • Ingeval de AEX stijgt hebben we te maken met vijf potentiŽle weerstandsgrenzen. Het gaat om 529,1 (38,2% van 538,7 - 523,3), 529,5 (61,8% van 533,4 - 523,3), 531 (50% van 538,7 - 523,3), 532,8 (61,8%) en de top rond 533,4. Bij elk van deze vijf is topvorming een mogelijk scenario.

Resumerend: 

Op de dark cloud cover van gisteren is een rode candle gevolgd, waarmee de candle bevestigd is als top. Het is desalniettemin niet zeker of hier een voortzetting naar beneden op volgt. Dit komt door de hammer die is ontwikkeld, een candle die op lijn x staat die ik in de daggrafiek heb getekend. Een vervolg naar boven is mogelijk. Gaat de AEX inderdaad naar boven dan zijn er vijf punten in de nabijheid waarvan in principe een top kan worden ontwikkeld. Het gaat zoals we in de kwartiergrafiek zagen om de grenzen 529,1, 529,5, 531, 532,8 en 533,4. Het loopt anders bij een achtereenvolgende daling onder lijn x in de daggrafiek en de bodem rond 523,3 van  vandaag. Dat zou ons zoals we in de uurgrafiek zagen drie mogelijke doelen geven, te weten 521, 515,5 of 510,1. Bij elk van deze drie is bodemvorming in dat geval een optie. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 27 mei 2020, 18.20u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 mei 09.15u: Inverted hammer bij 38,2% niveau

27 mei 10.00u: Eerste candle is een top geworden

27 mei 11.00u: Steun bij eerste niveau uit de rij

Woensdag 27 mei 2020: Wat is me opgevallen?

27 mei 12.00u: Momenteel vlag in ontwikkeling

27 mei 14.00u: Strijd bij bodem van vanmorgen

27 mei 15.00u: Verkopers iets sterker geworden

27 mei 16.00u: De AEX index is verder gedaald

27 mei 17.00u: PotentiŽle bodem bij 61,8% niveau

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

26 mei slot: PotentiŽle top ontwikkeld in daggrafiek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven