ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een uitbraakpoging aan de bovenkant van de wig j-j' heeft vandaag geresulteerd in de vorming van een inverted hammer en een slotstand binnen de wig. De inverted hammer is een potentieel toppatroon, morgen zal blijken of de candle bevestigd wordt als top. Het slot binnen de wig maakt van de uitbraak uit de wig van vanmorgen een valse uitbraak waarop in principe een daling mogelijk is. Vooralsnog kunnen we niet uit gaan van een voortzetting naar boven, maar moeten we juist rekening houden met een eventuele beweging omlaag.

  • De bovenkant van de wig ligt morgen rond 584,6. Zou dat niveau doorbroken worden dan waagt de markt zich toch aan een stijgingspoging. Die zou slagen zou de top rond 587 van vandaag vervolgens doorbroken worden. Uiteraard mag de index dan niet meer terugkomen op de doorbraak, zoals dat vandaag wel gebeurde. De graadmeter zou dan naar het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau 589,4 gaan en waarschijnlijk ook hoger komen dan dat niveau.

  • De AEX sprong vandaag naar de bovenste lijn van de Bollinger Bands. Daar ligt potentiŽle weerstand en kan dus in theorie een volgende top tot ontwikkeling komen. Morgen moet blijken of dat inderdaad gebeurt.

  • Vanochtend ontstond een gap in het koersverloop van de AEX en dat gap werd in de laatste candle gesloten. Die laatste candle is als hammer mogelijkerwijs een bodem. Dat wordt de candle daadwerkelijk indien hij in het eerste uur bevestigd wordt met een stijging. PotentiŽle weerstand vinden we dan bij de Fibonacci niveaus 582,9, 583,7 of 584,5, waar topvorming theoretisch mogelijk is. Bij een doorbraak door 584,5 (vrijwel samenvallend met de bovenkant van de wig in de daggrafiek) zou een vervolg naar 587 of hoger de aannemelijke ontwikkeling worden.

  • In de kwartiergrafiek heb ik Fibonacci lijnen geplaatst die relevant zijn ingeval van een daling. Wordt het 38,2% niveau rond 580,3 blijvend doorbroken dan zijn de grenzen 578,2 en 576,1 niveaus in de buurt waarvan dan een bodem kan worden ontwikkeld. Bij de onderkant van de wig in de daggrafiek kan overigens ook steun worden gevonden, die ligt morgen rond 577,2. Een blijvende daling onder 576,1 zou een terugkeer naar 569,4 waarschijnlijk maken.

Resumerend: 

Een uitbraak naar boven uit de wig j-j' in de weekgrafiek werd vandaag teruggedraaid, het werd een valse uitbraak. De candle die werd gevormd is een inverted hammer en dat is een potentieel toppatroon. De candle staat bij de bovenste lijn van de Bollinger Bands, een potentiŽle weerstandslijn. De combinatie van zaken maakt dat we rekening moeten houden met een beweging omlaag. Komt de AEX onder 580,3 dan zijn de niveaus 578,2, 577,2 of 576,1 grenzen waar in theorie steun gevonden kan worden en dus een bodem kan worden ontwikkeld. Een eventuele daling onder 576,1 zou een terugkeer naar 569,4 plausibel maken. Gaat de index volgend op de hammer in de uurgrafiek echter omhoog dan wordt die candle een bodem. Weerstand kan dan gevonden worden rond 582,9, 583,7 of 584,5. Het laatste niveau valt vrijwel samen met de bovenkant van de wig in de daggrafiek, die vinden we morgen namelijk rond 584,6. Een doorbraak zou een vervolg naar de top rond 587 aannemelijk maken. Zou die top doorbroken worden dan gaat de beursindex naar 589,4 en komt vervolgens naar alle waarschijnlijkheid ook hoger. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 21 jul 2020, 18.24u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

21 jul 09.15u: Ambitieus begin van de beursdag

21 jul 10.00u: Voor steun gezorgd bij bovenkant gap

21 jul 11.00u: Na steun bij het gap verder omhoog 

Dinsdag 21 jul 2020: Wat is me opgevallen?

21 jul 12.15u: Een daling ingezet in kwartiergrafiek

21 jul 14.00u: Markt heeft positieve verwachting

21 jul 15.00u: Lijn speelt geen rol in ontwikkeling

21 jul 16.00u: Opgevangen in buurt van 584,1

21 jul 17.00u: Gap voor het grootste deel gesloten

 

De vorige analyse:

20 jul slot: Markt streeft nog naar vervolg omhoog

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven