ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De onderkant van de omgekeerde driehoek w-w' in deze daggrafiek vormde samen met het 50% Fibonacci niveau steun. De AEX steeg met 0,7%  en daarbij werd een hammer gevormd. De markt opteert voor een bodem. Volgt morgen een groene candle dan wordt het dat inderdaad.

  • Vanuit de daggrafiek met Bollinger Bands is enige reserve echter op zijn plaats. De stijging behelsde een terugkeer binnen de banden die eerdaags moest plaatsvinden. Het is dus een technisch herstel en we hebben daarom geen garantie op een volgende groene candle. In deze grafiek ligt de zaak nu we terug zijn boven de onderste lijn in ieder geval weer helemaal open.

  • Onze markt heeft haar optimisme evenwel terug, dat blijkt uit het patroon dat in de uurgrafiek is afgemaakt. De stippellijn rond 602,1 en lijn j maken samen een omgekeerde rechthoekige driehoek, die met de doorbraak door 602,1 afgerond is als omkeerpatroon. Het koersdoel is 607,4, wat een terugkeer naar de onderkant van het gisteren open gebleven gap aangeeft. Dat is wat de markt impliciet van plan is. Het is voor de geldigheid van patroon en doel vereist dat de AEX morgen boven 602,1 blijft. Een terugval onder het niveau zou inhouden dat we theoretisch toch weer een vervolg omlaag zouden kunnen krijgen. Laten we morgen dus controleren of aan deze vereiste wordt voldaan.

  • In de uurgrafiek zagen we een patroon met het doel 607,4. Lijnen in de kwartiergrafiek tonen ons dat er vier mogelijke barrières zijn die een opmars naar dat doel eventueel kunnen blokkeren. Het gaat om de stippellijnen rond 603,3, 604,1, 605,4 en 606,3. Morgen ga ik na of bij een van deze vier wellicht een top tot ontwikkeling komt.

Resumerend: 

Bij de onderkant van de omgekeerde driehoek w-w' en het 50% niveau in de daggrafiek lag vandaag steun. In de grafiek vormde zich bovendien een hammer en dat is in potentie een bodem. Komt morgen een groene candle tot stand dan wordt het dat inderdaad. Uit de grafiek met Bollinger Bands bleek echter dat het om een terugkeer binnen de banden ging die een dezer dagen moest plaatsvinden, dus om een technisch herstel. Het is op grond van deze grafiek dus de vraag of de AEX verder zal oplopen. De markt is evenwel optimistisch gestemd. Dit blijkt uit de omgekeerde rechthoekige driehoek die in de uurgrafiek is afgemaakt. Het koersdoel is 607,4, de onderkant van het gap dat gisteren open bleef. In de kwartiergrafiek werd duidelijk dat er vier mogelijke barrières zijn die een voortgang naar dat doel in de weg kunnen staan. Het gaat om stippellijnen rond 603,3, 604,1, 605,4 en 606,3. We zullen moeten bekijken of bij een van deze vier wellicht een top wordt neergezet. Tot slot de opmerking dat het voor een verdere opmars naar boven van belang is dat de graadmeter boven 602,1 blijft. Bij een terugval onder deze grens zou het omkeerpatroon in de uurgrafiek namelijk ongeldig worden en zouden we daardoor theoretisch toch weer in een vervolg naar beneden terecht kunnen komen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 28 jan 2020, 18.14u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

28 jan 09.15u: Hoger na stijging S&P500 futures 

28 jan 10.00u: Top bij 23,6% Fibonacci niveau

Dinsdag 28 jan 2020: Wat is me opgevallen?

28 jan 11.00u: Strijd tussen kopers en verkopers

28 jan 12.00u: AEX gekocht na daling onder bodem

28 jan 14.00u: Kopers het sterkst tussen de middag

28 jan 15.00u: Zijwaarts in het afgelopen beursuur

28 jan 16.00u: Naar boven uit zijwaarts verloop

28 jan 17.00u: Toppen rond 602,1 zijn doorbroken

 

De analyse van gisteren:

27 jan slot: AEX gedaald naar onderkant driehoek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven