ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Met de candle van deze week heeft onze aandelenmarkt ten opzichte van vorige week vrijdag een licht verlies van 0,1% geboekt. De hoogste stand van het jaar werd echter wel naar boven bijgesteld, die ligt nu op 615,74. Zou de index verder stijgen dan hebben we in lijn e een potentiŽle weerstandslijn. Deze bovenste lijn van het lange termijn stijgend trendkanaal e-f vinden we volgende week rond 617. Mocht die lijn doorbroken worden en de AEX dus naar boven uit dit kanaal breken dan zou dat een erg sterke ontwikkeling zijn. In termen van waarschijnlijkheid is de kans op een daling bij de bovenzijde van een kanaal echter groter. Laten we daar dus vooralsnog van uit gaan.

  • Dat doe ik ook op grond van de kleine omgekeerde driehoek die ik getekend heb, u ziet de contouren daarvan boven en onder de laatste vier candles. Het gaat om een potentieel toppatroon, laten we het in de daggrafiek nader bekijken.

  • De omgekeerde driehoek w-w' is een mooi symmetrisch en dus valide patroon. Het wordt afgerond ingeval de AEX naar beneden uitbreekt, dus onder lijn w belandt. Om te beginnen zal ik volgende week kijken of we met de AEX dalen in de richting van die lijn. Een uitbraak naar boven zou het patroon daarentegen van zijn bruikbaarheid beroven. Het toekomstig koersverloop zou dan afhangen van het koersverloop ten opzichte van lijn e rond 617 in de weekgrafiek.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands staat nu een bevestigde top bij de bovenkant van de banden. Op de hammer van gisteren is immers een daling gevolgd. Een daling onder de middellijn van deze indicator zou een bevestiging zijn van het beeld in de daggrafiek. Zolang we echter boven de lijn koersen, zoals dat nu het geval is, blijft een positieve ontwikkeling mogelijk.

  • Het slot van vandaag lag op het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 601,8 - 615,7 rond 610,4. Dit is een potentieel steunniveau, een grens waar dus theoretisch een bodem kan ontstaan. Een nieuwe stijging is dus een optie.

  • Wordt het niveau doorbroken dan hebben we in de grafiek vier potentiŽle steunniveaus die een rol kunnen spelen. Het gaat achtereenvolgens om het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 606,6 - 615,7 rond 610,1, het 50% niveau van de stijging 601,8 - 615,7 rond 608,8, het 61,8% niveau van diezelfde stijging rond 607,1 en de bodem rond 606,6. Het zijn vier grenzen waar theoretisch een volgende bodem tot ontwikkeling kan komen.

  • Positiever zou de ontwikkeling verlopen indien aanstaande maandag de top rond 613,3 zou worden gepasseerd. Ingeval van die doorbraak telt vervolgens het verloop ten opzichte van de weerstandsniveaus 614 en 615,7, de bovenkant van de omgekeerde driehoek w-w' in de daggrafiek en lijn e in de weekgrafiek. Dat verloop volg ik dan met en voor u en trek er daar waar mogelijk is conclusies uit.

Resumerend: 

Het hoogste punt van het jaar is iets naar boven verlegd, dat is nu 615,74. Zou het doorbroken worden dan is lijn e in de weekgrafiek van cruciaal belang. Het is de bovenste lijn van het lange termijn stijgend trendkanaal e-f in die grafiek, een bovenkant die komende week rond 617 ligt. De lijn kan uiteraard doorbroken worden, maar een daling is vanaf zo'n lijn waarschijnlijker. Zolang de lijn niet doorbroken is ga ik daarom uit van een daling. Ik voel me daarin gesterkt door de omgekeerde driehoek w-w' die we zien in de week- en daggrafiek. Dat is een potentieel toppatroon dat afgerond zou worden bij een daling onder lijn w, dus bij een uitbraak aan de onderzijde. Volgende week ga ik in dit verband allereerst na of we in de richting van die lijn gaan, want dat zou de kans op die uitbraak naar beneden vergroten. Bij een uitbraak naar boven zou de driehoek niet geldig meer zijn. Bij dat scenario zou het toekomstig verloop vervolgens geheel afhankelijk zijn van de koersstappen ten opzichte van lijn e in de weekgrafiek. 
Het slot van vandaag lag op het 38,2% Fibonacci niveau rond 610,4 in de uurgrafiek. Komende maandag is hierdoor een nieuwe stijging een optie. Van belang is dan in eerste instantie de top rond 613,3 in de kwartiergrafiek. Wordt die doorbroken dan hangt het toekomstig koersverloop af van de koersontwikkeling ten opzichte van de grenzen 614 en 615,75, lijn w' in de daggrafiek en lijn e in de weekgrafiek. Daarvan doe ik u dan verslag, met daarbij uiteraard de mogelijke gevolgen van het verloop.
Bij een daling zijn er vier mogelijke steunniveaus, dat zijn achtereenvolgens 610,1, 608,8, 607,1 en 606,6. Dit zijn vier grenzen waar dan in theorie een volgende bodem kan ontstaan. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 10 jan 2020, 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

10 jan 09.15u: Openingswinst na een kwartier weg

10 jan 10.00u: Gap van gisteren is alsnog gesloten

10 jan 11.00u: Bodem bij 38,2% Fibonacci niveau

Vrijdag 10 jan 2020: Wat is me opgevallen?

10 jan 12.00u: Korte termijn top bij 50% niveau

10 jan 14.00u: Tweede top bij 50% Fibonacci

10 jan 15.00u: Op cijfers volgde daling AEX index

10 jan 16.00u: Tweede bodem op dezelfde hoogte

10 jan 17.00u: Beursindex staat wat onder druk

Agenda van maandag 6 jan t/m vrijdag 10 jan 2020

 

De analyse van gisteren:

9 jan slot: Hammer gevormd bij stijging van AEX

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven