ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De belangrijkste slag van vandaag werd tussen acht en negen tijdens de handel in FTI's door kopers van die derivaten geslagen. De voorbeurshandel resulteerde namelijk in een opening boven lijn w', tot dat moment nog een potentiŽle weerstandslijn. Ik geloof bij dergelijke stappen niet in toeval, ik zie het dan ook als een prachtige openingszet waarmee op een effectieve wijze direct om negen uur een doorbraak werd gecreŽerd. De stap was niet alleen vanwege deze doorbraak cruciaal, maar ook door het gevolg dat de stap in de weekgrafiek had.  Hoewel de week nog niet afgerond is en de candle van deze week nog zal veranderen van vorm wil ik deze weekgrafiek vanavond bij uitzondering daarom bespreken.

  • De stap die om negen uur vanmorgen werd gezet betekende namelijk tevens een uitbraak naar boven uit het lange termijn stijgend trendkanaal e-f, een langjarig kanaal. Een uitbraak naar boven uit een oplopend kanaal is een speciale stap. De markt zegt er als het ware mee niet content te zijn met het stijgingspercentage van het kanaal, maar meer te willen. Het is een ambitieuze stap, zeker als je de mogelijke negatieve economische gevolgen van het coronavirus in beschouwing neemt. Het mag duidelijk zijn dat beleggers dat niet doen.

  • De candle van deze week is zoals ik zei nog niet afgemaakt, dat is pas aanstaande vrijdagavond zover. Die avond kunnen we dus pas echt beoordelen of over een uitbraak gesproken kan worden. De resterende dagen van deze week controleer ik dus of de AEX boven lijn e blijft. Houdt de markt de marktindex boven de lijn dan is het 161,8% Fibonacci niveau van de daling 616,5 - 589,4 rond 633 mijn eerstvolgende doel. Een terugkeer onder lijn e zou evenwel kunnen uitlopen in topvorming.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands staat de index nu bijna bij de bovenste lijn. Die stijgt, maar er zou toch weerstand gevonden kunnen worden. Dat heeft dus mijn aandacht. Het technische beeld is door de stijgende middellijn en de eveneens oplopende bovenste lijn positief.

  • Bij de uurgrafiek wil ik uw attentie bij het gap brengen dat vanmorgen tussen 617,1 en 621,5 open bleef. Ik neem in mijn overpeinzingen de mogelijkheid mee dat dit gap gesloten wordt. Het is gesloten indien de AEX naar 617,1 of lager zou gaan. Een daling onder 621,5 zou inhouden dat een begin wordt gemaakt met het overbruggen van het gebied. Bij de stippellijn rond 619,1 dat vanmorgen tevens doorbroken werd kan dan in theorie steun gevonden worden en dus eventueel een bodem ontstaan. Een terugkeer onder 619,1 zou naar ik aanneem uitmonden in een daling naar 617,1 of lager.

  • In de kwartiergrafiek tekende ik vandaag lijn l. We doen er goed aan om zolang de AEX boven deze lijn noteert rekening te houden met een vervolg omhoog. Een daling onder de lijn zou me op de loop ten opzichte van het formeel nog te sluiten gap doen letten.

  • Een doorbraak door het hoogste punt van deze dag rond 625,2 zou echter een voortzetting naar boven inhouden. De markt laat het gap in dat geval open.

Resumerend: 

Voorbeurskopers sloegen vandaag een belangrijke slag. Door de aankoop van precies voldoende FTI's voor de verwezenlijking ervan kwam direct bij de opening een doorbraak door lijn w' in de week- en daggrafiek tot stand. Belangrijker nog is dat deze stap tevens een uitbraak naar boven uit het stijgend langjarig trendkanaal e-f in de weekgrafiek betekende. De te verwachten economische schade van de coronauitbraak maakt het tot een erg ambitieuze stap. Beleggers zien die schade gezien deze stap niet. De candle van deze week verandert nog van vorm, hij is pas vrijdag af. Ik controleer daarom de resterende drie beursdagen van deze week of de AEX boven het kanaal, dus boven lijn e blijft. Is dat het geval dan is het 161,8% Fibonacci niveau rond 633 in de weekgrafiek mijn eerste doel. Een terugkeer van de marktindex onder lijn e zou in contrast met dit positieve scenario kunnen uitmonden in topvorming en dus een negatieve stap zijn. In de uurgrafiek zagen we dat vandaag tussen 617,1 en 621,5 een gap open bleef. Dat kan n theorie gesloten worden, een terugkeer onder lijn e in de weekgrafiek kan dus niet worden uitgesloten. Een beweging naar het gap is pas aan de orde bij een daling onder lijn l in de kwartiergrafiek. Een daling onder 621,5 zou inhouden dat een begin wordt gemaakt met het sluiten van het gap. Het is gesloten indien de graadmeter naar 617,1 of lager gaat. Daar kan de index echter alleen naar toe ingeval van een doorbraak door 619,1, wat een potentieel steunniveau is. Een doorbraak door de top van vandaag rond 625,2 zou daarentegen een voortzetting omhoog behelzen, de markt zou het gap dan open laten.  -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 11 feb 2020, 18.41u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 feb 09.15u: AEX geopend boven weerstandslijn

11 feb 10.00u: Inverted hammer mogelijk een top

11 feb 11.00u: Na korte termijn top al snel bodem

11 feb 12.00u: Beursindex vanaf bodem opgelopen

Dinsdag 11 feb 2020: Wat is me opgevallen?

11 feb 14.00u: Licht lager, maar ruim boven gap

11 feb 15.00u: Stijgende lijn onder de candles

11 feb 16.00u: AEX netjes opgevangen op lijn

11 feb 17.00u: De ontwikkeling was iets zwakker

 

De analyse van gisteren:

10 feb slot: Nipt hogere bodem en nog net hoger slot

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven