ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • U ziet een groene candle die staat voor een winst van driekwart procent voor de AEX. De markt heeft maling aan de lockdown, dat is duidelijk. Centrale banken zorgen door een enorme toevloed aan geld dat aandelenmarkten niet meer kunnen dalen, dat is de overtuiging van beleggers. De economische schade die de lockdown zal brengen is niet relevant voor het koersverloop van onze aandelenmarktgraadmeter. Beleggers menen boven die schade te staan, of dit een verstandige houding is zal blijken. Op dit moment wordt gespeculeerd op een vervolg naar boven, dat daadwerkelijk tot stand komt indien achtereenvolgens de toppen rond 619,6 van gisteren en 622 van 9 december jongstleden worden uitgenomen.

  • Mocht het in tegenstelling hiermee van een daling onder het 38,2% Fibonacci niveau rond 611,3 komen dan wijzigt dat de situatie. De AEX gaat dan naar het 50% niveau rond 608 of het 61,8% niveau rond 604,7.

  • De stijgende trend zoals de Bollinger Bands in deze tweede daggrafiek die aangeven is intact gebleven. De AEX bleef namelijk boven de middellijn. Morgen controleer ik of de index weer boven de lijn blijft, dat spreekt voor zich. De markt zou op de candle van vandaag echter een vervolg omhoog kunnen bouwen.

  • In de uurgrafiek is een boeiend patroon te zien, namelijk de omgekeerde driehoek y-y'. Normaal gesproken zie je dit patroon zelden, de laatste tijd zagen we het echter een paar keer in andere grafieken. De driehoek is een potentieel toppatroon, dat als zodanig wordt afgerond bij een uitbraak naar beneden. Er volgt dan een snelle daling ter grootte van de stijging die voorafging aan de formatie. Dit is bij dit patroon het meest waarschijnlijke scenario.

  • Breekt de AEX daarentegen naar boven uit dan speelt de driehoek geen rol meer, wordt de top rond 619,6 aangevallen en wellicht ook die rond 622.

  • Het slot van de dag lag in het midden van de besproken omgekeerde driehoek y-y'. De markt heeft in het midden gelaten hoe de keuze voor de uitbraakrichting morgen uitvalt, laten we het zo maar interpreteren.

Resumerend: 

De negatieve effecten die de lockdown gaat krijgen voor onze economie hebben geen invloed op het handelen van beleggers op onze beurs, dat bleek vandaag. De AEX steeg met driekwart procent. Beleggers speculeren op een vervolg omhoog, dat er komt indien zij er in zouden slagen de beursindex achtereenvolgens boven de toppen rond 619,6 en 622 te brengen. Die ontwikkeling is op grond van de opwaartse trend in de daggrafiek met Bollinger Bands mogelijk. In de uur- en kwartiergrafiek ziet het er echter anders uit. In die grafieken staat namelijk de omgekeerde driehoek y-y' en dat is een potentieel toppatroon. Het wordt afgemaakt als top indien een uitbraak naar beneden tot stand komt, waarop dan naar ik aanneem een snelle daling volgt. De AEX gaat bij een daling onder 611,3 naar 608 of 604,7, wel kijk ik onderweg of de middellijn van de Bollinger Bands dit door steun eventueel blokkeert. De omgekeerde driehoek is niet meer van belang indien de markt voor een uitbraak naar boven zorgt. Dan wordt de aanval geopend op de top rond 619,6 en eventueel ook die rond 622. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 15 dec 2020, 18.34u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Dinsdag 15 dec 2020: Wat is me opgevallen?

15 dec 10.00u: Lockdown speelt niet, AEX stijgt

15 dec 12.00u: Een dalende wig in ontwikkeling

15 dec 14.00u: Steun bij onderste lijn patroon

15 dec 16.00u: Weer steun AEX op dezelfde lijn

 

De vorige analyse:

14 dec slot: Beursindex van winst naar 0,3% verlies

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven