ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De voorgaande twee dagen schreef ik geen slotanalyses. Het was afgelopen maandag echter wel het einde van de maand, een dag waarop ik normaliter de maandgrafiek bespreek. De candle van de maand november was een bijzondere candle, laat ik daarom vandaag alsnog beginnen met de maandgrafiek. De voorlaatste candle is die van november, de maand waarin de AEX maar liefst 12,6% steeg. De candle vertelt ons hoe beleggers momenteel denken over het toekomstig koersverloop. Zij kochten enthousiast. Ze verdienen daar alleen wat mee als de beursindex verder stijgt, dat is dus wat beleggers in meerderheid verwachten. Het hoogste punt in november lag rond 615,1. Wordt dat punt blijvend doorbroken dan kan dat in theorie een terugkeer naar de top rond 632,1 uit februari opleveren. 

  • Het is vanzelfsprekend verstandig om deze maand te controleren of het sentiment goed blijft. Je weet immers nooit met zekerheid wat de komende ontwikkeling wordt, ook de kopers van de afgelopen maand weten dat niet. Zou onder 632,1 een lagere top ontstaan dan zou dat in het komend jaar toch nog negatief kunnen uitpakken voor het verloop. Laten we daar bij alle optimisme van dit moment daarom wel op letten.

  • De AEX staat zoals u in de daggrafiek ziet nog vlak onder de top rond 615,1. Het vergt slechts een stijging van iets meer dan 0,7% en we staan erboven met onze beursgraadmeter. De technische situatie in de daggrafiek laat zich dus als goed kenschetsen. Die kleine stap moet immers haalbaar worden geacht. Het zou bijvoorbeeld een stap kunnen zijn die door voorbeurskopers van FTI's tot stand wordt gebracht. Die hebben zich de laatste tijd met de handel tussen acht en negen namelijk meesters getoond in het afdwingen van doorbraken bij openingen.

  • Niets is echter zeker in de aandelen- en indexhandel. Ik wil dus ook het andere mogelijke scenario benoemen. Het laagste punt 606 van afgelopen maandag is gisteren een bodem geworden. Het zal u duidelijk zijn dat een eventueel slot onder deze bodem een zwakke ontwikkeling zou zijn.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is ruimte naar boven aanwezig, al neemt die ruimte nu wel af. De trend is echter omhoog gericht, wat zo is zolang de AEX boven de middellijn koerst. Ook die lijn komt in rap tempo naderbij, het beslismoment waarop de markt hom of kuit moet kiezen nadert. 

  • Aan het patroon van hogere bodems in de uurgrafiek is vandaag de bodem rond 607,7 toegevoegd. De aanwezigheid van dit patroon is een teken dat de markt zich op een voortzetting naar boven richt.  Beleggers zijn tenslotte bereid om bij iedere daling meer te betalen voor de index dan tijdens de voorgaande daling het geval was. Zolang dit niet verandert wijst het uit dat het goed zit met het sentiment.

  • Voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven dienen successievelijk de toppen rond 612,3, 613,4 en 615,1 te worden doorbroken. Gaat de index morgen omhoog dan zijn dit dan ook de referentiepunten aan de hand waarvan we het verloop kunnen beoordelen.

  • Bij een daling is de bodem rond 607,7 echter het referentiepunt. Een eventuele daling daaronder zou een gang naar 606 of lager inhouden en een eind maken aan het patroon van hogere bodems dat we in de uurgrafiek zagen. In de daggrafiek zagen we al dat een daling onder 606, mocht die zich voordoen, een zwakke ontwikkeling zou zijn.

Resumerend: 

Om met de maand november te beginnen, dat was met een stijging van 12,7% een exceptioneel sterke maand. Bedenkt u zich daarbij dat beleggers alleen maar kopen als zij hoger denken te kunnen verkopen, dan zult u zich realiseren dat beleggers en masse aan een voortzetting naar boven denken. Dit zou met een stijging van iets meer dan 0,7% gepiept zijn en moet dus haalbaar worden geacht. Voor de verwezenlijking van een vervolg omhoog dient de AEX de toppen rond 612,3, 613,4 en 615,1 blijvend te passeren. Dit worden dus mijn aandachtspunten indien de beursindex morgen oploopt. Bij een daling worden dat 607,7 en 606, in de wetenschap dat een slot onder 606 zoals ik bij de daggrafiek besprak een zwakke ontwikkeling zou zijn. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 2 dec 2020, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Woensdag 2 dec 2020: Wat is me opgevallen?

2 dec 10.00u: Het beeld is nog steeds positief

2 dec 12.00u: Lagere top, meteen hogere bodem

2 dec 14.00u: De bodem rond 609,8 is doorbroken

2 dec 16.00u: Tweede bodem gevormd rond 607,9

 

De vorige analyse:

27 nov slot: Naar boven uit omgekeerde driehoek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven