ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een nieuwe stijging van de AEX zorgde vandaag voor een doorbraak door het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 562,3 - 389,6 rond 496,3. U zult dit niveau morgen niet meer aantreffen in de grafiek. Een niveau dat u nog wel zult zien is het 50% Fibonacci niveau van de daling 632,1 - 389,6 rond 510,9. Dat niveau is namelijk een potentieel weerstandsniveau, rond die grens is de ontwikkeling van een top mogelijk.

  • Zou het niveau blijvend doorbroken worden dan is het 61,8% niveau rond 539,5 het volgende niveau waar ik me op grond van deze grafiek op zou moeten richten. Daar is wel een kanttekening bij te maken, daar zeg ik zo bij de daggrafiek met Bollinger Bands meer over.

  • Voordat ik dat doe wil ik echter vermelden dat ik lijn p in de grafiek heb gezet. Ik bekijk de komende dagen of deze lijn eventueel de onderste lijn wordt van een stijgende wig of een vlag. Dit zou namelijk een niet ongewoon gebeuren zijn bij een herstelbeweging zoals de huidige stijging. Ik controleer bij een daling of de graadmeter boven de lijn blijft. We vinden lijn p morgen rond 488.

  • Ingeval van een voortzetting naar boven geldt de bovenste lijn van de Bollinger Bands als potentiŽle weerstandslijn. Deze lijn kan zodra hij is bereikt een vervolg omhoog in theorie in de weg staan. Dat is de kanttekening die ik bij een eventuele voortzetting naar boven wil maken.

  • Vandaag bleef tussen 491,6 en 494,1 een gap open. Het gap was oorspronkelijk een stuk groter, maar werd voor een groot deel gesloten. Morgen bekijk ik of het overgebleven gebied eventueel alsnog gesloten wordt door middel van een daling van de AEX naar 491,6 of lager.

  • Bij een stijging met een doorbraak door weerstand rond 505,9 en het hoogste punt 508,6 van vandaag richt ik mijn aandacht op de koersvorming ten opzichte van de bij de daggrafiek besproken grens 510,9. Ik wil dan in verband met de vervolgontwikkeling weten of dit niveau wel of niet doorbroken wordt.

  • Bij een daling onder 494,1 neem ik aan dat de graadmeter naar 491,6 of lager gaat. Behalve daar kan bij het 50% niveau rond 489,1 of het 61,8% niveau rond 484,5 steun worden gevonden. Het laatste niveau is alleen van belang indien de beursindex in de daggrafiek naar beneden door lijn p zou breken, de lijn die morgen zoals ik u vertelde rond 488 loopt.   

Resumerend: 

Het niveau 496,3 is vandaag doorbroken en dat wil zeggen dat het vizier op het volgende potentiŽle weerstandsniveau gericht staat. Het gaat om het 50% Fibonacci niveau rond 510,9 in de daggrafiek. Dat is een potentieel weerstandsniveau, in de buurt waarvan in theorie een top tot ontwikkeling kan komen. De grens wordt belangrijk indien morgen weerstand rond 505,9 en de top van vandaag rond 508,6 gepasseerd wordt. Komt de AEX daadwerkelijk bij 510,9 dan bekijk ik of daar eventueel een top ontstaat. Een blijvende doorbraak zou van het 61,8% niveau rond 539,5 in de daggrafiek het volgende doel maken, waarbij dan wel moet worden nagegaan of de bovenste lijn van de Bollinger Bands een vervolg naar dat doel niet in de weg staat. Die lijn geldt namelijk als potentiŽle weerstand. 
Bij een daling onder 494,1 ga ik ervan uit dat het gap van vandaag gesloten wordt, met een daling van de aandelenmarktgraadmeter naar 491,6 of lager. PotentiŽle steun en dus bodemvorming is bij een daling mogelijk rond 491,6 of 489,1 in de kwartiergrafiek, bij lijn p rond 488 in de daggrafiek of in de buurt van het 61,8% niveau rond 484,5 in de kwartiergrafiek.
Lijn p die ik in de daggrafiek tekende krijgt van mij speciale aandacht, dit in verband met de mogelijkheid dat deze lijn de onderkant wordt van een stijgende wig of een vlag die zich uit het huidige verloop zou kunnen ontwikkelen. De vorming van een dergelijk voortzettingspatroon is namelijk niet ongewoon bij herstelbewegingen als die in de AEX van de laatste tijd. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 7 apr 2020, 18.44u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

7 apr 09.15u: Opnieuw sprong naar boven in AEX

7 apr 10.00u: Kopers vingen AEX supersnel op

Dinsdag 7 apr 2020: Wat is me opgevallen?

7 apr 11.00u: Inverted hammer is top geworden

7 apr 12.00u: Vloertje onder de AEX index gelegd

7 apr 14.00u: Beursgraadmeter nu onder vloertje

7 apr 15.00u: AEX goed boven het gap gehouden

7 apr 16.00u: Niet veel veranderd in Amsterdam

7 apr 17.00u: Flink deel van gap alsnog gesloten

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

6 apr slot: Markt zette een grote stap naar boven

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven