ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Gisteren interpreteerde ik de hammer die was ontstaan als een teken dat beleggers zich richtten op een vervolg naar boven. Er stond echter een stijgende wig in de grafiek en dat patroon gaf een daling aan. Toen de AEX vanmorgen dan ook naar beneden uit de wig brak veronderstelde ik dat dit het begin was van een voortzetting naar beneden. De stijgende wig werd immers afgerond met een uitbraak aan de gebruikelijke kant. Ik vergistte me. De beursindex is zoals u ziet namelijk teruggekeerd in de wig, waardoor dat patroon geen waarde meer heeft. Het is andermaal een teken dat beleggers een verdere opmars naar boven nastreven. Die wordt tot stand gebracht indien een doorbraak door lijn z' wordt gerealiseerd, de bovenste lijn van de wig van gisteren.

  • Verschuif ik lijn z, de onderkant van de wig, wat naar beneden dan blijkt echter nog een ander beeld mogelijk. Dat heb ik in de tweede daggrafiek hieronder gedaan, de grafiek waarin normaliter alleen Bollinger Bands staan.

  • Lijn a is de verschoven lijn, die in de plaats is gekomen van lijn z. U ziet dat de lijnen a en z' samen een vlag vormen. Volgt een uitbraak aan de onderkant, een daling onder lijn a, dan krijgen we alsnog de voortzetting naar beneden die vandaag in ieder geval met succes is voorkomen. Een uitbraak naar boven zou zowel de wig in de eerste als de vlag in deze tweede grafiek onbruikbaar maken. Dat zou dan een vervolg omhoog inhouden, met als mogelijke doelen de toppen rond 581,6, 584,3 of 586,3.

  • Kijken we naar de Bollinger Bands in deze grafiek dan stellen we vast dat de AEX boven de middellijn is gebleven, waarmee de markt de mogelijkheid van een stijging open heeft gehouden.

  • In de uurgrafiek staat nog steeds een potentieel hoofd en schouders patroon, namelijk het toppatroon dat afgemaakt zou worden bij een daling onder de bodems rond 571,6. Het mag duidelijk zijn dat onze markt de afgelopen dagen alles heeft gedaan om de afronding hiervan te beletten. Vandaag is een hogere bodem neergezet die dat illustreert, de bodem rond 573,5. Komt morgen eventueel een daling onder deze bodem tot stand dan is afronding van het hoofd en schouders patroon alsnog een optie om rekening mee te houden.

  • Een doorbraak door de top rond 577,1 zou daarentegen aangeven dat de markt doorgaat met haar pogingen om de verdere ontwikkeling van dit patroon te verhinderen. Die pogingen zouden een succes zijn indien de top rond 581,6 doorbroken wordt, het vermeende hoofd van het hoofd en schouders patroon.

  • In de kwartiergrafiek tenslotte zien we dat de opmars van vanmiddag eindigde bij het 76,4% Fibonacci niveau van de voorgaande daling. Hier is een kleine kans op topvorming en dus op een nieuwe daling.

Resumerend: 

De hammer van gisteren in de daggrafiek gaf aan dat beleggers zich focusten op een vervolg naar boven. De koersontwikkeling die vandaag volgde op de uitbraak naar beneden uit de wig zegt hetzelfde. De AEX keerde namelijk terug binnen het patroon en dat werd hierdoor onbruikbaar. Wordt morgen een uitbraak naar boven bewerkstelligd dan hebben we drie mogelijke doelen, dat zijn achtereenvolgens 581,6, 584,3 of 586,3. Ik moet in het midden houden of dit daadwerkelijk gebeurt. Lijn a die ik in de tweede daggrafiek tekende laat namelijk zien dat ook de mogelijkheid op een daling moet worden meegenomen. De lijn vormt samen met de oorspronkelijke bovenkant van de wig, lijn z', namelijk een vlag. Wordt dit patroon afgemaakt met een uitbraak aan de onderzijde dan komt het alsnog van een voortzetting naar beneden. Er lag vanmiddag weerstand bij het 76,4% niveau in de kwartiergrafiek. Hier kan in theorie een top ontstaan. Daalt de index vanaf deze grens dan let ik met name op de koersontwikkeling ten opzichte van de bodem rond 573,5 van vandaag. Bij een daling onder deze grens zou het hoofd en schouders patroon dat nog steeds in ontwikkeling is in de uurgrafiek vervolgens namelijk alsnog afgemaakt kunnen worden. De afronding hiervan zou plaatsvinden bij een daling onder 571,6. Wordt het hoogste punt van vandaag rond 577,1 echter uitgenomen en 581,6 bereikt dan kan dit toppatroon niet meer ontstaan. Een eventuele doorbraak door 581,6 zou de beursindex vervolgens zoals we zagen naar 584,3 of 586,3 doen gaan. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 23 okt 2019, 19.00u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

23 okt 09.15u: Naar beneden uit de wig gebroken

23 okt 10.00u: Groene candles na eerste candle

23 okt 11.00u: Kopers zetten schouders eronder

Woensdag 23 okt 2019: Wat is me opgevallen?

23 okt 12.00u: Men maakt werk van een stijging

23 okt 14.00u: Na terugkeer in wig toch een daling

23 okt 15.00u: De markt toont opnieuw veerkracht

23 okt 16.00u: Onder indruk van wilskracht markt

23 okt 17.00u: Wat beleggers willen is duidelijk

 

De analyse van gisteren:

22 okt slot: Wig in daggrafiek, maar ook een hammer

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven