ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze beursindex steeg deze week met 1,3%. Het is niet veel, maar het is toch wel opmerkelijk. Aanstaande dinsdag vindt de Brexit stemming plaats in het Britse Lagerhuis. Zou het Verenigd Koninkrijk uittreden zonder overeenkomst ('no deal Brexit' genoemd) dan loopt de schade voor ons land op termijn mogelijk in de miljarden. We zouden door restricties aan de grenzen en wederzijdse importheffingen zwaar door worden getroffen, het zwaarst van alle landen die deel uit maken van de Europese Unie. Amsterdam liep deze week echter in de pas met andere beurzen en realiseerde een stijging. De Federal Reserve heeft de bereidheid getoond indien nodig de rente ongemoeid te laten en daar heeft Amsterdam zich door laten leiden. Onze beurs boekte winst en dat is positief.

  • Kijken we naar de daggrafiek dan blijkt dat bij dat positivisme wel wat op te merken is. Het verloop heeft namelijk de vorm van de vlag b-d. Gisteren tekende ik overigens een andere lijn als bovenkant van de vlag, dat heb ik vanmiddag in mijn update van twee uur veranderd. Bij een naar boven gerichte vlag als deze is een uitbraak naar beneden gebruikelijk. Op grond van deze grafiek kunnen we dus veronderstellen dat een daling zal volgen. Het gegeven dat we vandaag het 50% Fibonacci niveau 501,1 in de grafiek bereikten en daar weerstand ondervonden draagt bij aan dit beeld. Dat is namelijk een niveau waar in theorie een top kan ontstaan.

  • Het kan natuurlijk best zo zijn dat de markt volgende week kiest voor een uitbraak naar boven uit de vlag en daarmee het patroon ongeldig maakt. Op onze beurs zocht men deze week immers ook al elke dag de weg naar boven. In dat geval hebben we twee mogelijke doelen, dat zijn de stippellijn rond 506,2 en het 61,8% niveau rond 507,9. Dit zijn twee niveaus waar net als bij het 50% niveau theoretisch een top tot ontwikkeling kan komen.

  • De daggrafiek met Bollinger Bands geeft evenwel een positiever beeld. De AEX vond na eerder door de middellijn te zijn gebroken gisteren steun bij die lijn en steeg vandaag. Vanuit deze invalshoek beoordeeld moeten we juist uit gaan van een stijging.

  • De uurgrafiek zegt hetzelfde. De bodem die vandaag is ontstaan ligt ruim boven die van gisteren. Het gegeven dat beleggers een flink stuk boven die bodem voldoende kooplust opbrachten om de AEX opnieuw naar boven te sturen wijst op vertrouwen. De met een uitbraak naar boven afgeronde vlag doet dat eveneens. Het feit dat onze markt in de middag dit voortzettingspatroon afrondde kan alleen maar als positief worden uitgelegd.

  • Enige twijfel was er aan het einde van de handelsdag echter nog wel, wat duidelijk wordt uit de driehoek in de kwartiergrafiek. Hier zou een daling op kunnen volgen, want er ging ook een daling aan vooraf. Maandag zal helder worden hoe het afloopt. Een uitbraak naar boven gevolgd door een stijging boven het 61,8% niveau 499,5 zou betekenen dat de aanval wordt geopend op de top rond 501,2, met mogelijkerwijs een doorbraak als resultaat. Een uitbraak naar beneden met een daling onder 496,8 zou daarentegen een vervolg omlaag aangeven. Dat zou een daling zijn binnen de vlag b-d in de daggrafiek, met als mogelijke consequentie een uitbraak naar beneden uit dat patroon.

Resumerend: 

De Amsterdamse aandelenmarkt realiseerde deze week een stijging, de stemming onder beleggers was positief. In de daggrafiek is echter de vlag b-d in ontwikkeling, een patroon waarbij je normaliter een uitbraak aan de onderzijde met een voortzetting naar beneden zal zien. Het gegeven dat het 50% niveau in de daggrafiek werd bereikt en niet doorbroken maakt eveneens dat we rekening moeten houden met een daling. Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands en de uurgrafiek is echter positief. In de eerste grafiek koersen we boven de middellijn en in de tweede grafiek zijn een vlag met een bodem ontstaan die ruim boven die van gisteren ligt. Dit zijn elementen op grond waarvan we uit zouden moeten gaan van een stijging. De driehoek in de kwartiergrafiek geeft daarentegen weer een daling aan, het beeld is dus gemengd. Ik vind de daggrafiek met de vlag b-d en het negatieve beeld dat daaruit voortvloeit overigens het belangrijkst. Hoe langer het tijdvenster van een grafiek, hoe belangrijker die is. Aanstaande maandag wordt het om te beginnen volgen of we naar boven of beneden uit de driehoek in de kwartiergrafiek breken. Bij een uitbraak naar boven met een daaropvolgende stijging boven 499,5 opent de markt de aanval op de top rond 501,2. Een eventuele doorbraak door die top zou erop neer komen dat de AEX vervolgens de bovenkant van de vlag b-d ontmoet. Zou die blijvend doorbroken worden dan wordt de vlag ongeldig en gaat de AEX naar 506,2 of 507,9, twee grenzen waar in theorie een top kan ontstaan. Een uitbraak naar beneden uit de driehoek met daaropvolgend een daling onder 496,8 zou daarentegen een daling binnen de vlag b-d betekenen, met als mogelijk gevolg een uitbraak naar beneden uit dat patroon. Zo'n uitbraak zou neerkomen op een hervatting van de dalende trend die voorafging aan de ontwikkeling van het patroon.

En dan nog dit...

Gisterenavond schreef ik over een wig in de daggrafiek van de Dow Jones. Vanavond wil ik u laten zien dat zich ook in de veel bredere S&P500 index een wig ontwikkelt.

  • In de grafiek ziet u de stijgende wig d-d'. Het is een patroon waarbij we normaliter een uitbraak aan de onderkant zullen zien, dat is althans de meest voorkomende ontwikkeling bij dit patroon. Een uitbraak naar beneden betekent dan tevens een hervatting van de dalende trend die we voorafgaand aan de vorming van het patroon zagen. Zolang het patroon niet op deze wijze is afgerond is de kans echter aanwezig dat de markt een uitbraak naar boven verwezenlijkt. Dat zou het patroon niet meer bruikbaar maken en het technische beeld dan ook sterk verbeteren. Het verdient dan ook aanbeveling niet te handelen op dit patroon zolang de index binnen de lijnen d en d' koerst en daarmee te wachten op de uitbraak die zich binnenkort voor zal doen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 11 jan 2019, 18.58u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 jan 09.15u: Nog maar eens een uitbraakpoging

11 jan 10.00u: AEX index staat boven het patroon

11 jan 11.00u: Weerstand gevonden rond 501,1

11 jan 12.00u: AEX gedaald, het verloop telt nu

11 jan 14.00u: Index is teruggekeerd in de vlag

11 jan 15.00u: Beursgraadmeter verder gedaald

11 jan 16.00u: Index aan de bovenkant uit vlag

11 jan 17.00u: Strijd tussen kopers en verkopers

 

Agenda van maandag 7 jan t/m vrijdag 11 jan 2019

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven