ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De stijging van deze week, 2,4%, heeft in de weekgrafiek links (klik erop voor een grotere versie) gezorgd voor een terugkeer boven de neklijn rond 506,2 van het in december afgeronde hoofd en schouders patroon. Dat toppatroon is bij dit slot formeel ongeldig geworden. Hierbij wil ik twee kanttekeningen maken. Allereerst wil ik aan het einde van de maand een slot boven 506,2 zien voordat ik het definitief ongeldig verklaar. Ten tweede wil ik opmerken dat bij neklijnen regelmatig zogenaamde 'overshoots' voor komen, tijdelijke doorbraken. De AEX moet als bewijs dat het hier niet om een tijdelijke stijging boven 506,2 gaat volgende week boven dit niveau blijven en ter bevestiging oplopen. Ook dat controleer ik. Deze kanttekeningen nemen niet weg dat de terugkeer boven 506,2 een belangrijke en positieve stap is, waarop een vervolg naar boven in principe zeer wel mogelijk is.

  • In de daggrafiek rechts heb ik in de voorbereiding voor deze slotanalyse de lijnen b en d voor mezelf eerst weggehaald en vervolgens opnieuw getekend. Ik heb de lijnen zo zorgvuldig mogelijk door recente toppen en bodems getrokken. Dit heeft als resultaat dat ik vanmiddag voorbarig ben geweest met de opmerking dat de vlag b-d ongeldig is geworden. Dat blijkt bij nader inzien niet het geval, sorry voor de verwarring die ik hiermee heb veroorzaakt. Als je de lijnen heel precies tekent blijkt de vlag nog steeds geldig te zijn. Er is dus nog steeds een kans dat een daling volgt.

  • Vervolgens heb ik het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 534,2 - 472,2 in de grafiek gezet, dat ligt rond 510,5. Ik deed dit op grond van een Elliott Wave telling die ik heb gemaakt, een telling waaruit blijkt dat deze daling vijf golven bevat en dus gebruikt kan worden voor de plaatsing van Fibonacci lijnen. Het niveau 510,5 is niet gepasseerd, er kan dus in theorie een top ontstaan.

  • Uiteraard wil ik mogelijke doelen hebben voor het geval de AEX wel verder oploopt. PotentiŽle doelen zijn 511 (top 12 dec 2018), 515,1, 518,7 en 522,3. Het gaat om boven- en onderkanten van eerder in de grafiek gevormde gaps.

  • Dan kom ik bij de onderbouwing van mijn opmerking over de Elliott Wave telling. Die telling ziet u in de daggrafiek hierboven links. Het gaat om een voorlopige telling. Nadeel bij deze methode is dat er legio alternatieve tellingen zijn, daarom gebruik ik de techniek maar zelden. Tussen de punten (2) en (3) in de grafiek (534,2 en 472,2) ziet u echter vijf golven, dat is waar het mij om ging.

  • Interessant is dat we als deze telling zou kloppen, wat ik op dit moment niet met zekerheid kan zeggen, op dit moment bezig zijn met golf 4 van 5. Waar top (4) van de vierde golf precies komt te liggen laat zich niet voorspellen. De grafiek suggereert echter dat we er vooralsnog van uit moeten gaan dat een vijfde golf aanstaande is. Die zou ons onder bodem (3) brengen. Hoewel tellingen met veel onzekerheden zijn omgeven vond ik het nuttig om u dit te laten zien.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands rechts heeft de AEX de bovenste lijn bereikt. Het is een potentiŽle weerstandslijn, een daling vanaf deze lijn zou theoretisch verklaarbaar zijn.

  • In de uurgrafiek links ziet u tussen 500,6 en 502,8 een gap. De eerste dagen van de komende week volg ik of dit gap eventueel gesloten wordt. Het zou gesloten worden indien de AEX terugkeert bij 500,6. Hoewel we de laatste tijd veel gaps hebben gezien die open bleven en de terugkeer dus onzeker is, blijft dit een reŽle mogelijkheid.

  • In de kwartiergrafiek rechts tekende ik lijn i. Blijven we boven die lijn dan blijft de ontwikkeling sterk en moeten we uit gaan van een vervolg naar boven. Bij een eventuele daling onder de lijn volg ik zoals ik vertelde of we wellicht terugkeren naar het gap van vandaag.

Resumerend: 

Onze aandelenmarkt realiseerde deze week een terugkeer boven de neklijn 506,2 van het hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek. Dat toppatroon is nu formeel ongeldig. Ik ga volgende week wel na of de AEX boven deze neklijn blijft. Een terugkeer onder 506,2 zou inhouden dat de doorbraak tijdelijk is geweest, het patroon zou zijn geldigheid dan toch behouden. Verder wil ik ter bevestiging een maandslot boven 506,2 zien, zodat het patroon ook in de maandgrafiek ongeldig wordt.
U zag dat ik in de daggrafiek nog eens goed gekeken heb naar de ligging van de lijnen van de vlag b-d. Ik heb wat verwarring gezaaid, maar ik meen op grond van deze nadere beschouwing dat de vlag nog geldig is. Dit wil zeggen dat we nog steeds rekening moeten houden met de mogelijkheid van een daling. Bij een daling maandag blijft de vlag intact en kunnen we volgen of zich vervolgens eventueel een uitbraak naar beneden voordoet. Gaat de index wel verder naar boven dan hebben we in de niveaus 511, 515,1, 518,7 en 522,3 een aantal potentiŽle weerstandsniveaus die we als mogelijke doelen kunnen gebruiken. 
In de daggrafieken kunnen het 61,8% niveau rond 510,5 en de bovenste lijn van de Bollinger Bands eventueel voor topvorming zorgen, daar kan in theorie namelijk weerstand gevonden worden. Ook vanuit deze invalshoek is een daling dus mogelijk.
U zag in een van de daggrafieken dat een Elliott Wave telling te maken is die voorziet in een toekomstige daling onder de bodem 472,2. Dat gegeven houd ik in gedachten. Dit is overigens met onzekerheden omgeven, want er zijn meerdere alternatieve tellingen te maken.

In de uurgrafiek zagen we tussen 500,6 en 502,8 een gap. Hoewel gaps tegenwoordig regelmatig open blijven is het goed de optie van een daling naar 500,6 open te houden. Daar zouden we namelijk naar toe gaan zou dit gap daadwerkelijk gesloten worden. Belangrijk is maandag in eerste instantie het verloop ten opzichte van lijn i. Komen we onder die lijn dan kunnen we gaan volgen of dat eventueel een terugkeer naar het gap geeft. Zolang we boven de lijn koersen is de ontwikkeling sterk en is het verstandig om uit te gaan van een vervolg naar boven.
Samenvattend kan ik zeggen dat de markt deze week met de realisatie van een slot boven 506,2 een belangrijke positieve stap heeft gezet, maar dat op dit moment een daling desondanks nog steeds een reŽle mogelijkheid is.

En dan nog dit...

In de daggrafiek van de DAX is een bodempatroon afgemaakt. Dit is uiteraard van belang voor ons, omdat wij de koersontwikkeling van onze oosterburen in grote lijnen volgen.

  • Het patroon is een omgekeerd hoofd en schouders patroon waarvan de stippellijn rond 10.990 de neklijn is. Het koersdoel van het patroon is 11.700. Het bodempatroon en dit doel blijven geldig zolang de DAX boven 10.990 blijft. Het is dus een sterke stap. In aanvulling hierop heb ik echter twee lichtgrijze lijnen getekend langs de koersontwikkeling vanaf eind december. Het bodempatroon geeft namelijk niet het gehele beeld. Zou de Duitse index maandag dalen dan vormen deze lijnen namelijk samen een vlag, waarop dan alsnog een voortzetting naar beneden mogelijk zou worden. Dit negatieve scenario zou zich ontrollen bij een daling onder 10.990 in combinatie met een uitbraak naar beneden uit het lichtgrijze patroon. Ook hier geldt dus dat we er met de stijging  van vandaag nog niet helemaal zijn, ter uitbanning van het negatieve scenario moet aanstaande maandag nog wel een vervolgstap naar boven gezet worden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 18 jan 2019, 19.20u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

18 jan 09.15u: Met gap naar boven door 501,2

18 jan 10.00u: AEX is nog wat verder gestegen

18 jan 10.00u: AEX is nog wat verder gestegen

18 jan 11.00u: Index bijna bij weerstandslijn 506,2

18 jan 14.00u: AEX door de grens 506,2 geduwd

18 jan 15.00u: Simpelweg door weerstand geduwd

18 jan 16.00u: Boven 61,8%, bij bovenkant vlag

update 18 jan 17.00u: Index momenteel boven de vlag

 

Agenda van maandag 14 jan t/m vrijdag 18 jan 2019

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven