ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze AEX is vandaag boven de vlag b-c geweest, maar daar niet boven gesloten. Dit wil zeggen dat de vlag nog steeds geldig is en theoretisch nog steeds als voortzettingspatroon kan dienen. Dit gebeurt indien de index naar beneden uit het patroon breekt. Morgen ga ik daarom in ieder geval kijken of zich een daling in de richting van de onderkant van het patroon (lijn b) ontwikkelt, want dat zou de kans op een uitbraak naar beneden groter maken.

  • De candle van vandaag is als inverted hammer een potentiŽle top, waarvoor morgen nog bevestiging nodig is. De top ervan staat bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 511,8 - 472,2 rond 496,7. Dit is een correctieniveau waar topvorming mogelijk is. De combinatie van factoren (inverted hammer, 61,8% en vlag) maakt dat de kans op een daling groot is.

  • Het hoogste punt van de dag vinden we rond 497,4. Zou dit punt doorbroken worden dan heeft de inverted hammer geen betekenis meer en wordt het grijze 50% Fibonacci niveau van de daling 530 - 472,2 rond 501,1 volgens deze grafiek het volgende doel. De AEX zou dan alsnog naar boven uit de vlag breken, een slotstand morgen boven lijn c zou het patroon ongeldig maken.

  • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is verbeterd, de AEX sloot namelijk iets boven de middellijn. Vanuit deze grafiek beoordeeld kan de beursindex dus verder omhoog. De stijging boven de middellijn weegt overigens niet op tegen de inverted hammer bij het 61,8% niveau en de vlag uit de vorige grafiek. Zo belangrijk is de lijn niet.

  • In de uurgrafiek zijn vanaf eind december voortdurend hogere bodems gevormd, de laatste ontstond gisteren rond 489. Het beeld is positief zolang het patroon van hogere bodems intact is, dus zolang de beursgraadmeter boven 489 noteert. Daalt de index dan let ik dus met name op de ontwikkeling ten opzichte van dat koersniveau.

  • Aan de bovenkant kijk ik naar de stappen ten opzichte van de top rond 497,4. Bij een stijging boven die top is er bij de bovenkant van een oud gap rond 498,1 nog een kleine kans op weerstand. Daarboven zou een stijging naar het bij de daggrafiek ter sprake gekomen niveau 501,1 volgen.

Resumerend: 

Een uitbraak naar boven uit de vlag b-c in de daggrafiek is teruggedraaid, waardoor dit patroon geldig bleef. Gaat de AEX morgen naar beneden dan kan dit voortzettingspatroon op een gegeven moment op de bij deze formatie gebruikelijke wijze afgerond worden met een uitbraak naar beneden. De inverted hammer die als potentieel toppatroon bij het 61,8% niveau in de grafiek staat geeft aan dat we daadwerkelijk rekening moeten houden met de mogelijkheid van een daling. Gaat de index inderdaad omlaag dan let ik op de koersontwikkeling ten opzichte van de bodem rond 489. Zolang de AEX boven dit niveau koerst is de ontwikkeling immers positief door het patroon van hogere bodems in de uurgrafiek. Een eventuele daling onder 489 zou hier verandering in brengen. Volgt daarentegen toch een stijging en wordt de top rond 497,4 uitgenomen dan is er een kleine kans op weerstand rond 498,1. Daarboven zou een gang naar het niveau 501,1 in de daggrafiek waarschijnlijk worden. Voorwaarde hierbij is dat de AEX na een doorbraak door 497,4 niet terugvalt onder die grens.

En dan nog dit...

De prijs van een vat West Texas olie bereikte in december van het afgelopen jaar het 61,8% niveau in de maandgrafiek hieronder. Dat werd niet blijvend doorbroken, er ontstond een bodem bij dit Fibonacci niveau.

  • De olieprijs is deze maand tot nog toe opgelopen. Het is nu afwachten hoever de prijs stijgt, daarover is vooraf niets te zeggen. Weerstand kan in ieder geval gevonden worden ter hoogte van de top uit januari 2017 rond $ 55,25. Verder zou u nog Fibonacci lijnen over de daling van de laatste drie maanden van 2018 kunnen tekenen. Dat heb ik nu niet gedaan omdat de grafiek dan te rommelig zou worden. Een eventuele daling van WTI onder $ 42,35 zou een terugkeer bij de bodem rond $ 26,05 aannemelijk maken, zou die zich deze of een van de komende maanden voordoen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 8 jan 2019, 19.03u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

8 jan 09.15u: Positieve start van de handelsdag

8 jan 10.00u: AEX door top van gisteren gebroken

8 jan 11.00u: Bovenkant patroon niet doorbroken

8 jan 12.00u: De AEX index is opnieuw gestegen

8 jan 14.00u: Veel vasthoudendheid in de markt 

8 jan 15.00u: Uitbraak naar boven uit patroon

8 jan 16.00u: PotentiŽle top te zien in uurgrafiek 

8 jan 17.00u: Beursindex afgelopen uur gedaald

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven