ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Hoe gek het ook klinkt, vandaag is de kiem gelegd voor een stevige toekomstige daling, vergelijkbaar met die van eind vorig jaar. De AEX werd namelijk gericht gekocht na een daling onder het 61,8% Fibonacci rond 536,9 en een uitbraak naar beneden uit het kanaal b-d in deze grafiek, en na de ontwikkeling van een stijgende wig in de kwartiergrafiek. Dit waren stuk voor stuk technisch gezien redenen om de beursindex te verkopen, maar in plaats daarvan werd de index als reactie erop gekocht. Het koersverloop kende dit jaar al meerdere soortgelijke ontwikkelingen, maar nog niet zo extreem als deze. Kopende partijen oefenen een optimale controle uit over het koersverloop, zelfs op momenten dat alle seinen op rood staan. Vorig jaar kenden we ook zo'n fase, namelijk kort voor de heftige dalingen van het najaar. Ook toen waren marktpartijen zo arrogant om te denken dat je een index straffeloos kunt besturen. Kijkt u nog eens terug naar het verloop dat volgde, want dat staat ons in mijn optiek nogmaals te wachten. Wanneer dit plaatsvindt en welke hoogte de AEX dan inmiddels heeft bereikt weet ik niet, de index zou nog procenten kunnen stijgen. Het is maar net afhankelijk van het moment waarop het nu dominante deel van de markt om wat voor reden dan ook de controle over het koersverloop kwijtraakt. Zodra echter een bericht of gebeurtenis daarvoor zorgt gaan we los.

  • Zolang de beursindex evenwel stijgt is het zaak mee te gaan met de opgaande beweging en daarbij waar mogelijk koersdoelen te stellen. In dit geval hebben we bij een voortzetting naar boven een duidelijk doel, dat is lijn d. Wordt de top rond 541,3 van afgelopen vrijdag doorbroken dan gaat de beursindex verder naar lijn d en die ligt morgen rond 550,3.

  • Lijn b vinden we morgen rond 539,9. Een eventuele daling onder dit niveau zou de AEX opnieuw onder het kanaal brengen, dat zou alsnog negatief kunnen uitpakken. Ter bevestiging zou ik gezien het verloop van vandaag vervolgens wel een blijvende daling met een slotstand onder de bodem rond 535,8 van gisteren willen zien voordat ik Łberhaupt uit ga van een negatief scenario.

  • De stijgende trend in de daggrafiek met Bollinger Bands bleef intact, een voortzetting naar boven bleef mogelijk. De trend in deze grafiek is intact zolang de beursgraadmeter boven de middellijn koerst.

  • De bodem die vandaag rond 536,3 is ontwikkeld betekent dat ternauwernood een hogere bodem is neergezet in het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Wordt de top rond 541,3 uitgenomen dan is dat een volgende stap in dit patroon, dat in dat geval gehandhaafd blijft. Dit is het positieve scenario. Een daling onder de bodems rond 536,3 en 535,8 zou in tegenstelling hiermee een eind maken aan het proces waarin de AEX op steeds hogere niveaus wordt gekocht en dus negatief zijn.

  • Vreemd was vandaag de uitbraak naar boven uit een stijgende wig. Als kopers eenmaal zo hoogmoedig zijn geworden als uit deze uitbraak blijkt wordt het zoals ik beschreef tijd om in je achterhoofd rekening te houden met een omkeer. Het zegt uiteraard niets over het moment waarop die omkeer daadwerkelijk tot stand komt. Wordt 541,3 doorbroken dan blijft die nog even uit, wie weet hoever we dan nog stijgen.

Resumerend: 

Vandaag is de kiem gelegd voor een stevige toekomstige daling, vergelijkbaar met die van eind vorig jaar. Mijn argumenten daarvoor heeft u bij de daggrafiek kunnen lezen. De trend is zoals ik vaststelde echter naar boven gericht en die trend volg ik uiteraard. Het laat zich niet voorspellen hoelang deze nog aanhoudt en hoever we daarbij nog stijgen. De ontwikkeling van vandaag zorgt er wel voor dat ik extra op mijn hoede ben. De huidige opwaartse trend wordt verder uitgebouwd indien de top rond 541,3 van afgelopen vrijdag doorbroken wordt. De AEX gaat dan verder naar lijn d in de daggrafiek, de lijn die morgen rond 550,3 ligt. Lijn b in de daggrafiek, die zowel gisteren als vandaag kortstondig doorbroken werd, ligt morgen rond 539,9. Een daling onder dit niveau zou me doen letten op het koersverloop ten opzichte van de bodems rond 536,3 en 535,8. Een eventuele slotstand onder deze bodems zou negatief zijn, want dat zou in de uurgrafiek een eind maken aan het patroon van hogere bodems.

En dan nog dit...

De Britse premie May is vanavond opnieuw in Brussel om te onderhandelen over de Brexit voorwaarden, een mooie aanleiding om de grafiek van de FTSE100 aan een kort onderzoek te onderwerpen.

  • De Britse beursindex, de FTSE100, is vanaf het dieptepunt op 27 december jongstleden met 10,6% gestegen. Beleggers op de beurs in London kennen gezien deze stijging geen zorgen, ze zien de toekomst rooskleurig in. De onderhandelingen slepen voort en voortgang blijft uit. Onzekerheid zou de risicobereidheid moeten doen afnemen, maar we zien in deze grafiek juist het tegenovergestelde. Wat beleggers ertoe brengt het hoofd op deze wijze op het hakblok te leggen is me dan ook een raadsel. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 20 feb 2019, 18.57u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

20 feb 09.15u: Hogere opening beursgraadmeter

20 feb 10.00u: Lagere top in de koersontwikkeling

20 feb 11.00u: Beursindex staat onder het kanaal

20 feb 12.00u: Stijgingspoging was geen succes

20 feb 14.00u: AEX weer naar boven gebracht

20 feb 15.00u: Stijgende wig in de kwartiergrafiek

20 feb 16.00u: Met dit gedrag wordt de kiem gelegd

20 feb 17.00u: De beursindex is verder gestegen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven