ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het koersverloop van vandaag betekent dat het 38,2% Fibonacci niveau rond 550,7 intact gebleven is als weerstandsniveau. In theorie is dus topvorming mogelijk. Dat er sprake is van topvorming kan echter pas gezegd worden indien de laatste bodem rond 544,2 wordt doorbroken. Op dit moment staan we echter nog zo dicht bij het Fibonacci niveau dat een doorbraak alsnog te verwezenlijken is. Zou het hoogste punt van gisteren 551,1 doorbroken worden dan volgt een stijging naar de stippellijn rond 553 of wellicht hoger. Bij het laatste denk ik dan in eerste instantie aan het 50% niveau rond 557,5.

  • Voor de verwezenlijking van een vervolg naar boven zal de middellijn van de Bollinger Bands moeten worden doorbroken. Dit is echter een  potentiŽle weerstandslijn en we kunnen dus niet zomaar van een vervolg omhoog uit gaan. Daarvoor moet eerst een doorbraak worden gerealiseerd. Zolang de lijn ongebroken is ligt een daling het meest voor de hand.

  • In de uurgrafiek wil ik me morgen richten op de koersontwikkeling ten opzichte van de contouren van een omgekeerde driehoek die in ontwikkeling is. Het gaat om het patroon gevormd door de stippellijn rond 544,7 aan de onder- en lijn h aan de bovenkant. Dit kan zowel een toppatroon als een voortzettingspatroon worden. Breekt de AEX aan de onderkant uit dan wordt het een toppatroon, waaraan dan een koersdoel van ongeveer 538,3 is gekoppeld. De stippellijn rond 537,7 kan dan eventueel ook nog bereikt worden. Naar 538,3 of 537,7 kan de index pas gaan onder de voorwaarde dat de onderkant van het gap rond 542,3 dan doorbroken wordt. Dat is namelijk een potentieel steunniveau.

  • Een uitbraak naar boven uit de driehoek, een stijging boven lijn h, maakt er een voortzettingspatroon van. Lijn h komt morgen iets boven 553 uit, dat niveau zal dus eerst uitgenomen moeten worden wil lijn h doorbroken kunnen worden.

  • De aandelenmarkt heeft de mogelijkheid van een stijging ternauwernood open gehouden. Bij het 76,4% niveau in deze grafiek ontstond namelijk een bodem. Dat was letterlijk het laatste punt waar nog de mogelijkheid van bodemvorming boven de onderkant van de driehoek aanwezig was. Ik kijk morgen uiteraard of de markt eventueel kans ziet om vanaf de bodem bij dit niveau een nieuwe stijging op te bouwen.

Resumerend: 

Het 38,2% Fibonacci niveau rond 550,7 in de daggrafiek bleef vandaag intact als weerstandsniveau. Het wil zeggen dat in theorie een hervatting van de dalende trend mogelijk is. Dat is namelijk het geval indien bij deze grens een top ontstaat. We koersen echter nog dermate dicht bij het 38,2% niveau dat dit alsnog te doorbreken is. Dit zou gebeuren indien de top rond 551,1 doorbroken wordt. Vanuit de daggrafiek zijn dan de niveaus 553 of 557,5 de eerste potentiŽle doelen. In de daggrafiek met Bollinger Bands is de middellijn nog niet doorbroken en kunnen we dus vooralsnog het beste uit gaan van een voortzetting naar beneden. In de uur- en kwartiergrafiek kunnen we net als in de daggrafiek echter nog twee kanten op, zowel naar boven als beneden. In die grafieken staat een omgekeerde driehoek en dat is een patroon dat zowel toppatroon als voortzettingspatroon kan worden. Bij een uitbraak naar beneden met een daling onder de bodem rond 544,2 wordt het een toppatroon met koersdoel 538,3. De AEX kan dan naar dat niveau of 537,7, op voorwaarde dat de stippellijn rond 542,3 doorbroken wordt. Bij een stijging boven lijn h, dus bij een uitbraak naar boven, wordt het patroon een voortzettingspatroon. Daar kan geen koersdoel aan gekoppeld worden, maar dat hadden we in de daggrafiek al bepaald. Het zal in dat scenario 557,5 worden. Lijn h en 553 liggen morgen namelijk bij elkaar in de buurt. Voordat lijn h doorbroken kan worden zullen we eerst door 553 moeten. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 22 aug 2019, 18.39u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

22 aug 09.15u: Lagere start, maar snel weer omhoog

22 aug 10.00u: AEX bleef onder slot van gisteren

22 aug 11.00u: Gedaald, maar steun bij 50% niveau

22 aug 12.00u: Naar beneden gerichte wig in grafiek

22 aug 14.00u: Herstel van AEX gevolgd op de wig

Donderdag 22 aug 2019: Wat is me opgevallen?

22 aug 15.00u: AEX terug bij toppen van gisteren

22 aug 16.00u: De stijgende lijn is doorbroken

22 aug 17.00u: Door de bodem van vanmorgen

 

Naar boven