ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Op de Amsterdamse beurs werd vandaag een stijging van bijna 0,4% tot stand gebracht. Je zou op grond hiervan zeggen dat de beursgraadmeter verder moet kunnen stijgen. De lijnen d en d' vormen samen echter een potentiŽle vlag die zich vandaag in de loop van de dag ontwikkelde. Een uitbraak aan de onderkant met een voortzetting naar beneden is het meest waarschijnlijke scenario bij dit patroon. Dit wil zeggen dat we serieus rekening moeten houden met een beweging omlaag.

  • Zou de AEX naar boven uit dit patroon breken dan is het niet bruikbaar meer, dan wordt een stijging naar lijn p waarschijnlijk. Deze lijn ligt morgen rond 534,2. Dit is de ontwikkeling die geambieerd zal worden door partijen die belang hebben bij een stijging, een ontwikkeling waarvan dus onzeker is of deze zich gaat voordoen. Zolang hier echter geen uitbraak naar beneden is neergezet is een uitbraak naar boven mogelijk.

  • In de Bollinger Bands is op dit moment binnen de banden vanuit de huidige positie zowel ruimte naar boven als beneden. Alles is vanuit deze indicator gezien mogelijk, we gaan dus maar vlug veder naar de uurgrafiek. 

  • Hier ziet u de vlag d-d' zoals ik die eerder vandaag tekende. Hoe dichter de AEX morgen de onderkant ervan nadert, hoe groter de kans op de afronding van het patroon met een uitbraak naar beneden wordt.

  • Het hoogste punt van de dag lag bij het 23,6% Fibonacci niveau van de daling 572,8 - 516 rond 529,4. Zou dit niveau uitgenomen worden en de AEX vervolgens naar boven uit de vlag breken dan is volgens deze grafiek het 38,2% niveau rond 537,7 het volgende doel. We zagen in de daggrafiek echter lijn p rond 534,2, op 537,7 zou ik me pas willen richten bij een doorbraak door deze lijn. De vlag zou bij een uitbraak aan de bovenzijde ongeldig worden.

  • In het allerlaatste stukje van de handel staken kopers hun nek uit en hielden de AEX boven het slot van gisteren. Morgen moet duidelijk worden of dit de basis is van een vervolg naar boven of slechts een tijdelijke opleving betrof. Een eventuele daling onder 525,6 zou de afronding van een hoofd en schouders patroon in deze grafiek inhouden. Steun zou er dan nog kunnen zijn bij het 50% Fibonacci niveau van de stijging 518,1 - 529,4 rond 523,7 of het 61,8% niveau rond 522,4. Een daling onder het laatste niveau zou een gang naar lijn d of lager aannemelijk maken.

Resumerend: 

Bij een stijging kwam vandaag de vlag d-d' tot ontwikkeling. Een uitbraak aan de onderzijde met een vervolg naar beneden is bij dit patroon de meest waarschijnlijke ontwikkeling, we moeten dus rekening houden met een daling. Komt de AEX onder de stippellijn rond 525,6 in de kwartiergrafiek dan geeft dat in die grafiek een hoofd en schouders patroon. PotentiŽle steunniveaus zijn dan het 50% niveau rond 523,7 en het 61,8% niveau rond 522,4 in die grafiek. Een daling onder het 61,8% niveau 522,4 zou een gang naar lijn d of lager aannemelijk maken, de vlag zou dan kunnen worden afgerond met een uitbraak aan de onderkant. Aan het einde van de handelsdag hielden kopers de beursindex boven het slot van gisteren. Weten zij hier morgen op voort te borduren en volgt een stijging dan let ik op het verloop ten opzichte van het 23,6% niveau in de uurgrafiek rond 529,4 en de bovenkant van de vlag, lijn d'. Zouden achtereenvolgens 529,4 en die lijn doorbroken worden dan heeft de vlag geen waarde meer. Het eerste koersdoel wordt dan lijn p in de daggrafiek, die morgen rond 534,2 ligt. De lijn kan weerstand vormen en topvorming veroorzaken. Zou lijn p doorbroken worden dan gaat de AEX naar het 38,2% niveau in de uurgrafiek rond 537,7. Een stijging is minder aannemelijk dan een daling, maar zolang de vlag niet is afgerond met een uitbraak naar beneden wel mogelijk.

En dan nog dit...

Op de Amerikaanse beurzen ziet het er vooralsnog goed uit, dat wil ik u laten zien aan de hand van de daggrafiek van de S&P500.

  • De S&P500 bereikte gisteren het 50% Fibonacci niveau en brak daar vandaag meteen bij de opening doorheen. Het gap dat daarbij werd gevormd werd meteen gesloten, waarna de S&P500 opnieuw steeg. Het is een basis voor een vervolg naar het 61,8% niveau net boven 2740.  We moeten vanzelfsprekend wel controleren of er niet toch een top ontstaat. Naar mate de index verder stijgt neemt het aantal beleggers dat geneigd is om te verkopen wellicht toe. Men heeft de daling van de voorgaande weken tenslotte nog in gedachten, menigeen die in de markt is gebleven bij die daling zal zijn zegeningen tellen en alsnog uitstappen. Een potentieel toppatroon zou worden gevormd bij een slot onder 2700. Hoe lager het slot, hoe sterker het patroon zou zijn. Om 18.00 uur was dit echter niet aan de orde, ik heb u het voorgaande misschien dan ook voor niets verteld. Op dit moment stijgt de S&P500 namelijk en ziet het er dus positief uit. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 15 feb 2018, 18.34u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

15 feb 09.15u: Gap bij opening is meteen gesloten

15 feb 10.00u: AEX gestegen na sluiten van gap

15 feb 11.00u: Beursindex is bij het 61,8% niveau

15 feb 12.00u: Korte termijn top bij Fibonacci niveau

15 feb 14.00u: Vlag in ontwikkeling in de grafieken

15 feb 15.00u: Bodem AEX door bodem S&P500 futs

15 feb 16.00u: De AEX index staat weer onder druk

15 feb 17.00u: Beursgraadmeter in dalend verloop

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven