ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 290317

  • De Amsterdamse aandelenmarkt realiseerde vandaag een kleine winst van 0,3% voor haar hoofdgraadmeter. De candle die tot stand kwam is een zogenaamde doji. Kenmerkend voor deze candle is dat het lichaam ervan (het brede deel) niet meer is dan een streepje. Dit wordt veroorzaakt doordat opening en slot dicht bij elkaar lagen. Een doji is een teken van twijfel. Uit de koersontwikkeling morgen moet blijken of de markt deze twijfel door middel van een stijging boven het hoogste punt 514,7 van vandaag van zich af weet te schudden of de onzekerheid de overhand laat krijgen. Het laatste is het geval bij een daling onder het laagste punt 511,6 van vandaag.

  • De doji staat bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 518,9 - 506,2. De beursindex is boven de grens geweest, maar eindigde de dag er niet boven. Dit leidt tot de conclusie dat er theoretisch morgen een top kan ontstaan. Wordt het niveau daarentegen morgen alsnog, en dit keer blijvend, doorbroken dan ligt een voortzetting naar 518,9 of hoger technisch gezien voor de hand.

  • Zou onze aandelenmarktgraadmeter morgen dalen dan let ik op het koersverloop ten opzichte van lijn v. De index moet immers boven die lijn blijven om de stijgende trend intact te houden. We vinden lijn v morgen rond 508,5.

AEX daggrafiek BB 290317

  • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is ook vandaag positief gebleven. De beursindex staat in het bovenste deel van de indicator, boven de stijgende middellijn, en kan in principe dus verder omhoog. Zekerheid daaromtrent biedt dit gereedschap overigens niet.   

AEX uurgrafiek 290317

  • De huidige koersontwikkeling is naar boven gericht zolang de AEX index boven lijn z koerst die ik in de uurgrafiek getekend heb. We kunnen morgen dus controleren of de graadmeter boven deze lijn blijft.

  • Voor de realisatie van een voortzetting naar boven moeten achtereenvolgens het 61,8% niveau rond 514 dat we al bij de daggrafiek zagen en de top rond 514,7 van vanmorgen worden uitgenomen. Als dat gebeurt is de kans op een opmars naar de top rond 518,9 of hoger groot, met de kanttekening dat ik ter hoogte van het 76,4% niveau rond 515,9 dat ik vanmorgen toevoegde voor alle zekerheid nog even uitkijk voor eventuele topvorming. De kans op de vorming van een top bij die grens is overigens niet groot.

AEX kwartiergrafiek 290317

  • In de kwartiergrafiek tekende ik vanmiddag Fibonacci lijnen over de daling van 514,7 naar 511,7. Onze index is vandaag op het 61,8% niveau van deze daling gesloten. Het gaat om een potentieel weerstandsniveau, waardoor we niet mogen uitsluiten dat het morgen ondanks de positieve stemming toch van een daling komt.
  • Zou de beursgraadmeter dalen dan let ik uiteraard op de koersontwikkeling ten opzichte van lijn z. Die lijn kan immers voor steun en dus voor een hervatting van de stijging zorgen. Een eventuele daling onder deze lijn die wordt gevolgd door een daling onder het laagste punt 511,7 van vanmorgen zou een negatieve ontwikkeling zijn, waar ik dan in mijn updates nader op inga.

Resumerend: 

De candle die vandaag in de daggrafiek tot ontwikkeling kwam is een zogenaamde doji die wijst op twijfel. Een stijging boven het hoogste punt 514,7 ervan zou inhouden dat beleggers de twijfel van zich afschudden. Een daling onder het laagste punt 511,7 van vandaag daarentegen zou verzwakking aangeven. De doji staat bij het 61,8% niveau in de daggrafiek en het slot van de dag ligt op het 61,8% niveau in de kwartiergrafiek, de combinatie van factoren kan in theorie in een daling resulteren. De korte trend is echter naar boven gericht zolang de AEX boven lijn z koerst die u zowel in de uur- als in de kwartiergrafiek getekend ziet. We doen er dus goed aan om zolang de index boven deze lijn staat uit te gaan van een vervolg naar boven. Voor de verwezenlijking daarvan dienen de grenzen 514 en 514,7 doorbroken te worden. Dat zou een voortzetting naar 518,9 of hoger aannemelijk maken, met de kanttekening dat ik rond 515,9 nog uit zou kijken voor de eventuele vorming van een top. Zou de beursgraadmeter dalen en achtereenvolgens onder lijn z en de bodem rond 511,7 geraken dan is dat een zwakke ontwikkeling. De AEX index dient in dat geval ter behoud van een stijgende trend boven lijn v in de daggrafiek te blijven, die morgen rond 508,5 is te vinden.

En dan nog dit...

Dit keer vraag ik op deze plaats uw aandacht voor een patroon dat je zeer zelden ziet in een grafiek, het is een uniek patroon. Ik neem u daarvoor mee naar de daggrafiek van de CAC40, de Franse beursgraadmeter.

  • Het patroon waar ik op doel is de omgekeerde driehoek, gevormd door de lijnen z en z'. Bijzonder aan deze driehoek is het feit dat beide lijnen stijgen en uit elkaar lopen. Deze combinatie maakt het tot een uniek patroon. De formatie staat bekend als een omkeerpatroon, wat wil zeggen dat hier een daling zou moeten volgen en een uitbraak naar beneden. Omdat het patroon zo zelden voorkomt kan ik niets zeggen over de betrouwbaarheid ervan. Ik volg de komende dagen dan ook met meer dan gewone belangstelling hoe het afloopt met dit bijzondere patroon. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 29 mrt 2017, 18.35u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

29 mrt 09.15u: Opnieuw een gap naar boven in AEX

29 mrt 10.00u:  AEX meteen door 61,8% grens gedrukt

29 mrt 11.00u: Beursindex terug bij bovenkant gap

29 mrt 12.00u: Markt bezig met sluiten van het gap

29 mrt 14.00u: Het gap van vanmorgen is gesloten

29 mrt 15.00u: Hammer is toch een bodem geworden

29 mrt 16.00u: Opnieuw een hammer in de grafiek

29 mrt 17.00u: Stijging, aangestuurd vanuit de VS

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven