ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 180517

  • De AEX index daalde vandaag fors, bereikte de bovenkant van het gap dat enkele weken geleden tussen 513,6 en 520,1 open bleef en vond daar steun. De stijging die volgde zorgde voor de vorming van een hammer. Het betreft een potentieel bodempatroon, dat morgen met een stijging bevestigd moet worden vooraleer we de candle daadwerkelijk als bodem mogen zien. Het is dus zaak te volgen of de beursgraadmeter morgen omhoog gaat.

  • Het laagste punt van vandaag lag rond 519,5. Belandt de marktgraadmeter onder dit niveau dan ligt een daling naar 513,6 voor de hand, want dat is dan het eerstvolgende potentiŽle steunniveau.

AEX daggrafiek BB 180517

  • Onze beursgraadmeter is in de daggrafiek met Bollinger Bands onder de middellijn geraakt. Die middellijn kan nu eventueel gaan fungeren als weerstandslijn. De beursindex kan zolang de middellijn niet doorbroken wordt verder naar beneden, naar de onderste lijn van de banden.

AEX uurgrafiek 180517

  • Naar aanleiding van de herstelbeweging vanaf de bodem rond 519,5 wil ik het toekomstig verloop controleren op de mogelijkheid van een eventuele terugkeer naar de top rond 537,8 of hoger. Om dit te kunnen beoordelen heb ik Fibonacci lijnen over de daling van 537,8 naar 519,5 in de grafiek gezet. PotentiŽle weerstandsniveaus zijn de grenzen 526,5 (38,2%), 528,7 (50%) en 530,8 (61,8%). Dit zijn drie niveaus in de buurt waarvan een top tot ontwikkeling kan komen. Een eventuele terugkeer naar 537,8 of hoger is aan de orde in het geval het 61,8% niveau rond 530,8 doorbroken wordt.

AEX kwartiergrafiek 180517

  • Na enig nadenken heb ik Fibonacci lijnen tussen de grenzen 537,8 en 519,5 overgenomen in de kwartiergrafiek, ze vervangen eerder getekende lijnen. We kunnen morgen aan de hand van deze nieuwe lijnen de koersontwikkeling ten opzichte van de grenzen 526,5, 528,7 en 530,8 in de gaten houden.
  • Wordt de grens 530,8 doorbroken dan ga ik op basis van deze grafiek niet direct uit van een stijging naar 537,8, maar kijk eerst of de potentiŽle weerstandsniveaus 532,5 en 536,1 eveneens doorbroken worden. Dit zijn grenzen die eerder van betekenis waren in het koersverloop van de AEX en tevens niveaus waar een top zou kunnen volgen.
  • Vanmiddag ontstond een top bij het 38,2% niveau van de daling 534,1 - 519,5. Ik heb besloten deze lijnen te blijven gebruiken omdat de top gehandhaafd bleef. Bij een voortzetting naar boven zijn het 50% en het 61,8% mogelijke hindernissen, grenzen die vlakbij de niveaus 526,5 en 528,7 uit de uurgrafiek liggen. Die grenzen uit de uurgrafiek zijn dan ook de niveaus waar ik me bij een vervolg naar boven op wil richten.
  • Een daling onder lijn r houdt naar alle waarschijnlijkheid tevens een daling onder de bodem van vandaag 519,5 en een voortzetting naar beneden in. Uiteraard controleer ik in dat geval of de grens 519,5 daadwerkelijk wordt bereikt en ook wordt doorbroken.

Resumerend: 

Onze AEX index vond vandaag bij een flinke daling steun ter hoogte van de bovenkant 520,1 van het gap dat enkele weken geleden open bleef. De graadmeter veerde op vanaf het laagste punt 519,5 dat werd bereikt. Hierdoor werd een hammer gevormd en dat is een potentieel bodempatroon. Morgen moet uit de vervolgontwikkeling blijken of het daadwerkelijk een bodem wordt. Stijgt de index dan hebben we te maken met vijf grenzen waar in potentie een top kan ontstaan. Het gaat achtereenvolgens om de niveaus 526,5, 528,7, 530,8, 532,5 en 536,1. De graadmeter gaat naar 537,8 of hoger indien de AEX al deze grenzen passeert. Belandt de beursgraadmeter achtereenvolgens onder lijn r in de kwartiergrafiek en de bodem rond 519,5 dan is een terugkeer naar 513,6 aannemelijk. Dat is dan namelijk het eerstvolgende potentiŽle steunniveau. 

En dan nog dit...

Afgelopen dinsdag besprak ik het ontstaan van een all-time-high in de Britse FTSE100 index. Bij die gelegenheid tekende ik een lijn door twee voorgaande toppen, een lijn die ik vandaag definitief heb kunnen tekenen.

  • Lijn e door toppen uit januari en maart van dit jaar, dat is de lijn waar ik het over heb. Boeiend is dat deze lijn samen met de stippellijn rond 7095 een potentieel toppatroon vormt. Dit zou afgerond worden indien het van een daling komt onder deze stippellijn. Het is echter voorbarig om daar al iets over te zeggen. Er zijn in de Fibonacci niveaus rond 7365, 7315 en 7265 namelijk nog drie grenzen in de buurt waarvan een bodem tot ontwikkeling kan komen. Een eventuele afronding van het genoemde potentiŽle toppatroon met een daling onder 7095 is pas aan de orde indien deze drie grenzen naar beneden doorbroken worden. Dat neemt niet weg dat we er goed aan doen de ontwikkeling ten opzichte van de onderkant van het patroon in verband met eventuele topvorming de komende maanden goed te volgen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 18 mei 2017, 18.45u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

18 mei 09.15u: AEX gedaald naar 38,2% niveau

18 mei 10.00u: Beursgraadmeter verder gedaald

18 mei 11.00u: Verkoopdruk houdt nog steeds aan

18 mei 12.00u: AEX bij bovenkant van groot gap

18 mei 14.00u: Korte termijn bodem bij grens 520,1

18 mei 15.00u: Licht herstel in de afgelopen uren

18 mei 16.00u: Bescheiden herstel in Amsterdam

18 mei 17.00u: Top bij een ander Fibonacci niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven