ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 310817

  • Morgen begint de meteorologische herfst en de kans is aanwezig dat het ook op de aandelenmarkt herfst wordt. Dit heeft te maken met de lijnen g en p in de maandgrafiek, lijnen die samen een oplopende wig vormen. Het is een vorm waarin veel stijgende trends eindigen. Zolang lijn p echter niet doorbroken is blijft het voorbarig om te veronderstellen dat met de bladeren ook de aandelen zullen vallen. Lijn p is tenslotte een potentiŽle steunlijn en een lijn die ons in principe dus opnieuw naar boven kan sturen. Het hoeft geen betoog dat een eventuele daling onder de lijn echter een negatieve ontwikkeling zou zijn.

  • Behalve met mogelijke steun van lijn p hebben we de laatste maanden te maken met steun bij de stippellijn rond 506,2. Het is een stevig steunniveau, waar we ook deze maand weer steun vonden. Dat gebeurde deze week, zoals we in de daggrafiek hieronder zien.

AEX daggrafiek 310817

  • De AEX vond afgelopen maandag steun rond 506,2 en ging vervolgens letterlijk met sprongen naar boven. De grens 506,2 is cruciaal, want daar ontstond een krachtig bodempatroon, namelijk een island reversal patroon. Ik ga de komende maand vanwege het belang van deze grens zeker kijken of dit niveau en lijn p eventueel naar beneden doorbroken worden, want dat zou een kentering zijn in het koersverloop.

AEX daggrafiek BB 310817

  • Van zo'n kentering  is op dit moment geen sprake, laat dat duidelijk zijn. De AEX stijgt en zou in deze daggrafiek met Bollinger Bands door kunnen lopen naar de middellijn.

AEX uurgrafiek 310817

  • In de uurgrafiek is het perspectief evenwel anders. De AEX index is hier vanmiddag naar beneden uit de stijgende wig d-e gebroken en dat maakt een daling tot de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling.

AEX kwartiergrafiek 310817

  • Er lag vanmiddag steun rond 515,6. Wordt dat niveau naar beneden doorbroken dan volgt daadwerkelijk een daling. PotentiŽle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus 514,7 (23,6%), 513 (38,2%), 511,7 (50%) of 510,3 (61,8%). Een correctie bedraagt over het algemeen 38,2% of meer, de aandelenmarktindex zou dus naar 513 of lager moeten gaan.
  • Behalve bij de besproken Fibonacci niveaus kan er steun gevonden worden bij de onder- en bovenkant van het gisteren open gebleven gap rond respectievelijk 510,6 en 511,3.
  • Stoot de index daarentegen door lijn e door naar boven dan heeft dit alles geen waarde meer. Dat betekent dan een voortzetting naar de top van 23 augustus jongstleden rond 522,7, te zien in de daggrafiek, of hoger.

Resumerend: 

De lijnen g en p in de maandgrafiek geven me aanleiding om behalve met vallende bladeren ook rekening te houden met de mogelijkheid van vallende aandelenkoersen. Ik wil daar echter nog niet definitief vanuit gaan, want lijn p kan als steunlijn steun vormen en de AEX opnieuw naar boven leiden. Dat neemt niet weg dat ik scherp let op de ontwikkelingen ten opzichte van deze lijn. Cruciaal is daarnaast de stippellijn rond 506,2, waar we afgelopen maandag opnieuw steun vonden en een krachtig bodempatroon werd neergezet. Een eventuele achtereenvolgende daling onder dit niveau 506,2 en lijn p zou na deze ontwikkeling een kentering zijn in het koersverloop van onze marktindex. In de uurgrafiek werd vanmiddag de stijgende wig d-e afgerond met een uitbraak naar beneden. Er lag nog steun rond 515,6, maar daaronder gaan we een correctie in, met een daling naar het 38,2% niveau rond 513 of lager als meest waarschijnlijke gevolg. Laat ik de potentiŽle steunniveaus op een rij zetten waar we bij een daling mee te maken hebben, dat zijn achtereenvolgens 514,7, 513, 511,7, 511,3, 510,6 en 510,3. Stoot de AEX daarentegen naar boven door lijn e in de kwartiergrafiek dan hebben deze grenzen geen betekenis meer en komt het van een vervolg naar 522,7 of hoger.

En dan nog dit...

De Nasdaq gaat met grote stappen in de richting van de top van vorige maand, Amerikaanse beleggers tonen zich opnieuw zeker van hun zaak.

  • De candles van de afgelopen dagen laten niets aan duidelijkheid te wensen over, Amerikaanse beleggers brengen geld naar deze index. Wordt de top van vorige maand rond 6460 doorbroken gaat de stijgende trend een volgende fase in. Laten we morgen en volgende week dus volgen of het vertrouwen groot genoeg is voor de realisatie van een doorbraak. Deze candles stralen in ieder geval al veel kracht uit. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 31 aug 2017, 18.31u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

31 aug 09.15u: Weer een gap omhoog bij opening

31 aug 10.00u: Gap van vanmorgen vrijwel gesloten

31 aug 11.00u: Een smal stijgend trendkanaaltje

31 aug 12.00u: Voortzetting naar boven in A'dam

31 aug 14.00u: Weerstand gevonden bij 61,8% grens

RELX: Koers na vorming vlag naar 50% niveau gegaan

31 aug 15.00u: Nog geen uitbraak uit het patroon

31 aug 16.00u: Steun gevonden bij onderkant wig

31 aug 17.00u: AEX naar beneden uit wig gebroken

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven