ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 210417

  • De candle die deze week in de weekgrafiek van de AEX index tot ontwikkeling kwam betekent een uitbraak naar beneden uit de wig e-v. Dit kan de start zijn van een correctie, waarbij ik op moet merken dat de stippellijn rond 510,6 door de top uit april 2015 deze nog zou kunnen verhinderen.

  • Om potentiŽle koersdoelen te vinden die we kunnen gebruiken in het geval de beursindex verder daalt heb ik Fibonacci lijnen over de stijging 436,3 - 521,5 in de grafiek geplaatst. Dit zorgt voor vier niveaus die we als mogelijke doelen kunnen beschouwen, te weten 501,4 (23,6%), 488,9 (38,2%), 478,9 (50%) of 468,8 (61,8%). Een daling naar het 38,2% niveau, dus naar 488,9, is bij een voortzetting naar beneden het meest aannemelijk. Een correctie bedraagt over het algemeen namelijk 38,2% of meer. De kans op een daling naar 488,9 is dus zonder meer aanwezig.

AEX daggrafiek 210417

  • De daggrafiek laat ons zien dat de beursgraadmeter deze week elke dag steun vond in de buurt van de stippellijn rond 510,6 die ik bij de weekgrafiek al noemde. Het is dus een belangrijk potentieel steunniveau. Wordt dit niveau met een daling onder het laagste punt van gisteren 509,4 doorbroken dan volgt een stap naar de bodem van 27 maart jongstleden rond 506,2 of lager.

  • Worden de toppen van de afgelopen dagen daarentegen doorbroken met een stijging boven 514,4 dan kunnen we gaan kijken of de top rond 521,5 eventueel wordt bereikt. Een doorbraak door die top zou een voortzetting naar boven betekenen.

AEX daggrafiek BB 210417

  • De hoogste punten van de candles van de laatste drie dagen in deze tweede grafiek van deze pagina liggen bij de middellijn van de Bollinger Bands. Het is een potentiŽle weerstandslijn. Zolang de lijn niet doorbroken is kan een neerwaarts vervolg het resultaat hiervan zijn.

  • Wordt de middellijn wel doorbroken dan geeft dat ruimte voor een stijging naar de bovenste lijn van de banden. 

AEX uurgrafiek 210417

  • Bij de daggrafiek stelde ik dat een eventuele daling onder 509,41 gang naar 506,2 of lager zou inhouden. Op grond van de uurgrafiek kan ik stellen dat de kans op een daling onder 506,2 groot zou zijn. Boven 509,5 tekent zich namelijk een nog niet afgerond hoofd en schouders patroon af, wat afgemaakt zou worden bij een daling onder dit niveau. Het koersdoel zou rond 504,8 liggen. Indien de AEX daadwerkelijk onder 509,5 komt verdient het daarom aanbeveling om ons niet alleen op 506,2 te richten, maar ook rekening te houden met de mogelijkheid van een gang naar 504,8.

  • Het patroon zal zich niet meer ontwikkelen als een doorbraak door de toppen rond 514,4 zou volgen. Dat zou immers een beweging omhoog behelzen, met als eerste mogelijke doelen de stippellijn rond 514,7, het 50% niveau rond 515,5 of het 61,8% niveau rond 516,9. Weerstand kan ook nog zijn rond 517,5, daarboven zou de kans op een opmars naar 521,5 of hoger groot zijn.

AEX kwartiergrafiek 210417

  • In de kwartiergrafiek zou ik natuurlijk Fibonacci lijnen kunnen plaatsen tussen het laagste en het hoogste punt van vandaag. Dat heeft echter niet veel zin. Het zijn de grenzen 509,4 en 514,4 die van belang zijn, alles daartussen telt niet. Op die twee niveaus wil ik me dus met name richten als onze markt aanstaande maandag reageert op de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing.

Resumerend: 

De candle van deze week betekende niet alleen een daling, maar ook een uitbraak uit de wig e-v in de weekgrafiek. Hier kan in principe een correctie op volgen, met als mogelijke lange termijndoelen de grenzen 501,4, 488,9, 478,9 of 468,8. Een daling naar 488,9 is plausibel vanwege het feit dat correcties over het algemeen 38,2% of meer bedragen. 
Er lag deze week echter veel steun rond 510,6, die grens kan een correctie dus nog voorkomen. Kiest de markt voor een stijging boven 514,4 dan zijn er in eerste instantie drie mogelijke doelen. Het gaat om de niveaus 514,7, 515,5 en 516,9. Bij deze grenzen en bij 517,5 kan eventueel een top tot ontwikkeling komen. Een doorbraak door 517,5 zou een voortzetting naar 521,5 waarschijnlijk maken, een doorbraak door 521,5 zou een voortzetting naar boven aangeven. 
Naar beneden let ik volgende week scherp op de koersontwikkeling ten opzichte van de bodem rond 509,4. Bij een daling daaronder is een gang naar 506,2 aannemelijk. Dat niveau zou gezien het patroon dat in dat geval in de uurgrafiek tot stand komt kunnen worden doorbroken, het doel daarvan ligt namelijk rond 504,8. Dit zijn de twee grenzen waar ik me allereerst op richt indien de AEX index volgende week zou dalen. 

En dan nog dit...

Aanstaande zondag vindt de eerste ronde plaats van de Franse presidentsverkiezing. De peilingen die zijn gehouden brachten beleggers ertoe de stijgende trend van de Franse beursindex intact te houden in de aanloop naar de verkiezing. U ziet dit in de hieronder geplaatste daggrafiek van de CAC40.

  • Hoewel de candle van vandaag als bearish harami een negatief teken is hield de Franse markt de stijgende trend deze week in stand. De CAC40 vond namelijk steun bij lijn z. Vooralsnog zien Franse beleggers dus mogelijkheden voor een voortzetting naar boven, voor wat dat waard is bij de onzekerheid waarmee de keuze van de Franse bevolking komende zondag gepaard gaat. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 21 apr 2017, 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

21 apr 09.15u: Omhoog vanaf 50% Fibonacci niveau

21 apr 10.00u: AEX index na positieve start gedaald

21 apr 11.00u: Marktindex is aangekomen bij 510,6

21 apr 12.00u: Bodem ontstaan in buurt van 510,6

21 apr 16.00u: AEX gestegen in de afgelopen uren

21 apr 17.00u: Markt houdt winst van AEX nog vast

 

Agenda van maandag 17 apr t/m vrijdag 21 apr 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven