ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 230916

  • De Amsterdamse aandelenmarkt noteerde deze week een winst van 3,5% voor de AEX index. Voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven dienen nu drie potentiŽle weerstandsniveaus te worden doorbroken. Het gaat allereerst om de stippellijn rond 458 door de top uit april van dit jaar. Vervolgens is daar het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 510,6 - 378,5 rond 460,1. Tot slot hebben we dan nog de top rond 466,2 van enkele weken geleden. Worden die niveaus de komende tijd doorbroken dan resulteert dat in een voortzetting naar de top rond 474,9 of wellicht hoger.

  • Een voldongen feit is een voortzetting naar boven uiteraard pas als de genoemde stappen ook daadwerkelijk worden gezet. Zolang dat niet is gebeurd is ook de ontwikkeling van een tegenovergesteld koersverloop mogelijk. Een negatieve scenario ontpopt zich indien achtereenvolgens een lagere top onder 466,2 tot stand komt en vervolgens de recente bodem rond 437,6 naar beneden wordt doorbroken. Die ontwikkeling zou namelijk de vorming van een toppatroon inhouden.

AEX daggrafiek 230916

  • Het hoogste punt van de candle van gisteren lag vlak onder het potentiŽle weerstandsniveau 458 dat we in de weekgrafiek zagen. Vandaag is daarop een kleine candle gevolgd die binnen de candle van gisteren valt. Het patroon dat op deze wijze is ontstaan is een zogenaamde bearish harami en dat is een potentieel toppatroon. De bearish harami dient aanstaande maandag bevestigd te worden met een daling, pas dan weten we zeker dat het inderdaad om een top gaat.

AEX daggrafiek BB 230916

  • Zou ik me alleen moeten baseren op de daggrafiek met Bollinger Bands dan zou ik uit gaan van een vervolg naar boven. Gisteren werd de middellijn van deze indicator immers doorbroken, hetgeen ruimte geeft voor een gang naar de bovenste lijn van de banden. 

  • Of de markt deze ruimte pakt is evenwel onzeker, daarover zegt deze indicator niets. De bovenste lijn werd bij stijgingen in de laatste maanden namelijk niet bereikt. Ik laat het dus maar in het midden wat het wordt.  

AEX uurgrafiek 230916

  • De daling van vandaag betekende in de uurgrafiek de start van een correctie. De meest logische ontwikkeling is dat de AEX naar het 38,2% Fibonacci niveau rond 450,1 of lager gaat. Ik kom tot deze opmerking omdat een correctie meestal 38,2% of meer bedraagt.

  • Het patroon dat vandaag werd neergezet in deze grafiek is de driehoek f-f'. Aan dit patroon ging een daling vooraf, hetgeen een daling volgend op het patroon tot de aannemelijke ontwikkeling maakt. Het ondersteunt de aanname dat de beursgraadmeter naar 450,1 of lager gaat.

AEX kwartiergrafiek 230916

  • Er zijn voor het geval dat de AEX index naar 450,1 gaat nog wel enkele potentiŽle steunniveaus waar we rekening mee moeten houden. Het gaat eerst om de grijze stippellijn rond 453,1, dat is het 23,6% niveau dat ik heb overgenomen uit de uurgrafiek. Vervolgens hebben we het 50% Fibonacci niveau rond 452,6 en het 61,8% Fibonacci niveau rond 451,3 als potentiŽle steunniveaus die een daling naar het niveau 450,1 of lager eventueel zouden kunnen voorkomen. Het gaat bij de grenzen 453,1, 452,6 en 451,3 om niveaus waar een bodem tot stand kan komen.
  • Het voorgaande gaat alleen maar op onder voorwaarde dat de marktindex naar beneden uit de driehoek f-f' breekt. Een eventuele uitbraak naar boven zou inhouden dat de markt aanstuurt op een voortzetting naar boven. We kunnen in dat geval gaan opletten of de bij de weekgrafiek genoemde grenzen 458, 460,1 en 466,2 doorbroken worden, noodzakelijk voor de realisatie van die voortzetting.

Resumerend: 

Onze aandelenmarkt realiseerde deze week een winst van 3,5% voor onze marktgraadmeter. We hebben na deze stijging te maken met drie potentiŽle weerstandsniveaus die moeten worden doorbroken voor de realisatie van een voortzetting naar boven. Het gaat achtereenvolgens om de grenzen 458, 460,1 en 466,2. Worden die grenzen uitgenomen dan is het resultaat daarvan een stijging naar 474,9 of wellicht hoger. Een negatief scenario dat zich kan ontwikkelen is dat van de vorming van een lagere top onder 466,2 (bijvoorbeeld bij 458), gevolgd door een daling onder de bodem 437,6. Dat zou namelijk de afronding van een toppatroon betekenen. 

Voor de korte termijn ga ik in eerste instantie uit van een daling naar 450,1 of lager. Ik doe dat op grond van het gegeven dat een correctie meestal 38,2% of meer bedraagt, wat de beursgraadmeter in de uurgrafiek op 450,1 of lager zou doen uitkomen. Een en ander is gebaseerd op de veronderstelde uitbraak naar beneden uit de driehoek f-f' in die grafiek. Grenzen die een daling naar 450,1 in de weg kunnen staan zijn de niveaus 453,1, 452,6 en 451,3 in de kwartiergrafiek, want dat zijn grenzen waar eventueel een bodem tot stand kan komen. Breekt de AEX komende maandag naar boven uit de driehoek f-f' dan stuurt de markt daarentegen aan op een vervolg naar boven. We kunnen vervolgens gaan kijken of de grenzen 458, 460,1 en 466,2 doorbroken worden, zoals we zagen noodzakelijk voor de verwezenlijking van een opwaartse voortzetting. 

En dan nog dit...

De Japanse centrale bank maakte deze week nieuwe maatregelen bekend. Een van die maatregelen is dat de lange rente door aan- en verkopen van obligaties in de buurt van 0% wordt gehouden, waardoor een verschil ontstaat tussen de lange en korte rente en het voor banken mogelijk is om hieraan geld te verdienen. Het is geen indrukwekkende stap, maar er staan de centrale bank niet veel mogelijkheden meer open. Er komt een moment dat men over zal gaan tot het gratis uitdelen van geld, maar zover is het nu nog niet. De Japanse stap van deze week betekende in ieder geval een stijging van de Nikkei, wat een interessante situatie heeft opgeleverd in de onderstaande daggrafiek.

  • U ziet een dubbele bodem rond 16.360. Wordt de komende tijd een doorbraak door de stippellijn rond 16.940 en de top net onder 17.160 gerealiseerd dan kan de Nikkei door naar 17.615 of hoger. Vanuit de huidige situatie is echter ook de vorming van een toppatroon mogelijk. Dat ontstaat als de genoemde grenzen niet doorbroken worden, maar hier in plaats daarvan een daling onder 16.360 tot stand komt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 23 sep 2016, 18.50u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

23 sep 09.15u: Een lagere start van de beursdag

23 sep 10.00u: Poging om een bodem te vormen

23 sep 11.00u: Het patroon werd niet bevestigd

Vopak: Pas duidelijkheid bij een uitbraak uit de driehoek

23 sep 12.00u: Kopers opnieuw in de aanval gegaan

23 sep 14.00u: Patroon werd afgelopen uren groter

Heineken: De lange stijgende trendlijn staat onder druk

23 sep 15.00u: Reactie op daling onder het patroon

23 sep 16.00u: AEX omhoog vanaf onderkant patroon

23 sep 17.00u: Er is nog steeds geen richting gekozen

 

Agenda van maandag 19 sep t/m vrijdag 23 sep 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven