ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 111116

  • De AEX index stuiterde deze week op en neer tussen steun rond 437,9 en weerstand rond 460,1. Uiteindelijk kwam vandaag een slot tot stand ter hoogte van van de opening van afgelopen maandag. De candle die hierdoor ontstond is een hele grote doji. Een doji is een teken van twijfel. De markt is ondanks heftige bewegingen omlaag en omhoog van de index per saldo niets opgeschoten ten opzichte van afgelopen maandag. De komende week zal een einde moeten worden gemaakt aan deze twijfel, laat ik schetsen welke grenzen hiervoor van belang zijn.

  • Boven de stippellijn rond 437,9 staat nog steeds een patroon dat bij een eventuele daling onder de stippellijn en de bodem van deze week 436,3 een hoofd en schouders patroon zou worden. Een daling naar de stippellijn rond 409,2 zou het voor de hand liggende gevolg hiervan zijn.

  • Voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven daarentegen moet het 61,8% Fibonacci niveau rond 460,1 doorbroken worden, en daarna moeten de toppen rond 463 en 466,2 uitgenomen worden. Dat zou ruimte geven voor een vervolg naar de novembertop van vorige jaar rond 474,9 of hoger. 

AEX daggrafiek 111116

  • In de daggrafiek zien we dat we behalve met de grenzen 460,1, 463 en 466,2 nog te maken hebben met de stippellijn rond 458 als potentieel weerstandsniveau. Dat zal dus allereerst moeten worden doorbroken wil men een kans maken een vervolg naar boven af te dwingen.

  • Bij de weekgrafiek schreef ik dat een eventuele daling onder 436,3 een vervolg naar 409,2 aannemelijk zou maken. Er is echter nog een potentieel steunniveau waar ik in dat geval rekening mee wil houden. Het betreft het 61,8% niveau van de stijging 409,2 - 466,2 rond 431. Hier kan eventueel een bodem ontstaan.

AEX daggrafiek BB 111116

  • Daalt de beursgraadmeter de komende week dan kunnen we in de daggrafiek met Bollinger Bands gaan kijken of de onderste lijn van de banden eventueel als steunlijn dienst doet. Dat is namelijk een potentiŽle steunlijn. Bij een stijging kan de middellijn eventueel weerstandslijn worden, al is de kans daarop met het aantal doorbraken van de lijn die we de laatste tijd hebben gezien niet heel erg groot.   

AEX uurgrafiek 111116

  • In de uurgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging van 436,2 naar 459,6. Het slot van de dag lag een fractie boven het 61,8% niveau en hierdoor is een stijging komende maandag mogelijk. De 61,8% grens kan immers bodemvorming veroorzaken.

  • Breekt de AEX index daarentegen naar beneden door het laagste punt van de dag 444,2 dan levert dat een daling naar het 76,4% niveau rond 441,8 op, want dat is het eerste potentiŽle steunniveau. Een daling daaronder zou een gang naar 437,9 geven.

AEX kwartiergrafiek 111116

  • We zagen in de uurgrafiek een bodem bij het 61,8% niveau, hetgeen betekent dat zich aanstaande maandag een stijging voor zou kunnen doen. Ik wil dan vanzelfsprekend weten waar potentiŽle hindernissen gevonden kunnen worden. Om dat te bepalen plaats ik Fibonacci lijnen tussen de top rond 459,6 en de bodem op 444,2. Mogelijke barriŤres zijn de magenta stippellijnen rond 447,8, 450,1, 451,9 en 453,7. Zou het laatste niveau doorbroken worden dan betekent dat een nieuwe aanval op het weerstandsniveau 458.

Resumerend: 

Wat een week! De AEX index schoot op en neer tussen steun rond 437,9 en weerstand rond 458 en 460,1. Het slot dat vandaag uiteindelijk uit de beurscomputers kwam lag ter hoogte van van de openingskoers van afgelopen maandag. De beurs is dus niets opgeschoten met al dat gedoe. We zagen vandaag een slot in de buurt van het 61,8% niveau in de uurgrafiek. Dit maakt aanstaande maandag een stijging mogelijk. Gaat de beursgraadmeter inderdaad naar hogere regionen dan kan er weerstand zijn bij de grenzen 447,8, 450,1, 451,9 en 453,7. Zou de grens 453,7 doorbroken worden dan gaan we een nieuwe aanval zien op de grens 458. Dit is het eerste niveau van vier barriŤres die moeten worden genomen voor de verwezenlijking van een vervolg naar boven. Het gaat om de niveaus 458, 460,1, 463 en 466,2. Pas als het laatste niveau doorbroken is, is een vervolg naar boven veiliggesteld. De AEX index zou vervolgens naar 474,9 of hoger gaan. Het laagste punt van de dag was 444,2. Wordt dit naar beneden doorbroken dan volgt een daling naar het 76,4% niveau rond 441,8, met mogelijkerwijs een vervolg naar 437,9. Mocht het van een daling onder 437,9 en de bodem rond 436,3 komen dan betekent dat de afronding van een hoofd en schouders patroon in de daggrafiek. Een daling naar 409,2 zou dan het logische gevolg zijn, met de kanttekening dat het 61,8% niveau rond 431 in de daggrafiek dan eventueel voor steun en dus ook nog voor een bodem kan zorgen.

En dan nog dit...

De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten heeft op diverse fronten tot opmerkelijke koersbewegingen geleid. Een van de grafieken met een opvallend koersverloop was die van de Amerikaanse tienjaars rente.

  • De Amerikaanse tienjaars rente liep zoals u ziet stevig op door de verkiezing van Trump. Dit wordt veroorzaakt door de plannen die hij ten berde heeft gebracht. Hij is voornemens enorm te gaan investeren in infrastructuur en de belastingen te verlagen. Dit zal prijsopdrijvend werken, het zal inflatie veroorzaken. Bezitters van staatsobligaties zullen meer rente vragen vanwege deze inflatie. De reŽle waarde van de obligaties zal bij het aflopen ervan door het stijgende prijsniveau immers lager zijn dan in het geval er geen inflatie zou zijn geweest. Dit wil men vertaald zien in een hogere opbrengst, dus een hogere rente. Wat we nog niet weten is of de markt in de nabije toekomst voldoende zeker van haar zaak zal zijn om de lange dalende trend te beŽindigen. In de grafiek ziet u een dalende trendlijn, zolang die niet doorbroken wordt is de lange neerwaartse trend intact en een nieuwe beweging omlaag van het renteniveau dus mogelijk. Het is dientengevolge niet zover dat we al een definitieve conclusie kunnen trekken uit de huidige ontwikkeling, daar is het nog te vroeg voor. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 11 nov 2016, 19.10u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 nov 09.15u: Eerste candle behelst een stijging

11 nov 10.00u: In eerste kwartier meteen een top

11 nov 11.00u: AEX is door bodem van gisteren

11 nov 12.00u: Beursindex bij 61,8% Fibonacci niveau

11 nov 14.00u: Vlag in wording in de kwartiergrafiek

11 nov 15.00u: Patroon afgerond met een uitbraak

Aegon: Sterke stijging door cijfers en verkiezing Trump

11 nov 16.00u: Voor tweede maal op 61,8% niveau

11 nov 17.00u: AEX bij de bodem van vanmorgen

 

Agenda van maandag 7 nov t/m vrijdag 11 nov 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven