ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 100316

  • Hoewel de week nog niet afgelopen is heb ik besloten deze analyse te beginnen met de weekgrafiek. Aan de hand van deze grafiek kan ik u namelijk laten zien dat de AEX-index vandaag de dalende trendlijn o heeft bereikt, een lijn door toppen uit augustus en december vorig jaar. De lijn werd niet doorbroken en moet dientengevolge worden gezien als een potentiŽle weerstandslijn waar eventueel een top kan ontstaan.

  • Zou de lijn wel doorbroken worden dan is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 510,6 - 378,5 rond 460 het volgende koersdoel, dit is een gegeven dat nuttig is in het geval lijn o alsnog doorbroken wordt. 

  • Nu deze zaken zijn vastgesteld gaan we naar de daggrafiek, waarmee ik de gebruikelijke volgorde in de grafieken weer oppak.

AEX daggrafiek 100316

  • De AEX brak om 13.45u (na bekendmaking van het ECB besluit om een veelheid aan maatregelen te nemen) naar boven uit de vlag p-p'. De index bereikte lijn o en stond op dat moment op een winst van 3%. Was het daarbij gebleven dan was het een sterke ontwikkeling geweest. De beursgraadmeter daalde vervolgens echter en sloot met een verlies van 1,24%. Het medicijn van Draghi lijkt snel uitgewerkt te zijn. De AEX keerde terug in de vlag en dat patroon is daardoor niet meer te gebruiken. De uitbraak werd een valse uitbraak, waardoor we rekening moeten houden met een beweging in tegenovergestelde richting, dus met een daling.

  • De candle vandaag is een candle met een extreem groot lichaam dat geheel aan de onderkant van de candle ligt. Het is geen hammer, maar het heeft er wel de betekenis van. Het gaat om een potentiŽle top, waarvan morgen moet blijken of hij bevestigd wordt als zodanig.

AEX daggrafiek BB 100316

  • De bovenkant van de candle van vandaag bevindt zich bij de bovenste lijn van de Bollinger Bands. Dit is een potentiŽle weerstandslijn en dat draagt bij aan de veronderstelling dat morgen een daling volgt. De stijgende middellijn van de indicator (de stippellijn) is dan overigens een lijn die als steunlijn dienst zou kunnen doen.

AEX uurgrafiek 100316

  • Morgen is het koersverloop ten opzichte van de bodem rond 429,9 cruciaal. Breekt de graadmeter daar namelijk naar beneden doorheen dan gaan we een correctieve fase in, waarvoor de Fibonacci niveaus rond 427,6 of 422,4 de eerst in aanmerking komende doelen zijn.

AEX kwartiergrafiek 100316

  • Zou de aandelenmarktgraadmeter oplopen dan zijn de niveaus 434,5 en 438,1 uiteraard opnieuw potentiŽle weerstandsniveaus, aan te vullen met nader te bepalen Fibonacci niveaus. Die grenzen kan ik nog niet bepalen omdat ik nog geen bodem heb in deze grafiek, aan de hand waarvan ik de lijnen kan plaatsen.

Resumerend: 

De AEX schoot vandaag naar boven, naar de dalende trendlijn o in de week- en daggrafiek. Die lijn werd niet doorbroken, wat in theorie kan resulteren in de vorming van een top. Zou de lijn alsnog doorbroken worden dan wordt het 61,8% niveau in de weekgrafiek overigens het doel voor de stijging. Het staat echter te bezien of de lijn uitgenomen wordt. De candle van vandaag is namelijk een potentieel toppatroon en de uitbraak uit de vlag werd een valse uitbraak, hetgeen over het algemeen uitmondt in een beweging in de richting tegenovergesteld aan de uitbraak. We hebben morgen uiteraard bevestiging nodig in de vorm van een daling in de daggrafiek, voordat gesteld kan worden dat we een top hebben in die grafiek. Morgen is de bodem rond 429,9 die eerder deze week ontstond van belang. Breekt de graadmeter naar beneden door deze grens dan gaan we een correctieve fase in, met 427,6 of 422,4 als eerste mogelijke doelen. Stijgt de graadmeter evenwel dan kan er weerstand liggen rond 434,5 en 438,1 en bij nader in te vullen Fibonacci niveaus. Het verloop ten opzichte van die niveaus en uiteraard lijn o bepaalt vervolgens het nieuwe beeld.

En dan nog dit...

De DAX is vandaag naar beneden uit een vlag gebroken, hetgeen op zich een negatieve ontwikkeling is. Een conclusie kunnen we er echter nog niet uit trekken, zo wil ik beargumenteren aan de hand van de onderstaande daggrafiek.

  • De DAX brak naar beneden uit de vlag i-i. die hiermee is afgerond. De kans op een voortzetting naar beneden is dus groot. Wat het dit keer anders maakt dan bij andere vlaggen is de stippellijn rond 9900 die door meerdere toppen loopt. Zou er een hogere bodem boven die rond 8700 tot stand komen en zou daarop een stijging boven 9900 volgen dan zou in deze grafiek een omgekeerd hoofd en schouders patroon ontstaan. Er zijn niveaus in de buurt waarvan een hogere bodem kan ontstaan, namelijk de Fibonacci niveaus 9500, 9350 of 9195. U ziet, het is te vroeg om op grond van de uitbraak tot de slotsom te komen dat een voortzetting naar beneden waarschijnlijk is. Dat kan pas worden gezegd bij een daling onder deze drie grenzen en de bodems rond 9125 en 9080 uit de laatste weken van februari. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de uitbraak een negatieve ontwikkeling is en zonder meer een voortzetting naar beneden tot gevolg kan hebben. De toekomst zal ons stap voor stap moeten leren wat het wordt, een bodempatroon of een voortzetting naar lagere regionen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 10 mrt 2016, 19.03u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

10 mrt 09.15u: Iets hoger met de eerste candle

10 mrt 10.00u: Tot dusverre hogere standen

10 mrt 11.00u: Afgelopen uur toch weer daling

10 mrt 12.00u: Moeite om AEX in de plus te houden

10 mrt 14.00u: Grote overwinning Draghi binnen ECB

10 mrt 15.00u: Daling gevolgd op de snelle stijging

10 mrt 16.00u: Steun bij vanmiddag doorbroken grens

10 mrt 17.00u: Beursgraadmeter op een licht verlies

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven