ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 160316

  • Vanavond komt FED-voorzitter Janet Yellen aan het woord. Haar uitspraken zullen worden gewogen en leiden tot een reactie van Amerikaanse beleggers. Die reactie is morgen dan weer leidend voor ons koersverloop. Dit is de context waarin ik deze analyse schrijf. Onze markt kijkt gezien de stijging van 0,4% die vandaag tot stand kwam met een gematigd optimisme vooruit naar dat verloop van morgen. We zijn met de candle van vandaag niet alleen in de buurt van lijn o gebleven, de hammer wijst ook op steun. Het is een aanwijzing dat beleggers morgen hogere standen denken te gaan zien, laat ik dat dus allereerst uitwerken.

  • Lijn o vinden we morgen in deze grafiek rond 447,9. Afgelopen vrijdag besprak ik de lijn aan de hand van de weekgrafiek. Lijnen in grafieken met verschillende tijdsvensters zijn nooit geheel gelijk te tekenen, daarom kijk ik zowel naar de ligging in de weekgrafiek als die in de daggrafiek. We vinden de lijn deze week in de weekgrafiek rond 447,5. Beide grenzen acht ik belangrijk. Worden deze niveaus doorbroken dan telt vervolgens het koersverloop ten opzichte van de recente top rond 449,6 zwaar. Wordt die top namelijk doorbroken dan volgt naar ik aanneem een stijging naar het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 510,6 - 378,5 rond 460 punten. Dat zou dus een stevige stap naar boven behelzen. 

  • Daalt de graadmeter echter dan verschuift mijn blik naar de recente bodem rond 429,9, omdat een daling onder dat niveau het startsignaal zou zijn van een correctie. 

  • Voor de grote lijn is dus het verloop ten opzichte van de bodem rond 429,9 en de top rond 449,6 van belang, want de ontwikkeling ten opzichte van deze niveaus maakt uit of we negatieve of positieve vervolgstappen krijgen.

AEX daggrafiek BB 160316

  • In de Bollinger Bands daggrafiek is alles mogelijk. De AEX staat in een stijgende band en kan in wat voor richting dan ook bewegen.

AEX uurgrafiek 160316

  • Gisteren had ik het met u over twee potentiŽle hoofd en schouders patronen in de grafiek, dat boven 440,4 en het kleinere patroon boven 429,9. Het kleine patroon zou afgemaakt worden bij een achtereenvolgende daling onder 440,3 en de bodem rond 439,6 van gisteren. Het koersdoel zou 433,6 zijn. Het grotere patroon zou afgerond worden met een daling onder 429,9, het koersdoel van dat patroon zou 410,2 worden. 

  • Bij een eventuele stijging boven 447 kan het kleinere patroon niet meer ontstaan. Datzelfde lot zou het grotere toppatroon treffen indien 449,6 doorbroken wordt. Dit laatste zou zoals we in de daggrafiek zagen een vervolg naar 460 aannemelijk maken. De scenario's waar we mee te maken hebbenzijn uiteindelijk dus een voortzetting naar 460 of een terugkeer naar 410,2. Een groter verschil tussen twee opties kun je niet hebben.

AEX kwartiergrafiek 160316

  • In de kwartiergrafiek ontstond een top bij een 76,4% niveau, waardoor we een daling niet helemaal uit kunnen sluiten. Die mogelijkheid heeft de markt ondanks de stijging van vanmiddag toch nog open gehouden. Een doorbraak door 444,5 betekent een vervolg naar 445,4, 447 of hoger.

Resumerend: 

De twee belangrijkste grenzen van dit moment zijn 429,9 en 449,6, zo bleek uit deze analyse. Een daling onder 429,9 geeft op grond van het dan in de uurgrafiek afgeronde hoofd en schouders patroon een daling naar 410,2, terwijl een doorbraak door 449,6 een voortzetting naar boven naar 460 zou veroorzaken. Het verschil tussen beide scenario's is groot, de uitspraken van FED-voorzitter Janet Yellen in dit kader van groot belang voor de vervolgbeweging van onze beurs. In de richting van 429,9 gaan we bij een daling onder 440,3 en 439,6, dat zagen we in de uurgrafiek. Dat geeft namelijk een klein toppatroon met als koersdoel 433,6. We kunnen dan meteen gaan kijken of het grotere patroon eventueel afgemaakt wordt met een daling naar en onder 429,9. Naar 449,6 gaan we indien lijn o in de week- en daggrafiek doorbroken wordt met een stijging boven 447,5 en 447,9. Daar moet dan duidelijk worden of we al dan niet een vervolg naar 460 krijgen, wat afhankelijk is van de vraag of 449,6 doorbroken wordt of ongebroken blijft. Dit zijn de mogelijkheden, de twee totaal uiteenlopende mogelijkheden maken morgen tot een potentieel belangrijke dag.

En dan nog dit...

Misschien geeft de Belgische beurs het beste aan hoe beleggers staan tegenover het toekomstig koersverloop. Kijkt u met me mee naar de daggrafiek van de BEL20.

  • In januari zagen we een stijgende wig en in februari/maart opnieuw. Het koersverloop in de eerste week van februari (volgend op de eerste wig) betrof een stevige daling. Dit is het verloop zoals dat gebruikelijk is na zo'n wig. Na de afronding van de tweede wig verliep het anders. De markt koestert gezien de stijging die zich na de uitbraak heeft voorgedaan de hoop dat een stijging tot stand gebracht kan worden. De kopers halen hun gelijk indien de top rond 3487 wordt doorbroken, maar zullen hun verlies moeten nemen in het geval van een daling onder de bodem rond 3337. Bij een stijging boven 3487 wordt de tweede wig ongeldig, het zou bovendien een omgekeerd hoofd en schouders patroon geven. Bij een daling onder 3337 nochtans volgt alsnog de daling die meteen had moeten volgen op de afronding van deze formatie op 8 maart jongstleden, een daling zoals we die in de eerste week van februari zagen. Het is een spannende situatie, waarin uitlatingen van FED-voorzitter Janet Yellen vanavond eventueel als richtingaanwijzers kunnen fungeren. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 16 mrt 2016, 18.47u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

16 mrt 09.15u: Een stijging in het eerste kwartier

16 mrt 10.00u: Weerstand rond 444,2, maar geen top

16 mrt 11.00u: Vlag in wording in de kwartiergrafiek

16 mrt 12.00u: Naar beneden uit de vlag gebroken

16 mrt 14.00u: AEX niet ver meer van niveau 440,3

16 mrt 15.00u: Doorbraak dalende lijn na opening VS

16 mrt 16.00u: AEX bij het 76,4% Fibonacci niveau

16 mrt 17.00u: Iets gedaald vanaf Fibonacci grens

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven