ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 240616

  • Eigenlijk zou ik na een paar weken vakantie mijn werk pas morgen hervatten. Omdat de uitslag van het Brexit referendum echter voor nogal wat beweging heeft gezorgd op de aandelenmarkten besloot ik om vanavond een extra slotanalyse te schrijven, gebaseerd op de slotstand van afgelopen vrijdag. Die slotanalyse leest u nu.

  • De eerste grafiek die ik bespreek is de weekgrafiek. De candle die de afgelopen week is ontstaan is een lange candle, er was heel wat beweging. De AEX ging de dagen voorafgaand aan het Britse referendum flink omhoog, de markt speculeerde erop dat het Verenigd Koninkrijk voor behoud van het verblijf in de EU zou stemmen. De markt bleek verkeerd te hebben gegokt, op vrijdag volgde een fikse daling. 

  • Het belangrijkste gegeven van de candle die daardoor ontstond is dat de index boven het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 378,5 - 458 bleef dat u rond 408,9 in de vorm van een magenta stippellijn ziet. Dit wil zeggen dat er bij deze grens in principe nog een bodem tot stand kan komen, het 61,8% niveau is immers een potentieel steunniveau. We kunnen de komende week gaan volgen of er eventueel een beweging omhoog tot stand komt vanaf dit niveau, want dat is theoretisch dus mogelijk.

  • Een daling onder 408,9 daarentegen zou een daling naar 378,5 waarschijnlijk maken. Bij zo'n daling zou ik me overigens eerst richten op 397,3, waar het niet in de grafiek ingetekende 76,4% niveau van de stijging 378,5 - 458 ligt.

AEX daggrafiek 240616

  • Afgelopen vrijdag ontstond een gap in de daggrafiek, dat voor een flink deel gesloten werd. Het is morgen zaak te kijken of de markt eventueel aanstalten maakt de rest van het gap naar het laagste punt 443 van donderdag jongstleden eveneens te sluiten. Ik kan niet zeggen of het gap inderdaad gesloten gaat worden. 

  • Aanstaande woensdag zijn de voorzitters van de ECB, FED en BoE bijeen op een conferentie, er zal ongetwijfeld worden geprobeerd de markten tot rust te brengen. Er zullen bovendien veel politici aan het woord komen deze week, pogingen om de druk op de markten te bezweren zullen er dus ongetwijfeld zijn. Een herstelbeweging is dientengevolge mogelijk, want markten laten zich met name door centrale bank presidenten goed sturen. Het is voorstelbaar dat het van een stijging komt. Laten we echter zowel naar boven als naar beneden doelen klaar hebben, want er is geen precedent voor wat er nu is gebeurd en dus geen garantie dat de rust terug zal keren. 

AEX daggrafiek BB 240616

  • Vanuit de daggrafiek met Bollinger Bands gezien is bodemvorming mogelijk. De onderste lijn van deze indicator is immers een potentiŽle steunlijn. Ik ga de komende dagen volgen of de lijn eventueel voor de vorming van een bodem gaat zorgen.

AEX uurgrafiek 240616

  • Op vrijdagmiddag is in de uurgrafiek een top tot stand gekomen bij het 50% niveau van de voorgaande daling. Op een top bij een 50% niveau kan een daling volgen, zekerheid omtrent een vervolg omhoog is er dus allerminst.

  • Het hoogste punt was 432,6, wordt dat doorbroken dan gaat de index naar het 61,8% niveau 436,5 of eventueel naar het bij de daggrafiek besproken laagste punt van afgelopen donderdag 443. Bij beide niveaus kan weerstand liggen.

AEX kwartiergrafiek 240616

  • Een daling onder 423,3, het laagste punt van de voorlaatste candle in de kwartiergrafiek, zou een daling naar het 50% niveau 420,9 of het 61,8% niveau rond 418,1 veroorzaken. Daaronder zou 409,2 het doel worden, maar de grenzen 420,9 en 418,1 zijn wel grenzen waar een bodem kan ontstaan.

Resumerend: 

Hoewel de AEX afgelopen vrijdag flink daalde heeft de aandelenmarkt met de koersreactie op de 'Brexit' de mogelijkheid van een herstel open gelaten. De AEX bleef namelijk boven het 61,8% niveau 408,9 in de week- en daggrafiek. De onderkant van de Bollinger Bands kan daarnaast voor steun zorgen, want dat is een potentiŽle steunlijn. Een stijging is dus mogelijk. Er zal deze week heel wat gemasseerd worden door centrale bank presidenten en politici. Of dat voldoende zal zijn voor de realisatie van een stijging is evenwel niet te zeggen, want er is geen precedent. We moeten doelen naar boven en naar beneden paraat hebben. Wordt de top 432,6 van vrijdagmiddag doorbroken dan volgt zoals we in de uur- en daggrafiek zagen een stijging naar 436,5 of eventueel 443. Beide grenzen zijn potentiŽle weerstandsniveaus. Komt echter een daling onder 423,3 tot stand dan gaat de graadmeter zoals we in de kwartiergrafiek zagen naar 420,9 of 418,1, twee mogelijke steunniveaus. Bij een daling onder 418,1 zou 409,2 het doel worden. In dat geval wordt de koersontwikkeling ten opzichte van het 61,8% niveau 408,9 relevant, omdat een eventuele daling onder die grens zoals we in de weekgrafiek zagen een neerwaarts vervolg naar 397,3 of lager (378,5) zou inhouden. Hiermee hebben we de richtpunten naar boven en beneden paraat, laat de nieuwe week maar komen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst zondag 26 jun 2016, 19.41u.

Naar boven