ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 240216

  • Bijna twee procent bedroeg de daling van vandaag, waarmee we verder weg zijn geraakt van het 76,4% Fibonacci niveau 420,8 waar nu een afgetekende top staat. Er zijn nog niveaus waar een bodem kan ontstaan boven de bodem uit de tweede week van deze maand, die bepreek ik zo ik bij de uurgrafiek. De kans dat we onder de bodem 378,5 uit de tweede week van februari terecht komen is door de top bij het 76,4% niveau echter zonder meer aanwezig. Ik ben erg benieuwd of er eerdaags nog een poging wordt gedaan om een koersontwikkeling zoals die in de eerste anderhalve week van deze maand af te wenden.

AEX daggrafiek BB 240216

  • Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is verzwakt, de AEX is namelijk naar beneden door de middellijn gebroken. Dit kan in theorie een daling naar de onderste lijn van deze indicator geven. De middellijn kan weerstandslijn worden door de ontwikkeling.

AEX uurgrafiek 240216

  • Bij de daggrafiek schreef ik dat er boven de bodem rond 378,5 nog niveaus zijn waar een bodem kan ontstaan. Het gaat om Fibonacci niveaus van de stijging 378,5 - 421,5 rond 405,1, 400 en 395, alsmede om de onderkant van het gap van 15 februari jongstleden rond 391,9. De bovenkant van het gap 399,4 ligt vlak onder een Fibonacci niveau, die neem ik samen. Er zijn dus vier grenzen waarop de markt een gang naar 378,5 of lager kan voorkomen.

  • Het 38,2% niveau rond 405,1 is als eerstvolgend potentieel steunniveau het eerste doel, met de kanttekening dat er momenteel een halve punt daarboven wordt geprobeerd tot de vorming van een bodem te komen.

AEX kwartiergrafiek 240216

  • Die poging tot bodemvorming zien we aan de candle die om 16.45u werd neergezet, de candle met de onderkant op 405,6. In de laatste fase is een nog niet afgeronde vlag ontstaan, voor dit moment een aanwijzing dat de markt streeft naar herstel. Je ziet bij zo'n naar beneden gerichte vlag namelijk over het algemeen een uitbraak aan de bovenzijde.
  • De markt heeft er echter al vaker naast gezeten de laatste tijd, wellicht maken we toch nog de voor de hand liggende beweging naar 405,1 of lager. Ik wacht het maar af. Morgen beoordeel ik het verloop aan de hand van de beweging ten opzichte van de grenzen 405,6 en 409,8. Onder 405,6 gaan we alsnog naar 405,1 of lager, boven 409,8 treedt een herstel in en bepaal ik in mijn updates waar weerstand gevonden kan worden.

Resumerend: 

De AEX is verder gedaald en de afstand tot de top bij het 76,4% niveau dus vergroot. De kans dat dit leidt tot een daling naar en onder 378,5 is zonder meer aanwezig. Er zijn echter nog potentiŽle steunniveaus waarop de markt dat door de vorming van een bodem zou kunnen voorkomen. Het gaat om de grenzen 405,1, 400/399,4, 395 en 391,9. We kunnen pas onder het laatste niveau uitgaan van een terugkeer naar 378,5. Het eerste doel is 405,1. De markt probeert een halve punt boven dat niveau echter al tot de vorming van een bodem te komen. Ik wacht het resultaat van die poging af aan de hand van de koersontwikkeling ten opzichte van de grenzen 405,6 en 409,8. Onder 405,6 volgt een daling naar 405,1 of lager, boven 409,8 gaan we een herstelbeweging in waarvoor ik dan in mijn updates de als hindernissen in aanmerking komende potentiŽle weerstandsniveaus bepaal.

En dan nog dit...

Er staat een fraai afgerond voortzettingspatroon in de daggrafiek van de DAX, maar er zijn nog een paar potentiŽle steunniveaus in deze Duitse graadmeter. Die bespreek ik aan de hand van de grafiek hieronder.

  • Het afgeronde patroon is een vlag. Punten waar een bodem kan ontstaan zijn de Fibonacci niveaus 9140 en 9035. Verder kan er ook nog steun zijn bij de stippellijn op 8913, want dat is een oud steunniveau. Het eerste van het trio werd vandaag bereikt. Weten onze oosterburen bi een van deze niveaus een volgende bodem te maken dan kan in theorie nog een nieuwe stijging volgen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 24 feb 2016, 18.51u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

24 feb 09.15u: Een daling in het eerste kwartier

24 feb 10.00u: Beursgraadmeter is verder gedaald

24 feb 11.00u: Bodem van vrijdag vrijwel bereikt

24 feb 12.00u: Kleine driehoek, AEX onder druk

24 feb 14.00u: Steun bij top van de zestiende

24 feb 15.00u: Geen informatie in de grafieken

24 feb 16.00u: Naar beneden door bodem gebroken

24 feb 17.00u: Stemming plots gedraaid om 16.30u

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven