ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 050216

  • Deze week was een negatieve beursweek, waarin er een duidelijke en afgetekende top is ontstaan bij het 50% Fibonacci niveau van de daling 474,9 - 392,4 dat u rond 433,7 ziet. Een top bij een 50% niveau voorspelt niets goeds, want er kan in theorie een daling onder de voorgaande bodem volgen. De aandelenmarkt zal voor de vorming van een bodem boven die op 392,4 moeten zorgen wil zij dit afwenden. We kijken in de daggrafiek die volgt waar de kansen liggen op eventuele bodemvorming.

AEX daggrafiek 050216

  • Om vast te stellen waar er steun kan liggen heb ik deze daggrafiek voorzien van Fibonacci niveaus over de stijging 392,4 - 433,9. Mogelijke steunniveaus zijn het 50% niveau rond 413,1 en het 61,8% niveau rond 408,3, het laatste eventueel met een uitschieter naar de onderkant van het gap van 22 januari jongstleden rond 407,8. Een eventuele daling onder 407,8 zou een terugkeer naar 392,4 of lager aannemelijk maken.

  • De AEX staat momenteel op het 50% niveau, waar de vorming van een bodem tot de mogelijkheden behoort. De conclusie dat de beursgraadmeter verder naar beneden gaat laat zich dus nog niet trekken.

AEX daggrafiek BB 050216

  • De middellijn van de Bollinger Bands is uitgeteld als steunlijn, want die is doorbroken. Vanuit deze grafiek hoeven we dus geen steun te verwachten.

AEX uurgrafiek 050216

  • De situatie in de uurgrafiek is uitermate interessant vanwege een potentieel toppatroon dat zich aan het ontwikkelen is in deze grafiek. Ik heb het over het hoofd en schouders patroon dat u ziet boven lijn b. Zakt de AEX door deze lijn en de laatste bodem rond 411,3 dan is het patroon af, wat volgt is een naar alle waarschijnlijkheid grote daling. Een terugkeer naar de bodem rond 392,4 of lager is op grond van de hoogte van de formatie dan namelijk de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling.

  • Steun kan er bij een daling onder 411,3 nog zijn bij de stippellijn rond 410, bij het 61,8% niveau rond 408,3 of in de buurt van 407,8. We zagen de laatste grenzen al in de daggrafiek. Het verdient bij een daling onder 411,3 aanbeveling te kijken of er zich wellicht bodemvorming voordoet bij een van deze grenzen. Dat zal ik in ieder geval nagaan en u er verslag van doen in mijn updates. Ik verwacht bij afronding van het hoofd en schouders patroon echter dalingen onder die niveaus.

  • De vorming van het hoofd en schouders patroon kan nog worden voorkomen, daar is een achtereenvolgende stijging boven toppen rond 420,3, 422, 424,5 en 433,9 voor noodzakelijk.

AEX kwartiergrafiek 050216

  • Ik kan uiteraard niet uitsluiten dat de AEX naar boven gaat, want er wordt terwijl ik deze slotanalyse aan het maken ben op de Amerikaanse derivatenmarkt hard gewerkt aan een bodem in de S&P500 futures ter hoogte van een bodem die afgelopen woensdag in de avond ontstond. Ik roep u in herinnering dat deze futures toen vanaf ongeveer 20.00u plots scherp stegen. Dat zou vanavond opnieuw kunnen gebeuren, want je ziet in die markt soms sterke herstelbewegingen op momenten dat het koersverloop daar helemaal geen aanwijzingen voor geeft. Er komen dan grote kopers in die markt die uitermate bedreven zijn in het veroorzaken van een short squeeze bij andere partijen in de markt, waardoor je snelle stijgingen krijgt. Ik sluit dus niets uit, zeker niet omdat het 50% niveau in de daggrafiek zoals we zagen voor steun kan zorgen. 
  • Gaan we omhoog dan weten we uit de uurgrafiek wat er nodig is om topvorming te voorkomen, dat is een successievelijke stijging boven 420,3, 422, 424,5 en 433,9, waarvan u de eerste drie ziet in deze grafiek.

Resumerend: 

Deze week heeft een duidelijke top bij het 50% niveau in de weekgrafiek opgeleverd, wat in theorie kan resulteren in een daling naar en onder 392,4. We zagen in de daggrafiek dat er steun kan zijn bij het punt waar de AEX zich momenteel bevindt, het is dus niet gezegd dat we daadwerkelijk verder dalen. Goed ziet het er echter met een potentieel hoofd en schouders patroon in de uurgrafiek niet uit. Breekt de AEX-index naar beneden door lijn b en de bodem rond 411,3 dan is het toppatroon af en volgt met grote waarschijnlijkheid een daling naar 392,4 of lager. Steun kan er nog zijn rond 410, 408,3 of 407,8, daar zullen we dan nog op moeten letten. Bij die punten kan eventueel namelijk een bodem ontstaan, al verwacht ik daar indien het hoofd en schouders patroon inderdaad wordt afgemaakt niet veel van. Gaat de beursgraadmeter de komende week naar boven dan weten we wat ons te doen staat, we dienen dan te volgen of de toppen rond 420,3, 422, 424,5 en 433,9 worden uitgenomen. Een stijging boven 433,9 is namelijk noodzakelijk wil men in de markt de vorming van het hoofd en schouders patroon definitief afwenden, de andere drie grenzen zijn potentiŽle weerstandsniveaus.

En dan nog dit...

Een gevaarlijke situatie in de weekgrafiek van de DAX is vanavond mijn onderwerp. Ik kon gezien het dreigende beeld in deze grafiek geen ander onderwerp voor deze plaats kiezen vanavond, ik zal u uitleggen waarom.

  • Ik wil u vragen te kijken naar het koersverloop boven de stippellijn rond 9314 en dan met name naar de vorm van het verloop vanaf punt 1 naar rechts. Boven de stippellijn is namelijk een potentieel hoofd en schouders patroon in wording te zien, wat bij afronding ervan als voortzettingspatroon zou functioneren. Het deel van punt 1 naar punt 2 zou de linkerschouder zijn, het koersverloop van punt 2 naar punt 3 het hoofd en het stuk vanaf punt 3 naar rechts de rechterschouder. De vraag is slechts of de daling van deze week wordt voortgezet, als de daling namelijk voortduurt wordt bij het vraagteken de rechterschouder afgerond. Het patroon zou vervolgens een koersdoel van 7200 geven, waarbij moet worden opgemerkt dat er eventueel toch nog steun gevonden zou kunnen worden rond 8913 of 8355. De zaak zou bij een voortzetting naar beneden gezien het lage koersdoel echter ook heel slecht af kunnen lopen, daarom kon ik vanavond niet voorbij aan dit onderwerp. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 5 feb 2016, 19.03u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

5 feb 09.15u: Winst 0,4% na een kwartier handel

5 feb 10.00u: Geduldig wachten op stap van markt

5 feb 11.00u: Stijgende wig in wording in de grafiek

5 feb 12.00u: Zijwaartse beweging vanuit de wig

5 feb 14.00u: Opnieuw een stijgende wig afgerond

5 feb 15.00u: Daling en herstel na publicatie cijfers

5 feb 16.00u: Nog altijd geen beslissende beweging

ING: Grote stijging vanaf een potentieel steunniveau

5 feb 17.00u: De AEX-index daalt uiteindelijk verder

 

Agenda van maandag 1 feb t/m vrijdag 5 feb 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven